Sanningen om Muhammed

Porträtt föreställande Muhammed från Michel Baudiers Histoire générale de la religion des turcs (Paris, 1625).

I dagens Sverige och Europa lever allt fler människor som hämtar sin moraliska vägledning från profeten Muhammed. De söker råd i gamla skrifter om hur de skall tänka och agera idag. I mängder av artiklar på internet och i vanlig media framställs Muhammed som en stor, vis och fridsam man värd all respekt även i våra dagar. De som skriver så LJUGER.

Denne sida ger den sanna bilden av Allahs profet, den som etablerad media vägrar att förmedla till dig, av rädsla att din åsikt om ”fredens religion” skulle bli alltför negativ.

Redogörelsen bygger helt på islams främsta källor, de som ligger närmast Muhammeds egen tid, som t.ex. Koranen och de främsta hadithsamlingarna. Detta kommer att ge er en bild av hur en ej skrivkunnig kameldrivare blir en av de mäktigaste männen i sin tid, genom våld,  hot, stöld, mord och förtryck. En man att avsky och förakta, inte att respektera eller beundra.

Något att bära med sig i läsandet av Muhammeds liv och gärningar,  är den bild som svenska muslimer försöker ge av Profeten. På en av de största svenska muslimska sidorna – www.islam.se beskrivs han på följande sätt:

Han var ald­rig hård. Han höjde ald­rig sin röst inför folk eller använda dåliga ord. Han gav inte till­baka ont med ont utan istäl­let för­lät han och ursäk­tade. Han höjde inte sin hand för att slå någon tjä­nare eller kvinna. Han blev inte arg om han behand­la­des illa och inte hel­ler häm­na­des han.

När ni läst nedanstående texter om Muhammeds liv har ni möjlighet att besvara den viktiga frågan om Muhammed var en god eller ond människa, om han bör ses som ett föredöme även för människor i vår tid. Som ni ser i citatat ovan är muslimska sidor och etablerad media alltid pigga på att berätta om den fredsälskande, toleranta, människoälskande Muhammed. Egenskaper som man säkerligen måste letat länge efter hos den verkligen Muhammed. Så för balansens skull kommer här bilden av den onde, intoleranta, kvinnoförtryckande, blodtörstiga och makthungriga Muhammed.

Det finns säkert avsnitt i de följande texterna där detaljer saknas, eller som beskrivs annorlunda än er egen uppfattning. Ge därför gärna synpunkter på hur sidan kan göras ännu bättre.  Hjälp också till att sprida denna information om profeten Muhammed till vänner och bekanta, vars uppfattning kanske bygger på medias vinklade propaganda. Använd den som hjälp till skolarbeten och uppsatser som skall behandla religiösa profiler (pedofiler?).

VARNING

Tillhör du de lättkränktas skara bör du sluta läsa nu. All vidare läsning kan nämligen såra din känsliga själ. För oss andra:  Framåt i den heliga yttrandefrihetens namn!

Innehållsförteckning

 1. Varför är profeten Muhammed viktig idag                       
 2. Islams tre fundament                                                             
 3. Preprofeteisk tid                                                                   
 4. Berättelsen fortsätter                                                  
 5. Muhammeds kvinnor                                                            
 6. Profetens äktenskap                                                           
 7. Muhammeds och islams kvinnosyn                                  
 8. Profeten börjar predika                                                         
 9. Minnet sviker                                                                
 10. Muhammeds förvandling till krigsherre                               
 11. Herre över Mecka                                                                                     
 12. Etnisk rensning                                                                      
 13. Dödsstraff för de som lämnar islam                                                 
 14. Imperialistiska ambitioner                                                    
 15. Slutet närmar sig                                                                  
 16. Efter Muhammed   
 17. Islam och våldet idag
 18. Fler gudomliga uttalanden från Muhammed
 19. Sammanfattning
 20. Källor                                                              

1. Varför är profeten Muhammed viktig idag?

Profeten Muhammed är fortfarande idag en mycket viktig person. Hans ställning inom islam är närmast gudomlig, då han betraktas som al-insan al-kamil (den perfekta människan), uswa hasana (det sköna eller moraliska föredömet). Allt som Muhammed sa eller gjorde blir då per definition rätt – i evig tid.

De flesta muslimer ser alltså Muhammed som ett föredöme i ord och handling, även idag 1400 år senare. Därför är det viktigt att klargöra vilka gärningar och uttalanden han anses ha utfört och sagt. Detta finns nedskrivet främst i de s.k. haditherna (se nedan).

Att Muhammed ville få Guds auktoritet bakom sina ord är fullkomligt klarlagt. Koranen innehåller mängder med uppmaningar som ”den som lyder Muhammed lyder också Allah” (4:80). Samma budskap återfinns även i 3:32, 3:132, 4:13, 4:59, 4:69, 5:92, 8:1, 8:20, 8:46, 9:71, 24:47, 24:51, 24:52, 24:54, 24:56, 33:33, 47:33, 49:14, 58:13 och 64:12.

 2. Islams tre fundament

Koranen – muslimernas heliga bok (umm al-kitab). Vars uppmaningar och råd gäller i evig tid. Är indelad i suror (kapitel) och verser.

Haditherna – Muhammeds rapporterade uttalanden och gärningar. Dessa ger kontext till många svårbegripliga suror. Koranen kan inte läsas ensam, då haditherna ger omständigheterna kring den aktuella uppenbarelsen (asbab al-nazul). En viktig skillnad mellan exempelvis shia- och sunnimuslimer är vilka hadither de fäster tilltro till, vilka de anser vara genuina (sahih), troliga (hasan) eller svaga (daif). På 800-talet gjordes en inventering i den muslimska världen, där muslimska lärde försökte separera trovärdiga berättelser om/av Muhammed från de mindre trovärdiga. Imam Muhammed Ibn Ismael al-Bukhari (810-870), samlade i 9 volymer de mest kända haditherna (Sahih Bukhari).

Nästan lika högt i kurs står Sahih Muslim, som skrevs av Muslim Ibn al-Hajjaj al Qushayri (821-875). Snäppet under de båda ovanstående finns Sunan an-Nasa’ii, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidhi och Sunan ibn Majah.

Sira – Är Islams tredje ben. Kallas också livsbiografin, inte av, men om Muhammed. Med haditerna och Koranens verser om profeten blir detta Muhammeds sunna. Den första livsbiografin skrevs av Muhammed Ibn Ishaq Ibn Yasar, mer allmänt kallad Ibn Ishaq (704-773). Denna första livsbiografi skrevs alltså ca 150 år efter Muhammeds död.[1]   

 3. Preprofetisk tid

Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul al Muttalib, i fortsättningen kallad profeten Muhammed, föddes i Mecka den 20 april 570 e.kr. ( shiiter hävdar den 26 april). Traditionen säger att hans far Abdullah bin Abdul Muttalib, dog inte långt efter Muhammeds födelse och att sedan även hans mor Amina dog när sonen hunnit bli runt 6 år gammal. Det var först farfadern Abdul-Muttalib som tog hand om honom, sedan, efter dennes bortgång, farbrodern Abu Talib.

Muhammed gifte sig för första gången i 25-årsåldern, omkring år 595 e.Kr., med en rik änka, Khadidja, som då var nästan 40 år gammal. Muhammed tycks ha varit mycket fäst vid Khadidja och tog inga andra hustrur så länge hon levde.[2] 

I grottan Hira i Mekka i nuvarande Saudiarabien mottog Muhammed enligt den islamiska traditionen den koraniska uppenbarelsens första ord från ärkeängeln Gabriel.

Så långt skiljde sig Muhammeds liv inte påtagligt från många andra mäns liv i samma område.  Det som gör honom speciell är naturligtvis hans påstådda ställning som Allahs profet. Enligt Koranen och islamisk tradition sökte ärkeängeln Gabriel upp Muhammed under hans årliga vistelse i öknen, dit han drog sig undan för att be och meditera. Några vittnen till hans påstådda möten med Gabriel finns inte. Det innebär att över 1 miljard människor idag följer regler och åsikter uttalade av en enda man som på 600-talet e.kr hävdade att han hört och upplevt Guds röst och vilja. Visst är det både fascinerande och skrämmande?

 4. Berättelsen fortsätter

Efter sin första träff med Ärkeängeln Gabriel blev Muhammed förvirrad och undrade om han möjligtvis hade blivit besatt av demoner. Han gick t.o.m. så långt att han planerade att ta livet av sig genom att kasta sig utför en hög klippa. På vägen till toppen hörde han en röst som sa åt honom att han var Guds apostel och rösten tillhörde återigen ängeln Gabriel. Självmordet avbröts och Allahs blivande profet begav sig hemåt. [3]  

Väl hemma var det frun Khadidja som slutligen övertygade Muhammed om att det var Guds ärkeängel som besökte honom. Under ett änglabesök bad hon honom (Muhammed) sitta i hennes knä. Hon frågade om han fortfarande såg ängeln och han svarade ja. Då tog hon av sig sin slöja och frågade om han fortfarande såg Gabriel. Muhammed svarade nej, och Khadidja utbrast då ” O son av min farbror, gläd dig, för vid Gud är han en ängel och ingen satan.[4]     

En logisk tolkning av detta blir att åsynen av en icke beslöjad kvinna är så frestande/syndfull att t.o.m. Guds änglar viker undan.

Efter detta blev de andliga uppenbarelserna allt vanligare. Profeten beskriver att dessa uppenbarelser kommer till honom på två olika sätt – antingen genom att ängeln Gabriel dyker upp gestaltad som en vanlig man, eller genom muntliga budskap som bara Muhammed hör, likt en klockringning.  Oavsett hur Gud talade till profeten var detta ohörbart för alla andra. Endast en man hörde dessa inre och yttre röster – och det var Muhammed ibn Abdullah. Idag tror över en miljard människor på EN mans vittnesbörd.

   5. Muhammeds kvinnor

 1. Khadidja bint khuwailid äktades år 595 och var profetens enda hustru medan hon levde. Tillsammans med konkubinen Maria var hon den enda som gav profeten några barn. Hon dog år 619.
 2. Sawda bint Zamaa gifte sig med profeten 619, samma år som Khadidja dog.
 3. Aisha bint abu Bakr äktades av profeten även hon 619 men äktenskapet fullbordades (samlag) först tre år senare då hon hade fyllt nio. Hon var den mest älskade av profetens fruar.
 4. Hafsa bint Umar ibn al-Khattab gifte sig med profeten 625.
 5. Zainab bint Khuzaima gifte sig med profeten 626 men dog endast några månader efter att äktenskapet hade ingåtts.
 6. Hind bint abu Umayya (kallas Umm Salama) äktades 626 och var den hustru som levde näst längst.
 7. Zaynab bint Djahsh äktenskap med profeten var komplicerat eftersom hon var gift med en släkting till honom vilket Koranen förbjöd. En koranvers uppenbarades dock som gav profeten rätt att göra undantag från denna regel.
 8. Djuwayriya bint al-Harith var en krigsfånge som gifte sig med Muhammed 626.
 9. Safiya bint Huayy var judinna som efter att ha konverterat till islam gifte sig med profeten år 627.
 10. Ramla bint abu Sufyan (kallad Umm Habiba) gifte sig med profeten 628.
 11. Maimuna bint al-Harith var profetens sista hustru och äktenskapet ingicks 629. Det var också hon levde längst av hustrurna.

Konkubiner

 1. Raihana bint Zaid var judinna och om hon var hustru eller konkubin är osäkert.
 2. Maria var kristen kopt från Egypten och födde Muhammed en son 630, Ibrahim. [5]

            6. Profetens äktenskap

Några av Muhammeds äktenskap är klart värda att titta närmare på, på grund av hans status som evigt föredöme för världens alla muslimer. Den första hustrun Khadidja dog år 619. Samma år hans första fru avlider, går nästa äktenskap av stapeln. Det är Sawda bint Zamaa som äktas, en till åren kommen kvinna med anlag för fetma. Hans nästa äktenskap blir det mest omtalade, då Aisha, utsågs till hans hustru när hon bara var sex år gammal. Bröllopet stod när hon var nio. Muhammed var då över 50 år gammal. Efter tidens sed var detta inte särskilt uppseendeväckande. Källorna till detta med dagens mått sjuka äktenskap är flera. Bukhari skriver i bok. 5, vol. 58, nr 234:

Skånepartiets uppmärksammade bild från en kampanj våren 2010

”The Prophet engaged me when I was a girl of six (years). We went to Medina and stayed at the home of Bani-al-Harith bin Khazraj. Then I got ill and my hair fell down. Later on my hair grew (again) and my mother, Um Ruman, came to me while I was playing in a swing with some of my girl friends. She called me, and I went to her, not knowing what she wanted to do to me. She caught me by the hand and made me stand at the door of the house. I was breathless then, and when my breathing became all right, she took some water and rubbed my face and head with it. Then she took me into the house. There in the house I saw some Ansari women who said, ”Best wishes and Allah’s Blessing and a good luck.” Then she entrusted me to them and they prepared me (for the marriage). Unexpectedly Allah’s Apostle came to me in the forenoon and my mother handed me over to him, and at that time I was a girl of nine years of age.

Muslim skriver i bok 8 vol. 3, nr 311 :

‘A’isha (Allah be pleased with her) reported that Allah’s Apostle (may peace be upon him) married her when she was seven years old, and he was taken to his house as a bride when she was nine, and her dolls were with her; and when he (the Holy Prophet) died she was eighteen years old.

Att favorithustrun var just Aisha var tydligen ingen slump. Det finns fler vittnesmål om uttalanden från profeten där han uttrycker sin sexuella åtrå för småflickor.  I Bukhari vol.7 bok 62, nr 17 står följande: ”Skildrat av Jabir bin ‘Abdullah: När jag gifte mig sade Allahs Apostel till mig, ‘Vilken slags kvinna har du gift dig med?’ Jag svarade, ‘Jag har gift mig med en mogen kvinna’ Han sade, ‘Varför, tycker du inte om oskulder och att kela med dem?’ Jabir sade också: Allahs Apostel sade, ‘Varför gifte du dig inte med en ung flicka så att du kan kela med henne och hon med dig?”

Finns det någon muslim i Sverige (och världen) som kritiserat Muhammed för det han gjorde med Aisha? Är det inte dags att de kulturella muslimerna, även kallade moderata muslimer, ger sin syn på Muhammed som föredöme i dagens samhälle?  Är det acceptabelt för muslimska män att gifta sig och ha samlag med småflickor bara därför att profeten Muhammed gjorde så? Om nu alla dessa så kallade moderata muslimer anpassat sig till västerländska värderingar där tvångsäktenskap och sexuellt umgänge med småflickor är både juridiskt och moraliskt förkastligt, då borde ett offentligt ställningstagande MOT profetens status som evigt föredöme i äktenskapsfrågor och sex med minderåriga vara en bagatell. Sedan kan man ju fortsätta att diskutera profetens syn på t.ex. religionsfrihet och yttrandefrihet. Var är de moderata muslimernas röst? Finns dom?

Aisha gjorde också flera uttalanden som inte var direkt smickrande för Muhammed och den lära han försökte sprida, bl.a. beskriver hon de muslimska kvinnornas situation genom följande uttalande: “ Jag har inte sett någon kvinna lida så mycket som de troende kvinnorna.” [6]   
Fru nummer sju är också lite speciell. Muhammed blev nämligen förälskad i sin adoptivsons fru, den vackra Zaynab bint Djahsh. Adoptivsonen förklarar sig villig att ge upp sin fru om fadern så ville. I sura 33:37 meddelas hur Guds Profet upprepade gånger tackar nej. Men så en dag under ett samtal med sin minderåriga fru Aisha får Muhammed en uppenbarelse i form av lättare svimning. När han kommer till sans ler han glatt och frågar Aisha:

–         Vem vill gå till Zaynab och meddela henne att Allah har gift bort henne med mig? [7]   

En kort tid därefter hade han nio hustrur, konkubinerna oräknade. Ett så stort harem var inte problemfritt för honom. Fruarna hade var sin hydda på moskéns gård, och för att undvika svartsjuka dem emellan tillbringade han nätterna i tur och ordning hos dem. Detta rullande schema blev sedan en regel för muslimer med flera hustrur.

Enligt Koranen 4:3 ges män rätt att ha upp till 4 stycken fruar samtidigt. Kvinnor ges naturligtvis inte samma rätt i motsatt riktning.  Skälet till att en man kan gifta sig med mer än en kvinna ges av Ghazali, den store muslimske forskaren:

Några män har ett så tvingande sexuellt begär att en enda kvinna inte är tillräckligt för att skydda dem från äktenskapsbrott. Sådana män gifter sig därför företrädelsevis med mer än en kvinna, och de kan ha upp till fyra fruar.”

Profeten själv hade enormt höga tankar om sin egen sexuella aptit och förmåga:

Gabriel brought me a kettle from which I ate, and I was given the power of sexual intercourse equal to forty men. [8] 

Allah prioriterade alltså behoven hos de manliga muslimska nymfomanerna.

7. Muhammeds (och Islams) kvinnosyn

 

I ett arbete om profeten Muhammed vore det närmast kriminellt att inte ägna synen på kvinnan ett särskilt intresse. Ansåg verkligen Muhammed att kvinnor och män var värda lika mycket? Det finns en mängd egna uttalanden från profeten, samt alla de uppenbarelser som anses vara Allahs egna ord och därför centrala i alla muslimers tankar och handlingar. Det som enbart borde ha varit en arabisk mans åsikter på 600-talet e.kr. blir normgivande för evig tid genom profetens ställning som al-insan al-kamil (den perfekta människan) och uswa hasana (det sköna eller moraliska föredömet). Kvinnors situation i de länder eller familjer som praktiserar en strikt islamtolkning är allt annat än fri och jämlik. Allt tack vara en man som levde för ca 1400 år sedan.

Barnäktenskap/pedofili

Det finns idag ca 60 miljoner barnbrudar i världen enligt organisationen The International Center for Research on Women. Även om inte alla dessa existerar i muslimska länder är problemet svårare att komma åt i dessa länder då äldre mäns äktenskap med småflickor inte kan fördömas därför att det eviga föredömet Muhammed gjorde likadant för 1400 år sedan. Sharialagarna i Iran anger t.ex. äktenskapsåldern för flickor till nio år. [9]  

En afghansk man med sin 11-åriga hustru

Ayatolla Khomeini gifte sig t.ex. med en tioåring när han själv var tjugoåtta.[10] Han kallade äktenskap med förpubertala småflickor som en ”gudomlig välsignelse” och gav rådet till alla fäder att de skulle se till att deras döttrar upplevde sin första menstruation i en annan mans hus.[11]   

I sura 65:4 anges vilka regler Allah föreskriver i samband med att män skiljer sig från sina fruar. Där anges en väntetid på tre månader för att kontrollera menstruationen inför eventuella graviditeter. Samma regler gäller för de flickor som ännu inte fått sin menstruation.

Kvinnors rättigheter i muslimska länder

World Economic Forum listar sedan 2006 varje år de flesta av jordens länder i en omfattande undersökning de kallar ”The Global Gender Gap Index”.[12]Den visar på könsbaserade skillnader mellan män och kvinnor. Där kan man tydligt se situationen för världens kvinnor. Har de i princip samma möjligheter i livet som män, blir värdet 1,0. År 2009 placerade sig Island på förstaplatsen med ett värde på 0,8276 tätt följt av Finland, Norge och Sverige. Intressant är att bottenskrapet i denna årliga undersökning alltid fullständigt dominerats av muslimska länder. Tabellen för de 15 sämsta länderna såg för 2009 ut på följande sätt:

Burkina Faso

Syrien

Etiopien

Oman

Marocko

Qatar

Egypten

Mali

Iran

Turkiet

Saudi Arabien

Benin

Pakistan

Tchad

Yemen

Någon som ser några samband? Som ni ser spelar det ingen roll om landet är en rik oljestat som Saudiarabien eller ett fattigt ökenrike som Yemen. Den som fortfarande tror att koloniala orsaker är huvudförklaringen till kvinnors låga status och ojämlikhet i ovan uppräknade länder, bör läsa följande:

– ”Allahs sändebud sade: Jag har inte sett några , som är mer bristfälliga i intelligens och religion. En försiktig, känslig man skulle kunna ledas på avvägar genom någon av er…” [13]   

– Allah och Muhammed kräver att muslimska kvinnor skall skyla sig genom speciell klädsel. Annars kan män bli upphetsade och fundera på äktenskaplig otrohet.[14]    

– Allah beordrar muslimska kvinnor att bevara sin oskuld och inte titta andra män i ögonen vid eventuella möten.[15]  

– Allah ger muslimska män rätt att misshandla sin fru om hon inte lyder.[16]I den svenska översättningen av Knut Bernström står det ”handgripligen tillrättavisa”. Den som använder youtube och söker på wifebeating islam, han/hon skall finna att ovanstående formulering är klart tolkningsbar.

– Allahs profet utvecklar detta genom följande kommentar; ” ” O Allahs sändebud! Vilken rätt har frun till någon bland oss fått över honom? Han sade: ” Det är att du skall ge henne mat, när du själv har tagit din mat, att du skall kläda henne, när du har klätt dig själv, att du inte skall slå henne i ansiktet, inte heller smäda henne, inte heller överge henne utom inom hemmet.” [17] 

– I sura 30:20-21 står det att kvinnorna är ”skapade åt mannen”, vilket många framstående korantolkare som t.ex. Razi anser vara ett bevis på att kvinnorna är skapade likt djur, örter och andra nyttiga ting. Hon kan alltså anses vara mannens egendom.

– Kvinnan är mannens sexslav. ” Allahs profet sade: När en man kallar på sin fru för att tillfredsställa sin önskan, låt henne då komma till honom, även om hon är sysselsatt vid ugnen”[18]        

” Allahs sändebud sade: Närhelst en man kallar på sin fru för att ligga med henne, och hon vägrar, och han sedan tillbringar hela natten med dåligt humör, fördömer änglarna henne tills hon går upp i gryningen.”[19]

– Kvinnans sexualitet tillhör mannen. Hennes kropp beskrivs i Koranen som en åker, som mannen kan besöka efter behag.[20]

– Allah anger tydligt att muslimer inte får gifta sig med icke-muslimer (avser främst kristna) [21]

– Att gifta sig med maximalt fyra olika partners är helt ok, men bara för män. [22]     

– Eftersom Muhammed förutom profet också var en tjuv och rövare, behövdes gudomliga ord som legitimerade rov av både andras liv och ägodelar.  Därför kom  sura 4, vers 3, vars sista del lyder: ” ….. men fruktar ni att ni inte kan iaktaga billighetens krav så tagen blott en enda (hustru) eller blott de slavinnor över vilken ni råder…”[23]

– En son ärver det dubbla mot en dotter. Allah bestämmer.[24]

– En kvinnas ord är hälften så trovärdigt som en mans ord.[25] Detta anser Allah skall gälla främst inom området affärsjuridik och ekonomi, som tydligen kvinnor aldrig kan lära sig.

– Kvinnor har samma rättigheter mot mannen, som mannen har mot kvinnan. Hans rätt ligger dock ett steg framför hennes. Ja Gud är allmäktig och vis.[26]

Enkel logik säger alltså att kvinnan aldrig kommer bli jämställd mannen så länge islams lära skall ligga till grund för sociala, ekonomiska och juridiska förhållanden. Religionen måste bli en privatsak. Profeten Muhammed var dock under sin tid både en andlig och politisk ledare. Att skilja på stat och religion vore att bortse från Muhammeds status som al-insan al-kamil (den perfekta människan) och uswa hasana (det sköna eller moraliska föredömet). Alltså är oddsen för att de muslimska länderna även i fortsättningen kommer att tillhöra bottenskrapet i ”The Global Gender Gap Index” ganska låga. Detta är tragiskt för alla muslimska kvinnor, oavsett om de ser problemet eller är så religiöst indoktrinerade att de anser sitt fria val vara i enlighet med Guds vilja.  Pudelns kärna blir då om gudomliga lagar framförda i Koranen eller av profeten själv skall vara underordnade eller överordnade demokratiska lagar skapade av människor. Svaret på denna fråga är inte längre självklar, ens i det av muslimsk invandring påverkade västerlandet. Likheterna med situationen i 30-talets Europa är slående. Nu liksom då är det den tysta majoriteten som avgör framtiden. Om nu den fredsälskade, toleranta och humana majoriteten av muslimer verkligen har annorlunda värderingar än de aggressiva islamisterna är det hög tid att säga ifrån. Ordspråket ”Den som tiger, han samtycker” gäller även muslimer.

8. Profeten börjar predika

De första följeslagarna fick Muhammed i sin egen fru Khadija och kusinen Ali ibn Abi Talib. Tre år efter sin första uppenbarelse beordrade Allah honom att börja predika den nya monoteistiska religion för omgivningen. Så han samlade sitt folk i stammen Quraysh och varnade dem för helvetets portar om de inte lämnade sina gamla gudar.[27]  Farbrodern Abu Lahab blev irriterad över Muhammeds budskap och sade bl.a. ”Må dina händer upphöra att finnas till..”

Profeten blev chockad över denna fientlighet från sin släkting och fick lämpligt nog en uppenbarelse från Allah som förklarade att det minsann var Abu Lahabs händer som skulle förgås och att han dessutom skulle stekas i helvetets eld liksom sin hustru vedbärerskan.[28]

Predikningarna hade mycket liten effekt och folket i Quraysh började ställa jobbiga frågor om varför han inte utförde något mirakel som att förvandla sten till guld, eller sända ängeln Gabriel för att beskådas av fler än Muhammed själv.  Kritiken från stammen Quraysh övergår snart i rena trakasserierna och enstaka muslimer fördrevs t.o.m. från stammens område. I detta läge kommer de första uppenbarelserna som uppmanar muslimerna att använda våld.[29]

 Satansverserna

 Enligt islamisk tradition talade Satan en gång genom Muhammeds mun. Detta har sedan kallats satansverserna. Allahs profet var frustrerad över hur få av hans stamfränder som tog honom på allvar. Ledarna från Quraysh kom dock med ett erbjudande som Muhammed accepterade. Nämligen att de skulle dyrka enbart Allah under ett år, om han å sin sida lovade att dyrka deras gudar (al-Lat, al-Uzza och Manat) under ett år.  Efter en viss tvekan fick Profeten en uppenbarelse som godkända överenskommelsen med Quraysh.[30]

Muhammed förstod efter tag hur förödande hans uppgörelse varit för hans trovärdighet som Allahs profet, och då dök ängeln Gabriel upp och läste lusen av honom. Fler uppenbarelser följde som kritiserade dyrkan av de gamla gudarna.[31] Dessutom angav dessa uppenbarelser att det varit Satan själv som godkänt överenskommelsen med Quraysh. Satan hade lagt orden i Muhammeds mun, och därmed var saken färdigdiskuterad. Trovärdigheten fick sig dock en törn. Om Satan kunde få Muhammed att fara med osanning en gång, skulle det säkert kunna upprepas.

År 1989 skrev författaren Salman Rushdie boken Satansverserna. Denna ”oerhörda” provokation mot den muslimska världen ledde till att Ayatolla Khomeini uttalade en Fatwa, där han uppmanade alla muslimer att mörda Rushdie.

Resan till Jerusalem

Jerusalem är en av de viktigaste städerna för muslimer, då bl.a. Klippdomen (Qubbat As-Sakhrah) och al-Aqsamoskén finns i denna stad.

Klippdomen i Jerusalem

Många muslimer tror att Muhammed fördes till Tempelberget i Jerusalem, där han ledde en bön tillsammans med profeter som Abraham, Moses och Jesus. Efter bönen lyfts Muhammed upp till Allah för att beskåda himmel och helvete. I avstampet till detta lyft uppstår enligt traditionen en urgröpning i själva klippan, där nu Klippdomen är placerad. [32]   

Denna nattliga resa tar sin början när Allahs profet ligger och slumrar i närheten av Kaba. Han vaknar plötsligt av att någon skär upp hans bröstkorg från hals till midja. Gärningsmannen tar ut Muhammeds hjärta och fyller det med tro. Sedan sätts allt på plats igen. Därpå uppenbarar sig en slags vitskimrande häst med människohuvud vid namn Buraq (se bild).[33] Det är ängeln Gabriel som kommit på besök och tillsammans åker de på spännande äventyr till staden Jesusalem.

Muhammeds stamfränder är milt sagt skeptiska när de hör om resan till Jerusalem och anser hela berättelsen ”absurd”. [34]  Genom ett utlåtande av sin fru Aisha backar Muhammed från sin ursprungliga beskrivning genom följande yttrande: ”Profetens kropp låg kvar, men Allah tog med sig hans ande om natten”.[35]   

Om det endast framställs som en andlig resa försvagas islams koppling till Jerusalem avsevärt. Om inte, är islams syn på bevingade hästar med människohuvuden något som bör diskuteras.

9. Minnet sviker

  Liksom notoriska lögnare ibland har svårt att komma ihåg vad de tidigare sagt, hade också Muhammed ibland problem med att minnas vad han påstått tidigare. När människor i hans omgivning började påpeka hans inkonsekvens fick han genast nya uppenbarelser. Lösningen skapades genom ännu en gudomlig uppenbarelse där Allah förklarar att gamla verser kan upphävas eller falla i glömska, men detta gör inget då nya bättre eller likadana sätts i dess ställe. [36] Detta upprepas på fler ställen där det berättas om budskap som ersätts av andra budskap. [37]

Till och med Muhammeds älsklingsfru Aisha är misstänksam mot makens uppenbarelser, då de till skillnad mot andra religioner, faktiskt upprepade gånger favoriserar och underlättar livet för en speciell människa,  Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul al Muttalib. Hon sa följande till sin man:

”Jag upplever att din Herre är snabb med att uppfylla dina önskemål och begär.”[38]

10. Muhammeds förvandling till krigsherre

Efter ytterligare försämringar i relationen till stammen Quraysh flyr Muhammed och hans anhängare år 622 till staden Jatrib, som idag går under namnet Medina. Väl bosatt i staden börjar karaktären på Muhammeds uppenbarelser att förändras. Nu blir Allahs befallningar mer omfattande och lagstiftande för det muslimska samhälle som börjar växa fram.

Till exempel börjar Allah intressera sig för straffsatser för stöld. I Koranen 5:38 kan vi läsa;

”Mannen som stjäl och kvinnan som stjäl skall som straff för detta brott få handen avhuggen; (denna föreskrift) är en sträng varning från Gud. Gud är allsmäktig, vis.’’

Straffpåföljd för stöld enligt profeten Muhammed

Muhammed preciserar när denna gudomliga lagstiftning skall användas, och både Buhari och Muslim anger profetens ord i följande citat: ”Tjuvens hand ska huggas av om han stjäl en kvarts Dinar eller mera.”

Muhammed själv lär dock ha haft bägge händerna i behåll, trots det faktum att han stal egendom värd stora summor av de handelskaravaner muslimerna överföll. Men allas likhet inför lagen existerade inte. Vissa stod över lagen.

Flytten till Medina leder till muslimsk närkontakt med de tre judiska stammarna som lever där (Banu Qaynuqa, Banu Nadir och Banu Qurayzah). Under de första 18 månaderna i Medina låter Muhammed t.o.m. sina anhängare be i riktning mot Jerusalem, inte Mecka.

Inledningsvis är Muhammed mycket mån om relationerna med sina judiska grannar och förklara t.o.m. att Medina skall vara ett samhälle med solidaritet och samarbete över religionsgränserna. [39] Denna tolerans skall snart ersättas av intolerans, då de judiska stammarna vägrar acceptera Muhammed som profet och ansluta sig till hans nya lära.

Ett tydligt tecken på vart de nya vindarna blåste är den nya uppenbarelse som instruerar muslimerna att vända sig mot Mecka i samband med bönen, istället för mot Jerusalem som tidigare.

Nu yttras också den i västerlandet kanske mest citerade versen från Koranen 2:256 ”Det finns intet tvång i religionen”. Allahs och Muhammeds fortsatta yttranden skapar ett löjets skimmer över ovan nämnda vers. Till detta bör tilläggas att Muhammed säger att nyare uppenbarelser ersätter äldre om de behandlar liknande områden, vilket innebär att de våldsamma utfall som senare lämnar profetens läppar har företräde framför de tidiga mildare varianterna. Våldet mot oliktänkare tilltar också i takt med muslimernas expansion och senare hotar Muhammed t.o.m. varje muslim med dödsstraff om de vågar lämna hans lära. Så mycket för ”Intet tvång i religionen”.

Straffet för otrohet, enligt profeten Muhammed. Offret denna gång är den somaliska mannen Mohamed Abukar Ibrahim.

En avskyvärd händelse med stor betydelse för eftervärlden är när han diskuterar det korrekta straffet för otrohet med judiska rabbiner. Han frågar dem om var i Torah det står att finna om straffet stening. Judarna försöker dölja Torahs avsnitt som förespråkar stening, då de ej längre praktiserar denna inhumana straffmetod. Muhammed får hjälp av en konverterad muslim vid namn Abdullah bin Salam och förbannar judarna för att de ej längre följder Guds lagar.  Muhammed utbrister ”Jag är den förste att motta lagar från Gud och hans bok och sedan följer dem.[40]

Efter att Muhammed beordrat steningen av paret som anklagats för otrohet, ser de närvarnade hur mannen lutar sig över kvinnan för att skydda henne mot stenarna.[41]   

Profeten Muhammed är al-insan al-kamil (den perfekta människan). Då han beordrar stening av otrogna män och kvinnor, gäller detta som rättesnöre även i våra dagar.  Här syns också den tydligaste skillnaden mellan islams och kristendomens människosyn – där Jesus förklarar att den utan skuld kastar första stenen, beordrar Muhammed verkställandet av en vidrig avrättningsmetod.

11. Herre över Mecka

Konflikten med stammen Quraysh eskalerar i och med att muslimerna fortsätter att överfalla och stjäla deras handelsvaror. Risken för muslimer att bli dödade under dessa raider ökar naturligtvis genom att Quraysh intensifierar sina ansträngningar att skydda de egna karavanerna. Detta leder till att Muhammed får gudomliga uppenbarelser som lovar sina kämpar evigt liv om de förlorar sina liv under dessa stöldturnéer som profeten kallar jihad. I sura 47:4-6 lovar Allah följade: ”.. och vad beträffar dem som stupar i kampen för Guds sak, skall han inte låta deras handlingar bli förgäves. Han skall föra dem till paradiset som han låtit dem veta.”

Inför det avgörande slaget mot Quraysh vid Badr, låter Muhammed meddela sina kämpar att ingen dör under detta slag utan att komma till paradiset.[42]  Om det är detta som gör att hans till antalet mindre styrka besegrar Quraysh är oklart, men avsaknad av dödsfruktan kan vara av avgörande betydelse på slagfältet.

En episod från detta slag handlar om hur vissa ledare från Quraysh efter slaget ber för sina liv. En av dessa ledare hette Úqba och han frågade Muhammed vem som skulle ta hand om hans barn om han dog, varpå Allahs profet svarade ”Helvetet” och lät avrätta ´Uqba. [43]

Alla de dödade männen från Qurayhs slängdes i en djup brunn eller grop. En av de dödade, Umaiya or Ubai, var så tjock att hans kropp styckades innan den slängdes ner. Muhammed hånade sedan sina döda fiender och kallade dom ”gropfolket”.

Segern i slaget vid Badr var vändpunkten för Muhammed och hans muslimer. Trots ett bakslag något senare vid sammandrabbningen vid Uhud, där fiendens grymheter mot hans anhängare får Muhammed att lova följande: ”Om Allah i framtiden ger mig segern över Quraysh  skall jag lemlästa 30 av deras krigares kroppar”. Hans anhängare följde upp detta hot genom att lova att lemlästa och vanställa sina fienders kroppar på ett sätt som inga araber gjort tidigare. [44]

År 628 möter Muhammed och ca 1500 muslimska krigare sina fiender utanför Mecka och ingår en tioårig vapenvila, på arabiska kallad hudna. Detta har i efterhand av islamska lärde och jurister blivit något som muslimska styrkor kan ingå med sina fiender, om syftet är de egna styrkorna behöver förstärkas och i ett senare skede attackera och besegra fienden.

Mycket riktigt återkommer muslimerna två år senare med en styrka på kanske 10.000 krigare. De erövrar Mecka, Muhammeds födelsestad år 630. Någon större strid lär det inte ha varit, utan de muslimska krigarna avancerade mot stadens centrum utan att möta nämnvärt motstånd. De med störst anledning att frukta muslimernas erövring av staden, var de som var uppskrivna på Muhammeds dödslista – personer som tidigare retat upp profeten eller lämnat islam. Bland dessa fanns bland annat Abdullah bin Khatal och Huwayrith bin Nuqaydh, som söktes upp och avrättades.[45]

Söder om Mecka fanns det enda kvarvarande hotet mot Muhammeds styre. I slaget vid Hunayn besegrades stammen Thaqik och nu stod Allahs profet som ensam envåldshärskare över hela Arabiska halvön.

12. Etnisk rensning

Efter segern över folket från Quraysh blev krigsbytet allt mer en källa till diskussioner och konflikter bland muslimerna. Lämpligt nog har Allah svaret på dessa frågor i sura 8:41, där Muhammed får en femtedel av allt taget krigsbyte. Detta genererar stora rikedomar när förföljelserna mot de omkringboende folken sedan startar.

Efter flykten till Medina började Muhammed försöken att få de judiska stammarna i området att konvertera till islam och ansluta sig till hans följe. Han har minimal framgång och börjar istället förtrycka och terrorisera traktens judiska stammar. Inledningen på dessa rasistiska förföljelser är en uppmaning från Allah i sura 8:58 om att bryta överenskommelser med de grupper som Muhammed tror kan göra detsamma i framtiden. Att ingå avtal med muslimer blev efter detta helt meningslöst. Den första judiska stammen att drabbas av muslimsk makthunger blev Banu Qaynuqa, med vilka muslimerna hade undertecknad en vapenvila.[46] Muhammed bröt nu denna och belägrade den judiska stammen Qaynuqa tills de gav upp och erbjöd en ovillkorlig kapitulation. Först ville Muhammed döda alla manliga judar[47], men då denna stam hade både vänner och affärsklienter bland muslimerna, valde Allahs Profet att kräva de besegrade människornas alla ägodelar som krigsbyte, och sedan förvisa dem från Medina för all framtid. Trots framgången var Muhammed inte tillfreds med det ifrågasättande av hans ledarskap som bl.a. Abdullah bin Ubayy visade när han bad att de judiska männen skulle skonas. Nu kommer därför en mycket viktig uppenbarelse från Allah som visar att islam inte accepterar alla människors lika värde, och förklarar svårigheterna med att integrera muslimska invandrare i samhällen som domineras av otrogna icke-muslimer. I sura 5:51 beordrar Allah muslimerna att aldrig skaffa sig judiska eller kristna vänner och beskyddare, då dessa bara ställer upp för varandra och inte för människor som tror på Islam.

Hatet mot judarna tilltar hos den profetiske Muhammed och nya uppenbarelser som sura 5:13 förklarar att judarna är förbannade i Allahs ögon och att de flesta judar är svekfulla bedragare.

Än värre betraktades den judiska poeten Ka´b bin Al-Ashraf, som ansågs ha hädat islam och förolämpat de muslimska kvinnorna i vissa av sina alster. Den kärleksfulle profeten Muhammed frågar därför sina anhängare vem som kan tänka sig att mörda den frispråkiga författaren som sårat Allah och hans apostel.[48]

En frivillig muslim vid namn Muhammad bin Maslama anmäler sig och frågar om han får ljuga inför poeten i syfte att komma honom nära. Guds apostel visar här islams brist på moral och ger den blivande mördaren klartecken att ljuga, så länge det gynnar islams sak.[49] En natt mördar sedan Maslana och hans fosterbror poeten Ka´b. De återvänder med den mördades avhuggna huvud till profeten Muhammed, som då utbrister ”Allahu akbar” och prisar Allah för mordet på hans fiender. [50] 

Efter detta mord beordrar Muhammed att muslimerna skall mörda alla judar som de får makt över. Den förste att mista livet efter denna order, är den judiska handelsmannen Ibn Sunayna, som bedrev affärer med muslimerna.[51]

Sedan angriper Muhammed och hans anhängare de övriga judiska stammarna i området, alltid med ett svepskäl som skall rättfärdiga angreppet. Först belägras den judiska stammen Banu Nadir, som efter två veckors belägring kapitulerar och beordras att lämna staden. Muhammed lägger personligen beslag på alla ägodelar de inte kan lasta på sina kameler. [52] Den sista stammen med judar kallades Banu Qurayzah. De bör ha känt kniven mot strupen efter vad som hänt med de andra judarna runt Medina, och ingick ett avtal med muslimernas ärkefiender i stammen Quraysh. Detta passade egentligen Muhammeds syften väl, då detta gav honom en bra anledning att slå till hårt mot den sista av konkurrenterna till makten i Medina. Efter att ha uthärdat en belägring av sina fiender kommer stunden för muslimernas motanfall. Muhammed står utanför murarna till Qurayzah´s läger och kallar judarna för apor och svin, vilket refererar till Koranen 5:59-60.

Efter att ha besegrat Banu Qurayzah anställer muslimerna ett blodbad på sina fångar. Mellan 600-900 judiska män halshuggs.[53] Kriteriet för att bli avrättad var att fången skulle ha nått puberteten, vilket kontrollerades genom inspektion av eventuell förekomst av könshår.[54]  De kvinnor och barn som nu blev änkor respektive faderslösa delades upp som krigsbyte mellan muslimerna, liksom judarnas egendom. Vissa muslimer har idag svårt att erkänna detta blodbad på försvarlösa fångar, men även den annars så respekterade Bukhari bekräftar att detta verkligen var vad som skedde.[55] Våldtäkter på tillfångatagna kvinnor legaliseras genom Allah ord i Koranens 4:24.

Efter detta blodbad får Muhammed en uppenbarelse, där Allah i Koranens 33:21 meddelar för alla muslimer vilket fantastiskt föredöme deras ledare är. Som grädde på moset genomförde Muhammed en total etnisk rensning av Medina, när han körde iväg samtliga kvarvarande judar från staden.[56]

Terrorn mot judarna fortsatte, även om de rensats ut från Medina. En dag beordrade Muhammed en räd mot den judiska bosättningen i Khaybar, där många judar i exil från Medina slagit sig ner. De muslimska rånmördarna slog till i gryningen, där de mötte den judiska befolkningen på väg ut till fälten med spadar och korgar. Muhammed vrålar ”Allah akbar” och fortsätter överfallet.[57] I striderna dödas 93 judar.[58] Allahs apostel ger order om att tortera den judiska ledaren Kinana al-Rabi, tills han erkänner var den judiska bosättningens värdesaker förvaras. Efter en brutal tortyr halshuggs han av Muhammed bin Maslama.[59]

De överlevande judarna kördes iväg. De fick ta med sig så mycket av sina ägodelar som de kunde bära. Allt guld och silver skulle dock muslimerna ta hand om. När sedan man upptäcker att vissa av de judiska bosättarna försöker smuggla med sig värdeföremål ändrar sig Muhammed och beordrar morden på vapenföra judiska män samt förslavandet av deras kvinnor och barn. Den vackraste av dessa kvinnor (Safiyya) tog profeten själv som brud, efter att hon konverterat till islam. I ett tält utanför Khaybar tilltvingade sig Allahs apostel ett samlag med sin nya fru.[60] Hennes f.d. make var Kinana al-Rabi, den judiske ledare som Muhammed låtit tortera och mörda.

Filmen är från Malmö 2009-03-07.  Från den arabiska mobben hörs bl.a: ” Khaybar, Khaybar – ya Yahud, jaysh Muhammad saufa ya’ud” På svenska blir det ungefär ”Khaybar, Khaybar – o judar, Muhammeds armé skall återvända”

Muhammeds syn på människor med judisk tro blir alltmer rasistisk och hatisk ju äldre han blir. På sin dödsbädd ger han nämligen order om en total etnisk resning av hela den arabiska halvön. Alla kristna och judar skall köras ut. De enda återstående skall vara muslimer.[61] Innan dess hade han dessutom hunnit göra ett yttrande som uppmuntrar till folkmord, och som ger svaret på varför många muslimer faktiskt ser positivt på Förintelsen av judarna under andra världskriget. Citatet lyder: Profeten sade: Den yttersta dagen kommer inte förrän muslimer kämpar mot judarna. Muslimerna skall döda dem och judarna skall gömma sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga : Åh, muslim, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom![62]

13. Dödsstraff för de som lämnar islam

Muhammeds syn på dem som ville lämna islam klargjordes redan under tiden i Medina. En grupp boskapsskötare anlände till staden, accepterade islams lära och anslöt sig till gruppen med muslimer. Efter ett tag tröttnade de på stadslivet och ville återvända till de öppna vidderna varpå Muhammed gav dem ett antal kameler och en medföljande herde. Efter ett tag mördade boskapsskötarna den muslimska herden och avsade sig sin tidigare muslimska tro, med följden att Muhammed låter fånga in dem och beordra följande bestraffning – de fick sina händer och fötter avhuggna, ögonen sönderbrända med glödgade järnstänger och sedan dumpade i öknen, men den stränga förmaningen till alla i deras närhet att inte ge dem vatten.[63]

Straffet för att lämna sin muslimska tro är döden. Enligt Bukhari, volym 9, bok 83, nr 17 säger profeten: ”Blodet på en muslim….. får inte utgjutas utom i tre fall: i hämnd för mord, en gift person som varit otrogen, samt den som lämnar islam och överger muslimerna.”

En annan hadith ger samma budskap: ”Den som bytt sin muslimska tro, döda honom[64]

I en tredje hadith utbrister den ”kärsleksfulle” profeten i ett rent dödshot:
– I de sista dagarna kommer en del unga och dåraktiga människor att träda fram. De kommer att tala på bästa tänkbara sätt men de kommer att överge islam lika fort som en pil går genom sitt byte. Deras tro kommer aldrig att nå utanför deras strupar. Var ni än stöter på dem så döda dem, ty den som dödar dem skall belönas på uppståndelsens dag.[65]

    14. Imperialistiska ambitioner

Som härskare över hela Arabvärlden fick Muhammed nya visioner. Mycket vill ha mer, som det heter. Han skickade inbjudningar till härskarna över det Bysantinska riket och Perserriket, där han inbjöd dem till islam. Ingen nappade på erbjudandet.

Som vanligt backar Allah upp sin profet och skickar en uppenbarelse som rättfärdigar Muhammeds imperialistiska idéer.[66] Allah befaller nu muslimerna att kriga mot judar och kristna till de villigt ödmjukar sig inför muslimernas överhöghet och betalar den extra skyddsskatten (jizya). Judar och kristna får nu tre alternativ:

1)      Konvertera till islam

2)      Behålla sin religion, men leva som andra klassens medborgare (dhimmis) och betala extra höga skatter (jizya)

3)      Dö

De judar och kristna som går med på att leva kvar i islamkontrollerade områden kallas för dhimmis, som betyder skyddade eller skyldiga medborgare.[67] Muhammed utvidgar sedan dhimmistatusen till att gälla även de persiska zoroastrierna.[68] År 630 befaller den store profeten att förberedelser skall göras inför ett angrepp på Tabuk, tillhörande det Byzantinska riket. I samband med detta fortsätter uppenbarelserna komma från Allah, som numera är oerhört fördömande och hatisk mot judar och kristna.[69] Kyrkans lärda män blir i sura 9:34 t.o.m. anklagade för att med orätt lägga beslag på andras egendom. Snacka om att kasta sten i glashus.

De kristna får i sura 9:35 det skarpaste fördömandet hittills, om man bortser fram det vanliga tugget om evig förbannelse osv. Nu lovar Allah att de kristna skall brännmärkas som boskap i pannan, på sidorna och på ryggen, den dag då helvetets lågor drar igång.

De väpnade angreppen på muslimernas fiender, benämns nu som jihad, och med tanke på den förväntade expansionen poängterar Allah återigen hur viktigt detta är för muslimerna i sura 9:41: ”Dra ut lätta och tunga och våga era ägodelar och edert liv för Guds sak. Detta är bäst för er, om ni äger kunskap”. Väpnad jihad mot de otrogna är alltså bland det mest värdefulla en muslim kan ägna sig åt i Allahs ögon.

Muhammed får också frågan från en man om vilka gärningar han kan utföra, för att det skall likställas med värdet att delta i jihad. Muhammed svarar ”Jag kan inte se en sådan gärning”.[70] Muhammed styrker andemeningen i detta genom att säga att han blivit kommenderad att bekämpa de otrogna tills ingen Gud tillbeds utom Allah, och erkänner Muhammed som dennes profet.[71]

För att ytterligare sporra deltagande i dessa religiöst motiverade krigståg nedsänder Allah fler uppenbarelser till sin profet. Nu garanterar Allah en plats i paradiset för dem som slåss för sin Gud och dödar och dödas.[72]

Som arabvärldens härskare fortsätter Muhammed sin auktoritära och despotiska ledarstil. Han tar emot sändebud från diverse stammar i hans rike. De flesta visar sin vördnad och konverterar till islam. Till dem som dröjer sänder han krigare. Den fruktade muslimen Khalid bin al-Walid sändes iväg som ledare för en styrka till stammen al-Harith. Han beordrades att inbjuda dem till islam och sedan vänta tre dagar innan han anföll, om de inte valde att konvertera. När sändebud för stammen al-Harith sedan besökte Mecka och samtalade med Muhammed fick de följande berättat för sig: ”Om Khalid inte hade skrivit till mig och berättat att ni accepterat islam och inte tagit strid, hade jag kastat era huvuden under era fötter.”[73]

Som alla vakna läsare märker är det religiösa våldet från islam inte enbart motiverat i försvarssyften. Knappast någon tror väl att Muhammed bara var ett offer, som oturligt nog angreps av diverse fiender till muslimerna, som då tvingades att använda våld för att försvara sig och närmast mot sin vilja råkade Muhammed skapa ett stort rike, där all makt utgick från honom själv.

Tecknaren Kurt Westergaard har mordhotats och överlevt mordförsök pga sin teckning som tydligt visar kopplingen mellan islams grundare och alla de våldsdåd som sker i denna ”fredliga” religions namn.

 

15. Slutet närmar sig

Just som profeten beordrat sina krigare att rida iväg på ”heliga” krigståg till de bysantinska delarna av nuvarande Syrien och Israel, blir han sjuk. Allahs budbärare dog vid 63 års ålder den 8 juni år 632.

16. Efter Muhammed

Enligt somliga islamiska källor utnämnde Muhammed Abu Bakr till sin efterträdare. Detta hävdar t.ex. hans favorithustru Aisha. Abu Bakr blev också den förste kalifen, som Muhammeds efterträdare kallade sig.

En fraktion hävdade dock att det egentligen var Muhammeds kusin och svärson Ali, som var den riktiga efterträdaren. Han blev sedan också kalif år 656, men mördades bara 5 år senare. Konflikten mellan sunni- och shiamuslimer har sitt ursprung i frågan om Muhammeds rättmätiga efterträdare.

17. Islam och våldet idag

En snabb titt på 2014-års världskarta på sajten Freedom House, så ser man att de som uppskattar frihet och mänskliga rättigheter skall söka sig till andra länder, än de som brukar benämnas som den muslimska världen. Likaså är de farligaste länder, sett till hur många som dödas i terrorattacker, samtliga muslimska, där Irak, Nigeria, Afghanistan, Syrien och Jemen ligger i topp. Militanta muslimer mördar i genomsnitt sju personer i timmen världen runt, dygnet runt, visar en sammanställning gjord av BBC och det internationella centret för radikaliseringsstudier (ICSR).  Googla terrorgrupper och islam och du hittar mängder av blodtörstiga våldsbejakande muslimer  i grupper som IS, Hizb ut-Tahrir, Jabhat al Nusra, Jemaah islamiah, al-Qaida, Talibanerna, Boko Haram, al-Aqsa-brigaderna, Muslimska Brödraskapet, al-Shabaab, Ansar al-sharia, Ansar Bait al-MaqdisJaysh al-Islam, Izz ad-Din al-Qassam Brigades, Harkat-ul-Jihad-al-Islami, Hamas, Hezbollah, Harakat Sham al-Islam och Harkat-ul-Mujahideen- al-Islami, för att nämna några.

Våldet inom islam finns motiveras genom uppmaningar i Koranen och av profeten Muhammeds tal och handlingar. Hur många muslimer som inspireras av sin religions mer våldsamma delar varierar över tid och mellan olika områden. Men alla muslimer kan utan att frångå sin religion bli våldsamma islamister i någon av tidigare nämnda grupper. När IS halshugger västerländska journalister eller tar icke-muslimska kvinnor som sexslavar följer de bara sin profets exempel och tillämpar jihad i meningen att kämpa mot islams fiender. För alla icke-muslimer kan i någon mening betraktas som islams fiender genom att de inte accepterar införandet av Kalifatet och dess gudomliga lagar enligt Allahs uppmaning i Sura 9, vers 29 (9:29) ” Kämpa mot dem som, trots att de förr fick ta emot en uppenbarad skrift (judar och kristna), varken tror på Allah eller den yttersta dagen, och som inte förbjuder det som Allah eller hans sändebud har förbjudit, och inte iaktar den sanna religionens bud – kämpa mot dem tills dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten” . Denna uppmaning finns också i ett flertal hadither där profetens ord förstärker uppmaningen till att skapa ett globalt kalifat. Studera gärna Koranens och hadithernas innehåll här.

Som tidigare nämnts i avsnittet  ”Etnisk rensning” var Muhammeds tolerans mot de som vågade kritisera den nya profeten och hans lära noll. Han beordrade flera mord på författare/poeter som vågade kritisera eller raljera med hans lära. Detta fortgick ända tills slutet på Muhammeds levnad. De sista poeterna att plikta med sina liv, var Abu A´fak och Asma bint Marwan, som  mördas sedan de kritiserat och hånat Allahs sändebud. Dessa mord beordrade av Allahs apostel skördar offer ännu i våra dagar. Regissören Theo van Gogh kritiserade islams kvinnosyn i en film och för detta blev han mördad av en muslim bosatt i Holland.Ett flertal konstnärer lever idag under dödshot, sedan de vågat avteckna profeten på sätt som inte passar anhängare till islam. Här blir Muhammeds status som evigt föredöme obehagligt konkret.

Den 7 januari 2015 mördar militanta muslimer ett dussin personer på den franska satirtidningen franska satirmagasinet Charlie Hebdos. Deras brott? De hade ritat teckningar och skojat om profeten Muhammed. Återigen blir Muhammeds status som evigt föredöme obehagligt konkret. I kölvattnet kring denna massaker publicerar åtskilliga svenska muslimer sina åsikter där de berömmer attentatsmännen och hoppas på fler mord på oliktänkare, bl.a. i ord som dessa  ”Nu får äckliga grisarna tänka en extra gång innan de får för sig att håna Allah och Hans profet”.  Hösten 2015 utför militanta muslimer ett nytt terrordåd i Paris och 130 personer mördas. IS/Daesh tar på sig ansvaret för dådet. Att sedan Säpo i slutet av 2014 räknade med att ca 300 svenskar stred för IS i Syrien och många sedan återvänder militärt tränade och empatiskt än mer avtrubbade lär bara göra det till en tidsfråga innan det första riktigt allvarliga terrordådet blir en verklighet i Sverige. Under 2016 har muslimer utfört en mängd terrordåd mot icke-muslimer i både Frankrike, Belgien och Tyskland. Vissa politiker säger att detta är något som vi måste vänja oss vid i framtiden. Håller du med? Hur Sverige och Europa skall se ut i framtiden avgör du och jag. Skall vi böja rygg för herrefolket under sharialagar, eller fortsätta leva i frihet utan fruktan från religiösa fascister? Hittills har islamiseringen av Sverige kunnat pågå relativt obehindrat. Framtiden lär utvisa om svensken vågar slåss för sin frihet även mot en motståndare som är beredd att dö för sin sak och slakta alla i sin väg.

En obehaglig muslimsk sedvänja som relativt nyligen uppmärksammats i Sverige och Västeuropa är Taharrush. Större eller mindre grupper av muslimska/arabiska män söker upp ensamma eller utsatta kvinnor, företrädesvis efter mörkrets inbrott och begår sexuella övergrepp på dem genom att taftsa på könsorgan och bröst. Inte sällan används våld och offret rånas på värdesaker medan händer och fingrar letar sig in i kroppsöppningar under enormt obehag. I vissa fall har fullbordade våldtäkter också inträffat. I en kultur där kvinnor förväntas att stanna inomhus och enbart röra sig utomhus med manligt sällskap blir taharrush en accepterad metod att straffa de kvinnor som bryter mot islams regler för kvinnligt beteende och klädsel. När dessa män sedan i hundratusental förflyttar sig till västerländska städer med ensamma kvinnor i kvällsvimlet triggas gamla vanor tydligen igång. Detta uppmärksammades först i Sverige genom taharrushen i Köln på nyårsnatten 2015, där ett tusental arabiska män utsatte flera hundra etniska tyskor för sexuella övergrepp. Nyheter Idag släppte då bomben att DN fått kännedom om omfattande sexuella övergrepp under ungdomsfestivalen We are Sthlm utan att våga skriva om det pga rädsla att SD skulle gynnas. Under 2015-års We are Sthlm kom det in 300 anmälningar från svenska tjejer om sexuella övergrepp utförda av grupper av muslimska män. I 95 procent av fallen var det unga afghanska män som var gärningsmän. Ingen av dessa lagfördes av polisen. Vid ungefär samma tidpunkt utförde andra grupper av muslimska män taharrush mot svenska tjejer i Kalmar och Karlstad. Vi kan alltså konstatera att denna muslimska sedvänja nu nått Sverige med full kraft. Att mångkulturen är mer än sång och spännande maträtter blev plötsligt otäckt tydligt. Orsaken till detta sjuka medeltida beteende av manligt förtryck kan tydligt spåras till islams regler om kvinnans roll i samhället.

Islam är skapat av en våldsam person som styrde sitt rike med som enväldig diktator, betraktade kvinnor som underlägsna, tog livet av mängder av människor och beordrade än fler mord på oliktänkare. Hur kan någon förnuftig person tro att hans idéer skall blomstra av humanism, jämställdhet, frihet och tolerans? Det är ju allt som profeten Muhammed och hans muslimska samhälle saknade.

 

18. Fler gudomliga uttalanden från Muhammed

 • Kvinnor är mentalt efterblivna                                                          ”Muhammed frågade några kvinnor, ‘Är inte en kvinnas vittnesmål jämförbart med hälften av en mans?’ Kvinnorna sade, ‘ja’, Han sade, ‘Detta beror på att kvinnor är mentalt efterblivna.'” Bukhari vol. 3:826
 • Gud (Allah) skapade Adam 27,4 meter hög
  ”Profeten sade, ‘Allah skapade Adam och gjorde honom 27,4 m (60 cubits) hög.'” Bukhari vol. 4:543
 • Satan kan övernatta i din näsa
  ” Abu Huraira rapporterade: Allahs apostel (Frid vare med honom) sade: När någon av er vaknar upp från sömnen och utför en rening, måste han tvätta sin näsa tre gånger, för djävulen spenderar natten på näsans insida.” Bukhari vol. 4, nr. bok 54, nr. 516; Muslim vol. 1, bok 2, nr. 462
 • Muslimer har en tarm medan icke-muslimer har sju
  Ibn Úmar rapporterade att Allahs budbärare (frid vare med honom) sade att en icke-muslim äter med sju tarmar medan en muslim bara äter med en tarm.” Muslim bok 23, nr. 5113-5116
 • Bedjande människor vända mot himlen kan få sina ögon utryckta
  ”Abu Huraira rapporterade: Människor bör undvika att se mot himlen när de ber, annars kan deras ögon ryckas ut.” Muslim bok 4, nr. 862-863
 • En flugas ena vinge innehåller gift, den andra har motgiftet
  ”Profeten sade, om en husfluga faller i någon av eran dryck, bör han dippa den i drycken, för den ena av dess vingar har en sjukdom och den andra har botemedlet för sjukdomen”. Bukhari vol. 4, bok 54, nr. 537
 • Barn liknar den förälder som får orgasm först
  Muhammed blev satt på prov för att bevisa att han var Guds profet. Han misslyckades kapitalt. Han blev tillfrågad att förklara varför ett barn ofta ser mer ut som den ena föräldern än den andra. Muhammed sade då att ängeln Gabriel kom och uppenbarade sanningen för honom i denna fråga. Det handlar här alltså om gudomlig uppenbarelse och inte bara om hans personliga åsikt. Han sade att barnet kommer att likna den förälder som får orgasm snabbast i det samlag då befruktningen sker. Studier av genetik och DNA dementerar denna ”uppenbarelse”. Bukhari vol. 4:546
 • Muhammeds idéer om toalettbesök                                                 Bland de mer ”skruvade” reglerna från Muhammed är de som rör toalettbesök. Nödiga muslimer har det tydligen inte så lätt. Muhammed sa alltid följande inför sina toalettbesök: ”Allah-umma inni a’udhu bika min khubuthi wa’l khaba’ith. O Allah! Jag söker skydd hos Dig från alla onda och dåliga saker (onda handlingar och onda andar).  Bukhari vol 1:144   Det var också viktigt att inte vara vänd åt fel håll när man bajsade eller kissade: ” Allahs budbärare sade: ”Om någon av er går till en öppen plats för att uträtta sina naturbehov så skall han varken ha ansiktet mot eller vända ryggen till Qibla; han skall antingen vara vänd mot öster eller väster.”   Bukhari vol1:146     Hur man torkar sitt anus med småsten är heller inte din ensak enligt strikt islamisk tolkning, då Muhammed sagt följande:  ”När någon torkar sig med småsten (efter att ha uträttat sina behov) måste han göra detta ett udda antal gånger. ” Muslim bok 2, nr. 463.
 • Rädd för solförmörkelser                                                                      Liksom många vid denna tid var profeten rädd vid solförmörkelser, då han trodde att Domens dag kommit. Bukhari vol. 2:167 Vilket inte är så konstigt med den begränsade kunskap som dåtidens människor hade om bl.a. astronomi. Men att en Guds profet skulle sakna grundläggande kunskap om planeternas rörelser är kanske mer förvånande. Men varför skulle  Muhammed ljuga om sitt påstådda profetskap? För att nå egna personliga fördelar?

Ja, vad säger man om dessa gudomliga uttalanden gjorda av den ofelbare Muhammed? Det är svårt att veta om man skall skratta eller gråta, när över 1 miljard människor söker vägledning i livet hos denne man.

19. Sammanfattning

Profeten Muhammed:

– Beordrade mängder av mord. I vissa fall genom stening, andra fall genom halshuggning.

– Hotade att döda de som lämnade hans lära. Dvs förkastade religionsfrihet.

– Ansåg att kvinnan alltid skall ställa upp på sex om mannen så kräver.

– Ansåg att mannen fysiskt får slå sin hustru om denne inte lyder.

– Ansåg att det var helt ok att 50-åriga gubbar gifter sig och har samlag med 9-åriga småflickor.

– Mördade folk som hade annorlunda uppfattningar. Dvs förkastar yttrandefriheten.

– Ansåg att kvinnor skall dölja sin kropp i samvaron med andra män.

– Jublade och utbrast ”Allah akbar” när hans anhängare kastade hans kritikers avhuggna huvuden vid hans fötter.

– Hade åsikten att alla människor av judisk tro måste utrotas innan den yttersta dagen kan komma. Dvs välkomnade en ny Förintelse som skall utföras av muslimerna.

– Tillämpade etnisk rensning.

– Ansåg att kvinnlig omskärelse är en välsignelse för kvinnan.

– Var ledare för ett rövarband som stal andra människors egendom.

– Förespråkade stympning som straff för vissa typer av stölder.

– Ansåg det var helt ok att muslimska män har kvinnor (icke-muslimer) som slavinnor.

– Tvingade en tillfångatagen kvinna till samlag, bara timmar efter han beordrat mordet på hennes man.

Hur kan en sådan man betraktas som ett evigt föredöme i allt han sagt eller gjort? Var ligger moralen i ett sådant tänkande? Diskussionen om detta måste upp till ytan. Anser man sig tillhöra viss religiös grupp har man också ansvaret att förhålla sig till denna religions innehåll. Att banalisera islam genom att lyfta fram förbudet mot att äta griskött eller fastan under månaden ramadan är livsfarligt. Alla muslimer skall och kan förhålla sig till de handlingar och yttranden som profeten Muhammed gjorde och om detta kan anses föredömligt i vår tid. Det handlar i slutändan om nationen Sveriges överlevnad som en god och civiliserad demokrati där vi har rätten att yttra oss fritt, även om religiösa ting, rätten att välja religion (eller avstå), rätten att välja ledare i fria val där rätten att ställa upp gäller alla, rätten att välja kläder, partner, sexualitet, musik, yrke, sport-och fritidsaktiviteter, bostadsort osv. Förenklat sagt, allt det som islamister försöker förvägra sin omgivning. Din insats spelar roll, tro inget annat.

Kommer ni ihåg beskrivningen av Profeten som gjordes av den svenska islamsidan islam.se? Där de första raderna såg ut på följande sätt:

Han var ald­rig hård. Han höjde ald­rig sin röst inför folk eller använda dåliga ord. Han gav inte till­baka ont med ont utan istäl­let för­lät han och ursäk­tade.

Stämmer ovanstående beskrivning? Om inte, varför väljer svenska muslimer att medvetet ljuga när de beskriver sin religion?

20. Källor

Vissa av Bukharis hadither är tagna från Saudi Darussalam versionen. Numreringen kan vara annorlunda online.

De flesta koranhänvisningar visar citat/suror från Zetterstéens översättning, då dennes version från 1917 är fri från dagens politiskt korrekta översättningar. I vissa fall stämmer inte Zetterstéens numrering av suror med t.ex. muslimen Knut Bernströms översättning. Båda numreringarna anges då.

[1] The truth about Muhammad, sid 20-30

[2] http://sv.wikipedia.org/wiki/Muhammed

[3] Ibn Ishaq, 106.

[4] Ibn Ishaq, 107.

[5] http://sv.wikipedia.org/wiki/Muhammed#Profetens_fruar

[6] Bukhari, vol 7, bok 77, nr 5825

[7] Abu Ja´far Muhammad bin Jarir al-Tabari

[8] Ibn Sád, vol 1, 439

[9] Civilrättslig lagstiftning, artikel 1041, den islamska republiken Iran.

[10] Amir Taheri, The spirit of Allah: Khomeini and the islamic revolution, Adler and Adler, 1986, s. 90-91.

[11] Taheri, s. 35

[12] http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2009.pdf

[13] Bukhari vol 1 nr 301, samt vol 3 nr 826

[14] Bukhari Volym 6, bok 60, nr 318, Koranen  33:59

[15] Koranen 24:31

[16] Koranen 4:34

[17] Hadith Sunan Ibn Magah, Kitab al-Nikah, hadith nr 1850

[18] Mishkat al Masabih, nr 61, , mannens och fruns plikter, engelsk översättning bok 1

[19] Mishkat al Masabih, nr 54, se även Bukhari arabisk-engelsk översättning vol. VII hadith nr 121.

[20] Koranen 2:223

[21] Koranen 2:220

[22] Koranen 4:3

[23] Koranen 4:3

[24] Koranen 4:12 ( Bernström 4:11)

[25] Koranen 2:282

[26] Koranen 2:228

[27] Ibn Ishaq, 117-118

[28] Sura 111:1-5

[29] Sura 2:193 ( Zetterstéen 2:187)

[30] Ibn Ishaq, 165-166

[31] Koranen 17:73-75

[32] http://sv.wikipedia.org/wiki/Isra_och_Miraj

[33] Bukhari, vol 5, bok 63, nr 3887.

[34] Bukhari, vol 5, bok 63, nr 3886.

[35] Ibn Ishaq, 183

[36] Koranen,  Zetterstéen 2:100, Bernström 2:106

[37] Koranen,  Zetterstéen 16:103, Bernström 16:101

[38] Karen Armstrong, Muhammed. En biografi, Månpocket, s.208)

[39] Ibn Ishaq, 231-233

[40] Ibn Ishaq, 267

[41] Bukhari, vol 4, bok 61, nr 3635

[42] Ibn Ishaq, 300

[43] Ibn Ishaq, 308

[44] Ibn Ishaq, 387

[45] Ibn Ishaq, 550-551

[46] Abu Ja´far Muhammad bin Jarir al-Tabari, The history of al-Tabari vol. VII, The foundation of the Community, M.V. Mcdonald översättare, State University of New York press, 1987, 86

[47] Tabari, vol.VII, 86

[48] Bukhari, vol. 5, bok 64, nr 4037

[49] Bukhari, vol. 5, bok 64, nr 4037

[50] Ibn Sa´d, vol. II, 37

[51] Ibn Ishaq, 369; Ibn Sa´d, vol. II, 36

[52] Muslim, bok 19, nr 4347

[53] Ibn Ishaq, 464

[54] Abu-Dawud Sulaiman bin Al-Aasháth Al-Azdi as-Sijisteani, Sunan abu-Dawud, Ahman Hasan, översättare, Kitab Bhavan, 1990, bok 38, nr 4390

[55] Bukhari, vol. 5, bok 64, nr 4424.

[56] Ibid

[57] Ibn Ishaq, 511

[58] Ibn Sa´d, vol. II, 132-133

[59] Ibn Ishaq, 515

[60] Bukhari, vol. 1, bok 8, nr 371

[61] Muslim, bok 19, nr 4366

[62] Abu Huraira bok 52, vol 4, nr 177 eller Muslim, bok 41, nr 6985

[63] Bukhari, vol 7, bok 76, nr 5727 el. vol.8, bok 82, nr 794-797

[64] Bukhari, vol 9, bok 88, nr 6922

[65] Bukhari, volym 4, bok 56, nr 808

[66] Koranen 9:29

[67] Sunan Abu-Dawud, bok 38, nr 4346

[68] Ibn Sa´d, vol. I, 310-311

[69] Koranen 9:30

[70] Bukhari, vol.4, bok 56, nr 2785 eller volume 4, bok 52, nr 44

[71] Muslim, bok 10, nr 31 ; Bukhari, vol. 1, bok 2, nr 25

[72] Koranen 9:111 (Zetterstéen 9:112)

[73] Ibn Ishaq, 645-646

 

OBS!!! Gällande kommentarer är det nu fullt i tunnan angående kommentarer som i svepande formuleringar hävdar att denna sida bara sprider lögner och ”skitprat”. Kan ni inte precisera vilka formuleringar som är lögner och motivera varför, kommer era kommentarar att raderas. Alltså, var sakliga i er eventuella kritik. Dessutom är kvoten fylld för kommentarer som kräver ”respekt” av religionen islam genom att påstå att kritik av islams idéinnehåll är rasistiskt eller kränkande. Eller rena dödshot mot författaren. Alltså återigen – var sakliga i debatten.

Välkomna

Annonser
Explore posts in the same categories: islam

239 kommentarer på “Sanningen om Muhammed”

 1. Varg i Veum Says:

  Gud förbannat vilken bra blogg! Jag gillar humorn.

 2. Varg i Veum Says:

  Det verkar som det är nåt fel på länkarna (siffrorna) i texten som ska ta en till källan. När man klickar på dem så får man meddelandet att man inte har rätt att redigera.


  • Du har rätt. Jag trodde att jag fått fotnötterna i texten att länkas till rätt källa i samma dokument. Skall ta bort denna felaktiga länkning och göra ett nytt försök så småningom. Nu får man själv leta upp källan bakom aktuell fotnot, vilket fungerar men tar lite längre tid. Tack för upplysningen.

   • Mahad Says:

    Du äcklar mig. Du kommer att brinna evigt i Helvetes lågor. Du kommer att stå inför Gud om vad du har sagt o gjort i dehär jordiska livet. Du kommer försöka förneka det men alla profeter vittnar mot dig. Din mun blir stängd så att du inte kan prata istället så vittnar din egen kropp mot dig. Men den som får ta emot sin bok med vänster hand skall säga: ”Ack, om jag ändå hade sluppit se min bok. Ingen nytta har jag av allt det som jag ägde! Då kommer du försöka säga ”Ohh Gud snälla skicka tbx mig till det jordiska livet så jag kan följa din profets regler och tillbe endast dig” Då kommer Gud den Allsmäktige säga ”Självklart inte du kommer inte undan ditt straff” Mina argument har mist all styrka!” [Då skall befallningen ges:] ”Grip honom och slå honom i en krage av järn och låt helvetets lågor sveda honom. Kedja därefter ihop honom [med andra syndare] i en kedja vars längd är sjuttio alnar; han ville nämligen inte tro på Guds höga majestät, och uppmanade ingen att ge den fattige att äta.

    Och den som får ta emot sin bok med höger hand skall ropa: ”Kom! Läs [vad som står] i min bok!Jag visste att jag [en dag] skulle kallas att avlägga räkenskap!”Han skall leva, salig, i ett himmelskt paradis, där [alla] frukter är [lockande] nära. [Han och hans medbröder skall uppmanas:] ”Ät och drick av hjärtans lust! [Detta är lönen] för de [goda handlingar] som ni sände framför er!”


   • Ja ja…. Alla oliktänkare skall brinna i helvetet.. bla bla bla

    När jag tänker på det, hade jag en barnbok där alla som hette Mahad hamnade på en bondgård och tvingades leka med grisar hela dagarna och på kvällen sov man med hundar och nakna främmande män….. bla bla bla…..

   • Goran kurdi Says:

    Hhhh Mahad! Skojar du, vänen det är bättre att besöka en psyktiar snabbt som möjlig!

 3. Hanan Says:

  Jag vill bara säga en sak, all fakta, eller lättare sagt all skit du har skrivit om profeten Mohammed, är helt fel. Folk som du har vill bara smutsa ner Islam och vår profet. Fattar inte varför ni ens bryr er när ni inte gillar muslimer? Låt oss vara i fred, vi muslimer snackar aldrig skit om kristna eller judar…så varför gör ni det?

  Tycker du det är konstigt att vi tror på våran profet? Om du verkligen lär dig sanningen om Islam skulle du inte bli överraskad och förstå varför Islam är den enda religion som blir bara mer och mer. Varför blir Kristna och judar muslimer, men aldrig har man hört att en muslim blivit jude eller kristen?

  Innan du skriver sån skit snack så sök ren och riktig fakta! Men men, vi muslimer drabbas inte av din/er skitsnack…det är bara ni som i slutendan får skit och kommer att ångra er…


  • Först en motfråga: Varför klarar ni muslimer aldrig av att möta kritik med konkreta motargument? Om jag verkligen har missuppfattat vad Muhammed sagt och gjort under sitt liv, borde du väl enkelt kunna skriva ner detta? Var är felen? Du skriver ju ”..all skit du har skrivit om profeten Mohammed, är helt fel.” Var är felen?

   Tyvärr kommer du inte hitta några fel, då källorna till texten i denna sida är islams egna skrifter. Om du vill kritisera min skrivna text kommer du per automatik kritisera din älskade profet. Och detta vågar du väl inte? Att kritisera Muhammed för hans rånmord, beordrade steningar, mord eller stympningar, hans äktenskap och våldtäkter av småflickor, hans intolerans och förkastande av grundsläggande friheter som religionsfrihet eller yttrandefriheten, är nog för svårt för dig liksom för alla andra troende muslimer.
   Återkom när du vill förklara vad du menar med att jag inte vet sanningen om islam. Vad har jag missuppfattat? Brinner av nyfikenhet av att få höra sanningen från dig.
   Sedan kan du förklara hur du ställer dig till:
   – muslimers rätt att avsäga sig sin tro. Eller konvertera till andra religioner.
   – stening som straff för äktenskaplig otrohet.
   – Muhammeds äktenskap och våldtäkt av nioåriga Aisha.
   – Stymning som straff för vissa stölder
   – muslimska mäns rätt att misshandla sin fru om hon inte lyder.
   Jag har fler konkreta frågor du säkert kan besvara enkelt mha din enorma kunskap. Men vi kan börja med ovanstående först.

   // Ali Baba

   • abdullah;) Says:

    som svar på din första fråga om att vi inte kan möta kritik med konkreta motargument. det kan vi men vi vill inte att folk ska missförstå oss. när du säger att profeten hade en 9 årig fru så har du fel. jag har frågat 10 imamer om det och ingen sa något om det.tror du att mohamed hade samlag med en 9åring ,när det är förbjudet att ha flickvänn,sex utanför äktenskapet och att va homosexuell. islam är en religion som respekterar alla andra religioner. det finns en aya i koranen som har en viktig sak att meddelaÖ la iqraah fi aldin. det betyder att ingen hatdom för religionerna. och talat om terroristerna så är det t.o.m förbjudet att ta självmord inom islam. och mohhamed tänkte absolut inte göra det när jibril(ängeln komm)

    leta efter ren fakta. och sluta förfalska allt. jag själv är 13 år men jag kan mer religion är vad än vissa 40 åringar kan.


   • Först tänkte jag raljera lite över din okunskap, men jag skall försöka låta bli. Istället skall jag besvara dina frågor och påståenden på ett rakt och lättförståligt sätt.
    – Konkreta motargument innebär att man hänvisar sina argument sakligt och till källor som kan verifieras av alla. När du säger att jag skall sluta förfalska allt innebär detta att du skall ge exempel på lögner och redovisa varför de inte stämmer. Att Muhammed gifte sig med Aisha när hon var 6 år och sedan fullbordade äktenskapet (samlag) när hon var 9 år gammal är ett faktum. Islams skrifter säger så. Om 10 eller 1000 imamer är av en annan uppfattning är oväsentligt. Läs Bukhari bok. 5, vol. 58, nr 234 eller Muslim bok 8 vol. 3, nr 311. Återkom sedan och hävda att Muhammed aldrig gifte sig med 9-åring.

    – Visst är självmord inte tillåtet i islam. Men terrorister anser att de dör i kampen för islam, vilket är något helt annat. Detta uppmuntrar profeten och lovar dessa gärningar en direkt belöning om paradiset.

    – Islam respekterar andra religioner säger du. Koranen och haditherna säger något annat:
    48:29 ”Muhammed är Guds apostel och de som följer honom är fruktansvärda mot de otrogna men barmhärtiga mot varandra.”4:91
    ”De skulle önska att ni blev otrogen liksom de själva…. Skaffa er inte några beskyddare ibland dom förrän de konverterat till islam. Om de vänder er ryggen så och döda dom, varhelst ni finner dom. Och skaffa er inte någon beskyddare eller hjälpare ibland dom.”Sahih Muslim, bok 1, nr 29:
    ”Jag har blivit beordrad att slåss mot människor om de inte säger: Det finns ingen gud utom Allah”
    Tabari IX: 69
    Profeten sade: Att döda otrogna är en bagatell för oss.
    Vi lever i en modern värld. Vi kan kolla upp källor mha av internet på några sekunder. Genom att beskylla mig för lögner utan konkreta motargument gör du dig till åtlöje. Att sedan hävda att du kan massor om islam är ett skämt!

    En sista fråga: Varför är du muslim?

   • Farah Says:

    Tackar så hemskt mycket Ali Baba för sanna och verkliga berättelser du har skrivit samt kommenterat!

    Muhammed sa: Att man ska ta hämnd, att döda fiende, att gifta fyra(eller flera till) kvinnor, att stena, att straffa osv. Så det är klart och tydligt att det inte finns nån rättvisa i Islam samt ingen fred.
    Inte mening att attackera någon, men att man säger sanningen, är ju det vi alltid är ut efter.

   • Goran kurdi Says:

    Du har helt rätt, problemet är vi som muslimer vill inte förstå, tänka, se mm! ni har bara skrivit vad finns i slam, vad profeten har gjort, ni har inte nämnat massa andra skiter som muhamad och hans anhängare gjort! Islam begrundar sig bara på lögner och myter! hoppas att ni fortsätter vissa det svarta ansiket av muhammad och islam!

  • jesse Says:

   Vad i artikeln är fel då din musselman???

  • Andreas Says:

   1. Precis som faktan nämns ovan. Om en muslim konverterar till kristendomen så hotas dom till döden.
   Därav lever många muslimer under förtryck och tvång.
   Frågan är hur många som egentligen vill vara muslim?

   2. Jag kan nämna 10 tal bara i min kyrka som är före detta muslimer som idag är kristna och frälsta.

   3. En fråga som jag ställer mig hur kommer de sig att muslimer flyr till kristna länder?
   Men inte tvärtom.
   Många av de muslimerna som bor i Sverige vill inte vara muslimer längre då dom anser Islam är grogrunden till allt ont som dom flyy ifrån.
   Dom gjorde en undersökning bland muslimer som hade flytt från deras land.
   Om du fick välja religion vilken skulle du då tilllämpa.
   69% svarade kristendom, hur kommer de sig?


   • Visst tvivlar säkert många av ”muslimerna” vars föräldrar är hårt troende. Dessa är kulturella muslimer,dvs uppfödda med islams normer och värderingar mer än övertygade om att Allah och Muhammed är nyckeln till ett eventuellt paradis.

    Men, detta överskuggar inte problemet att vi i dagens Sverige bevittnar en fullkomlig explosion i moskébyggande. Det öppnas nya muslimska propagandacentraler i många av landets städer. Detta sker sker pga av människors religiösa övertygelse och inte på grund av missnöje med islams lagar och värderingar. Islamiseringen av vårt land sker pga av inflödet av nya övertygade muslimer. Hur detta påverkar situationen för särskilt icke-muslimska kvinnor behöver man knappast vara raketforskare för att lista ut. Vad gör du åt problemet?

  • Erik Says:

   Men kopter och judar vill muslimer gärna döda. Hur kommer det sig?

  • Mvh F Says:

   Islams presumptive grunnlegger har vært dau 1380 år, la oss runde av til 1400. Hva i himmelens navn får dere muslimer til å tilbe en pedofil landeveisrøver og morder som universets mest perfekte menneske hvis liv dere hevder er egnet til etterfølgelse? Dere mener virkelig at mordere er etiske eksempler til etterfølgelse? Dere må jo være ravende gale! Og når vi først er igang her: det er jo psykotisk/patologisk å ønske noen fred på veien når de er stein daue? Muhammed (om han ha levd vel å merke) har vært dau i 1400 år, det er ikke mulig for benrester å krenkes. Det er ikke mulig å krenke døde mennesker. Dette forstår selv 5 åringer, dvs. 5-åringer som ikke er muslimer.

   Det er heller ikke mulig å krenke ideer, fordi ideer ikke er subjekter med en bevisst opplevelse av krenkning. Dette er så åpenbart at man ikke engang skulle tro det nødvendig å nevne. Imidlertid ser det ut som om det er nødvendig å minne muslimer om enkelte av livets innlysende trivialiteter: ideer kan ikke krenkes, men likevel presterer dere å overbevise vestlige politikere og kommentariat om at dere krenkes på vegne av ideene dere mener er universets mest briljante frembringelse.

   Vi andre lever i 2012, mens dere mentalt befinner dere på 600-tallet og så mener dere i fullt alvor at VI skal ta steget BAKOVER i tid, ved å forby karikaturer av islam og Muhammed?

   Årsaken til at islam og Muhammed karikeres, kritiserers og latterliggjøres er fordi vi i Vesten ønsker kvinneundertrykkingen og den generelle diskrimineringen av homofile, annerledes tenkende, minoriteter osv. til livs. Vi ønsker ikke dette tilbakestående makkverket av en ideologi i våre samfunn, samfunn hvor alle holdes for å være likeverdige og likestilte uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonalitet, religiøse og politiske overbevisninger osv. Men dette forstår dere altså ikke?

   Mvh
   F

  • Sardar Bndar Says:

   hhhh du måste skoja väl??!! det är ingen som tvingar islam till någonting utan det islam som vill tvinga andra till att bli muslimer, islam döda de som inte accepterar andra religioner. islam säger de som inte tror på islam ska halshuggas, och nu nuförtiden kan ingen förneka det. Här kan ni som tvivlar på det se på en video där islam bjudit kurdiska Yezider att antingen halshuggas eller blir muslim:

   Till de som inte vet mycket om islam, det finns texter i koranen som säger att det inte räcker med att bara döda männen utan kvinnor och barn kan beslagtas och våldtas och deras egendomar är också ”halal” att ta. detta finns i sore al anfal. Bara att påminna sadam i rak tillämpade (sore al anfal) på kurderna då mellan åren 1986 – 1988 mer än 180 000 kurder försvann hittills spårlöst och runt 4000 kurdiska byar jämnades med marken helt enligt sore al anfal i koranen. Då sadam tolkade kurderna som ‘kafer’ alltså den som inte tror på islam.
   Jag tycker att innehållet i denna text (sanningen om Mohammad) är bara en droppe i havet om mohammad och islam, författaren har bara fokuserat på en liten liten del av mohammads agerande och historier, jag brukar säga om man gör en film av hela koranen så kommer det inte finnas någon som orkar eller vågar att titta på det till the end:) det är så förskräcklig och grym. Det är bara döda våldta tvinga råna och allt ont som man bara kan säga.

  • Lars Says:

   Jag är ledsen men profeten var en missbrukare på många plan!

   • Jens Says:

    Varför tar dessa muslimska ledare inte yttrandefriheten i försvar och säger ifrån till världens alla muslimer att yttrandefriheten står över det smaklösa i att terrorisera och döda för att någon tecknar av profeten? Dessa ledare för Islam måste ta ställning och ryta ifrån att ingen får hindra yttrandefriheten, oavsett om man som medmänniska tycker djupt illa om att profeten avtecknas som rondellhund eller på något annat sätt. Stå upp för yttrandefriheten fullt ut! Annars riskerar den att dö helt eller delvis.

  • En som vet Says:

   Tja, varför muslimer inte blir judar eller kristna,, förklarades ju. Det är ju dödsdom på dem då. Vilket jag vet, då en vän konverterat från islam. Han fick fly från Iran eller dö. Lever nu som flykting i Sverige, där han är avskydd av muslimska flyktingar på boendet just för att han konverterat till kristendom.
   Så kom inte och säg att er pedofilprofet är god.


 4. En mycket bra och informativ sida om Peddogurun nr1.

 5. Hej! Says:

  Du har fått till en riktig bra text, läste det mesta.
  Dock är jag muslim, men vad du än skriver så kan jag ta det:)

  ”Några vittnen till hans påstådda möten med Gabriel finns inte”
  Riktigt smart att skriva den där biten. Då du ville få Islam mindre pålitlig än någon annan religion? Fast då tänker jag alla religioner är i någon slags form av text. Så vi har varken, bevis eller vittnen som kan stärka dess innehåll. Så det spelar ingen roll att i Koranen står det att det inte finns vittnet.


  • Bristen på riktiga bevis om Guds (Allahs) existens gäller naturligtvis alla religioner. Men kristna eller buddhistiska stater är sekulära till sin struktur. Man anpassar inte samhället efter gudomliga väsen som ingen kan bevisa existerar. Du får tro på vad du vill – Tomtar, troll eller Allah. grejen är att du gör det privat och inte prackar på andra din lära eller försöker få andra att respektera eller följa dina gudomliga lagar.
   Du säger dig vara muslim. Varför?

 6. Tony Says:

  Bra. Skriv mera och avslöja islams sanna natur.

 7. Kristna-svarar Says:

  Bra med folk som för fram sann information om Islam. Muslimerna är bra på dölja sanningen om deras egen religion. Men om börja själv studera deras egna källor så märker man dess sanna ansikte. Islam är ond och vi måste avslöja detta för svenska folket. Många i Sverige försvarar islam och säger att islam är frid. Bra text och hoppas många kommer till insikt om sanningen om islam….

 8. Sanningenfinnsinetepåpropegandasidor Says:

  ”Varför klarar ni muslimer aldrig av att möta kritik med konkreta motargument?”

  Det finns ju så mycket skitsnack att ingen orkar motargumentera. Dessutom har jag argumenterat länge med dina typer, när sanningen kommer fram så börjar dem käfta emot och förneka. Det är ingen idé att ta er på stort allvar när man ändå är full medveten om hur fel ni har och att det är ni som är förlorare i slutänden.

  ”Att Muhammed gifte sig med Aisha när hon var 6 år och sedan fullbordade äktenskapet (samlag) när hon var 9 år gammal är ett faktum.”

  Jaså? Och när blev det ett faktum? Om allt Bukhari och Muslim påstår är ett faktum när konverterar du då?
  Sanningen om Aishas ålder vid giftemål kommer alltid att vara vagt.
  Förr i tiden räcknade man knappt åldern på barn, man gissade framför allt.
  Man har länge trott och tagit förgivet om att Fatima (profetens dotter) dog vid 18 år, nyligen har man motbevisat det ”faktum” och menade att det är omöjligt om man tar hänsyn till andra händeler. Så om man inte ens är säker på FATIMAS DÖD? Hur i hela friden kan Aishas ålder vid giftemål vara ett faktum?! Att det har nämnts av fler stycken gör inte det till ett faktum. De kan ha plockat det av samma källa som kan vara en gissning. Att Fatima dog vid 18 var ngt MYCKET MER självklart som alla var överens om men som sedan motbevisats.
  Många imamer idag menar att mycket tyder på att Aisha var över 15 år, vissa tror också att hon var minst 18. Men vem vet, hon kan ju vara 9, men det är långt ifån ett faktum, det är bara gissning, sannolikt. Eftersom det var mycket vanligt att äldre män gifte sig med 5-6 åringar (och inte följade dagens sverige lagen) så kan väl hända att hon var 9 år och att hans fall inte var unikt, utan snarare självklart.


  • Du är för rolig. Först orkar du inte ta debatten om islams sjuka profet och ideér, sedan gör du ändå ett tappert försök, som föga förvånande blir ett magplask.
   Jag hävdar inte att Bukhari och Muslim skulle återge någon sanning. För min del har de lika stor sannigshalt som Bagdad-Bob eller serietidningen Knasen. Egentligen förstår också du att det avgörande är deras ställning i det muslimska samhället. Vilka imamer ifrågasätter sanningen i sahih Bukharis hadithsamling? Ge mig ett namn!!!!
   Är du allvarlig när du skriver att Aisha skulle misstagits som en 6-åring, när hennes riktiga ålder varit närmare 15 eller 18 år gammal? Inte ens illaterala araber på 600-talet kan ha varit så hjärndöda. Flera tusen år innan Muhammeds tid lärde sig egyptierna att räkna ut årets 365 dagar. Araberna i dagens saudiarabien måste ha haft intellektet av en gris om de misstagit hennes ålder så grovt. Var i arabvärlden ser 6-åringar ut som 18-åriga kvinnor?
   I slutet tar du dock tillbaka din kritik av Bukhari och Muslim och medger att det är självklart att hennes ålder varit runt 9 år när giftemålet fullbordades genom den 50-åriga Muhammeds penetrering av flickstackarn.

   Vad var det du ville kritisera egentligen?

   • DragonenSwe Says:

    ”Sharialagarna i Iran anger t.ex. äktenskapsåldern för flickor till nio år.”

    Ibland ser man inte skogen för alla träden! Att Sharia stipulerar 9 år är väl bevis om något?!

 9. Lars Says:

  Intressant text, var stark och fortsätt kritisera.

 10. Jane Says:

  Man har sett att kvinnor i andra européiska länder verkligen kämpar mot islamiseringen, men tyvärr är det olagligt, yttrandefriheten begränsas mer och mer.

  Båda dina bloggar är helt fantastiska. 🙂
  MVH

 11. moa Says:

  Fortsätt skriv. Bra! Vi behöver alla fakta och all upplysning vi kan få om islam. Isalm betyder underkastelse och inte frihet. Islam fångar, binder och passiviserar. Om det finns någon frihet så är det för macho-mannen, men en ond frihet för alla som förtrycks och utnyttjas
  En annan sak: Har hört att Muhammed hade epilepsi och det var under anfallen som han fick sina uppenbarelser. Vet någon något om detta.


  • Har också hört teorin om Muhammeds epilepsianfall. Muslimer tillbakavisar detta genom att hänvisa till det faktum att en epileptiker inte kommer ihåg något från sitt anfall. Det finns bl.a. på http://islam-svarar.se/pages/content/view/316/74/ Men att idag bevisa i vilket tillstånd Muhammed var när han hörde dessa röster i sitt huvud, nästan 1500 år efter hans död, är helt omöjligt. Mitt svar är att han fejkade allt för att nå personliga fördelar. Ingen kan bevisa att jag har fel. Ingen kan bevisa att Allah finns. En sak vet jag om Muhammed – han var en skicklig sagoberättare. Många övertygades om att det han sa var sant. Men folk i vårt land trodde länge på både tomtar och troll. Idag vet vi bättre.

 12. hej Says:

  Vad har islam gjort dig för att du ska smutsa ner de. Glädjande säger jag att islam är den snabbaste växande religion i världen 😀 och läs om islams vetenskaps bevis i koranen. Där står allt som blev bekräftat nyss av vetenskapsmän. Säg inte nu man visste redan på den tiden, man gjorde inte det. Och läs koranen . En människa kan verkligen inte skriva så


  • Sakta i backarna, det var lite mycket på en gång. Vad är det som Koranen anger som nyligen bekräftats av vetenskapsmän? Ge mig några exempel på dessa revolutionerande upptäckter? Min islamiska favoritupptäckt är följande: Ibn Úmar rapporterade att Allahs budbärare (frid vare med honom) sade att en icke-muslim äter med sju tarmar medan en muslim bara äter med en tarm.” (Muslim bok 23, nr. 5113-5116) Har du några vetenskapsmän som lanserat den teorin nyligen:)
   Ja, jag har läst Koranen, ett flertal gånger. Du kanske kan roa dig med detta själv någon gång, den är oerhört repetitiv och tråkig att läsa. Vilka bitar gillar du bäst själv? De där man som man ges tillåtelse att misshandla sin fru om hon inte lyder, eller Allahs rasistiska utfall mot det judiska folket om att de består av idel bedragare. Gillar du att slå tjejer prinsen?

   • Mannal Says:

    Vad i Allahs sätt att beskriva de judiska folket tycker du är rasistiskt får jag fråga? Du är uppenbarligen en bitter person som i hela livet har suttit och försökt hitta en tolkning till koranen som kan ändra synen på islam. Och vet du inte att koranen är omöjlig att tolka? Vad ger dig rätt att bestämma vad Allah s ord betyder?


   • Haha… Ok jag ger mig inför ett sådant överlägset resonemang. Jag överlåter tolkning av Allahs ord till mullorna i Iran, Shejkerna i Saudiarabien och imamerna i Pakistan. Då skulle hatet, intoleransen och förtrycket mot kvinnor och oliktänkare bli ännu tydligare än de islamiska texter jag hänvisar till. Att Koranen skulle vara omöjlig att översätta är bullshit. Liksom alla andra litterära verk kan den översättas om kontexten respekteras. Men islamister som inte klarar av att argumentera i sak brukar köra med den oöversättbara Koranen. Slutligen skall jag upplysa dig om var Allahs och profetens rasism mot människor med judisk bakgrund sysn tydligast:
    5:16
    ”Men därför de (judarna) brutit sitt förbund, har vi förbannat dem och förhärdat deras hjärtan, så att de rycka orden ur sitt sammanhang och glömma en del av de förmaningar de fått. Och du skall oupphörligen upptäcka bedrägerier av dem med undantag av ett fåtal.”

    Ibn Ishaq s. 369:
    ”Döda varenda jude som du får makt över ”

    Abu Huraira vol 4, bok 52 nr 177 eller Sahih Muslim, bok 41, nr 6985
    Profeten sade: Den yttersta dagen kommer inte förrän muslimer kämpar mot judarna. Muslimerna skall döda dem och judarna skall gömma sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga : Åh, muslim, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom!

 13. Sockerconny Says:

  Mycket bra text. Bra när man får en helhet vilken skit denna sk religion är. Orsaken till att Islam är en växande ”sekt” är det sk grupptrycket och rädsla. Barn idoktrineras. Ingen vågar ifrågasätta osv… Finns väl ingen normal människa som frivilligt går med detta skit! Skulle nog vilja haft en psykoanalys av denna upplysta man. Med tanka på en svåra uppväg så var nog inte denna herre ”den smartaste apan på ängen”, nog den mest hänsynslösa…


 14. Man önskar att ALLA POLITIKER, framförallt i regering och riksdag ville tillägna sig sanningen om islam denna fruktansvärt blodiga ideologi som aldrig för något gott med sig och innehåller carté blanche för massmord, mord av enskilda, stympningar och pedofili. HUR I H-E KAN MAN BLUNDA FÖR DETTA? Nej män och kvinnor, svenskar och naturaliserade (assimilerade) ”utlänningar”, föräldrar alla kategorier, detta oerhört farliga vansinne kan inte tillåtas längre i Sverige!

  Tänk på att klarar vi inte av att ”neutralisera” den rödgröna oppositionens och allianspartiernas inflytande över regeringsmakten genom att rösta på Sverigedemokraterna, kommer våra barns, barnbarnens och våra egna liva bli till formlliga helveten och till slut har vi kriget mellan demokratiska västliga värderingar och medeltida islam på vår egen svenska bakgård med människor precis lika lättstyrda för religiösa despoter och andra som i deras hemländer eftersom så många är analfabeter och andra fått lögnerna i sig sedan modersmjölken…Låter vi farligheterna utveckla sig i Sverige så blir det inte vackert… För underkastelse är väl inget alternativ?

 15. Owe Says:

  Det här va skrämande läsning och jävligt konstigt att ingen muslim
  kan svara för sig.Många + till dig som tar upp en sån sak.
  Mvh Ludde

 16. khalid Says:

  jag håller inte med den som skrev dessa information om vår prophet Mohammed, tyvärr är det alltid samma syn och synpunket mot muslimer och deras prophet, en tips till dig är att ta reda på mer fakta från olika håll innan du börjar skriva om Mohammed and hans frus, i alla fall han var gift med alla och inte tillåta två personer från samma kön att bli ihop som ni har här, två lesbiska tjejer liksom homosexulla har räät enligt svensk lag att gifta sig i kyrkan, vad säger du om detta Mr författare. vad säger du om pedofiler och vad säger du om den falska friheten for kvinnor och antalet personer som är skilda i detta vackra landet, innan du börjar kritisera andra och deras kultur och relgion, då är det bäst att se och försöka lösa propblem här innan du går över gränser, sykiska problem, självmörd, droger, alkohol, ensamhet, misstro finns här än de muslimska lander, åtminstone Prophet Mohammed kom med en ny relgion och nya regler inte enbart för muslimer utom för all manskligheten, trots deras hudfärger, språk eller var de kommer ifrån, hoppas att du läser mer bocker om Mohammed på så säät kommer du att veta mer om denna personnen och hans handlingar, han är den bästa mannen som gick över denna gorden utan tvekan, det är bara sanningen jag skriver om Mohammed, inget annat, gud hjälp dig att hitta rätt.


  • Om du inte håller med i beskrivningen om profeten får du försöka redigera islams källor. Jag är bara budbäraren.
   Några korta kommentarer till dina förvirrade tankar:

   – Intressant att du tar upp pedofiler. Liksom de flesta andra svenskar har jag inte mycket till övers för människor som förgriper sig på små barn. Dessa skall fördömas och straffas. Profeten Muhammed förgrep sig på en nioårig flicka. Detta bör fördömas. Vad anser du om 50-åriga gubbar som våldtar småbarn?
   – Individens frihet är det värdefullaste som finns. Att människor ångrar ett ingånget äktenskap och skiljer sig är beklagligt. Men att tvinga folk att stanna kvar i kärlekslösa oönskade relationer är tvång och förtryck. Anser du att rätten till skiljsmässa bör avskaffas?
   – Frihet att välja innebär att man kan göra misstag, som man sedan lär av. Att någon annan skall bestämma över valen i mitt liv, är helt otänkbart. Vill du avskaffa den personliga friheten bör du flytta till något annat mer lämpligt land.

   Återigen ser jag bara massa tyckanden och inga argument. Varför skulle Muhammed vara ”den bästa mannen som gick över denna gorden”? Varför skulle en förtryckare, pedofil, våldsverkare, mördare och diktator vara ett lämpligt fördöme? Varför??????

 17. Skorpion Says:

  ”En flugas ena vinge innehåller gift, den andra har motgiftet”
  Det där stämmer faktiskt, det har bevisats vetenskapligt, så sug på den!!!Det du angav för att bevisa hans falskhet är tvärtom ett bevis för hans äkthet.
  Hur kunde Muhammed veta något sådant?

  “Jag upplever att din Herre är snabb med att uppfylla dina önskemål och begär.”
  Ja för att hon märkte att varje gång Muhammed bad till Gud om något så gick hans önskan i uppfyllelse. Så det är inte konstigt att hon upplevde det så, din dumma åsna.

  Islam gav kvinnor arvsrätt långt innan västvärlden.


  • Wow, någonting som Muhammed sade stämmer!!! Låt oss fira!
   Det skulle bli trovärdigare om du sedan ger källorna till dina makalösa påstående. Utan källor kan vi tycka vad som helst. Hur är det med påståendet att muslimer äter med en tarm, medan icke-muslimer använder sju? Har vetenskapen bekräftat detta också?

   Att islam gav kvinnor arvsrätt långt innan västvärlden känns ganska passé idag. Vad spelar det för roll för dagens förtryckta kvinnor. Idag har kvinnor i väst samma rättigheter som män. I den muslimska världen står tiden stilla….

  • SockerConny Says:

   “En flugas ena vinge innehåller gift, den andra har motgiftet”
   Källa på det tack!

   ”Islam gav kvinnor arvsrätt långt innan västvärlden”
   Källa på det tack!

 18. Anonym Says:

  Vart i Koranen står det att man får misshandla sina fruar?
  Profeten Muhammad (saw) sade:
  ”Den bästa muslimen i fråga om tron är den som har det bästa uppförandet, och den bästa av er är de som har det bästa sättet med sin hustru.”
  [Tirmidi]

  Profeten Muhammad (saw)sade:
  ”Allah den högste har uppenbarat för mig att ni måste vara artiga och hjärtliga mot varandra, så att ingen av er ska bete sig överlägset mot den andre, och på så vis kränka denne.”
  [Muslim]

  Om du verkligen har läst flertal hadither och till och med Koranen så borde fattat vid det här laget att Islam är inte så som du försöker beskriva.


  • Om man verkligen läser i texten finns tydliga hänvisningar till alla påståenden. I fotnot 16 hänvisas till sura 4, vers 34. Räcker inte Allahs ord finns profetens i hadithen Sahih Muslim volym 2, bok 4, nr 2127 återges en händelse där Muhammed slår sin flickfru Aisha med följden att hon upplever smärta – ”He (Muhammad) struck me (Aisha) on the chest which caused me pain … ”

   Återigen. Jag kommer inte med några fantasier eller egna påhitt. Allt jag berättar om Muhammed eller Allah kommer från Islams egna källor.

   • Anonym Says:

    För det första så bör du veta att översättningen av Koranen blir inte direkt likadan så som den arabiska version av Allahs ord. Man kan inte översätta orden exakt. Jag gav dig exempel på hadither där Profeten Muhammad (fred vare över honom) säger goda saker.

    Islam är den snabbast växande religionen, och det som är ännu mer ironiskt att upptäcka är att majoriteten av konvertiter till Islam är kvinnor! Det finns en anledning till detta. Det som du också bör veta är att flera lärda muslimer har sagt att ”alla känslor du visar din fru kommer Allah att belöna dig för”.

    ”Men den som gör gott och har tron – man eller kvinna – skall stiga in i paradiset och de skall inte lida ens så mycken orätt som [kunde fylla] skåran i en dadelkärna.” [an-Nisa 4:124]
    Låter detta som kvinnoförtryck? Att Allah erbjuder alla människor, både man och kvinna, paradiset?

    Profeten Muhammad (fred vare med honom) var en hjärtlig människa och han behandlade kvinnan med stor respekt och rättvisa.

    Till att sluta med så vill jag säga att du missbrukar meningen som nämns i surah 4, vers 34. Ordet ”misshandla” förekommer inte i meningen eller någonstans i Koranen, och det är väldigt viktigt att veta eftersom ändrar man på ett ord i skriften så kan hela meningen få en annan tolkning.

    Från Abu Huraira: Allah’s sändebud sa: ”Den starke är inte den som är bäst i brottning, men den som behärskar sin ilska.(Bukari, Muslim)

    ”Jag (lärjunge) frågade Allahs sändebud: Vad är en frus rättighet över sin man? Han svarade: Hennes rättighet är att ni tillser henne med mat så som ni tillser er själva; att se till att hon har kläder som ni själva ser till att ni har, slå henne inte i ansiktet, använd inte förolämpande språk…” (Ibn-Hibban och Abu-Dawood)

  • kriss299 Says:

   Vilket jävla skitsnack,Muhammed var en jävla pedofil,mördare och krigsförbrytare. Hade han levt i dag hade han blivit åtalad för folkmord. Både islam och kristendomen är skit. Hur någon normal människa kan tro på detta skit är inte klokt.


   • ”Både islam och kristendomen är skit”

    Att inte kunna se skillnad på en våldsbejakande ideologi/religion som islam och likställa den med kristendomen tyder på begränsade kunskaper om dessa religioners idéinnehåll. Då blir en analys omöjlig. Endast baserad på torr fakta är kristendomen byggd på kärleksbudskapet, där evigt liv erhålls genom det dubbla kärleksbudskapet – att älska Herren och sin nästa. Sin nästa är ALLA medmänniskor, utan åtskillnad på ras, religion eller etniskt ursprung. Varför skulle detta var samma skit som islams förtryckande och våldsamma uppmaningar?

   • nils Says:

    Det verkar som om det är du som har begränsade kunskaper. Läs gamla testamentet, den guden är ju inte normal. Han är en jävla mördare totalt sinnessjuk.

    Too stupid for science try religion.


   • Gamla Testamentet ger profetiorna om Messias ankomst. Det är i Nya Testamentet som Kristendomens unika och radikala moral skapades. Att älska sin nästa som sig själv, be för sina fiender var helt unikt för 2000 år sedan. Om du skall söka moralisk vägledning i Gamla Testamentet får du söka dig till Judendomen. Men eftersom Israel är en sekulär stat där religion och politik är separerade kommer Guds gammeltestamentliga brutalitet inte till praktisk handling ens där.

   • Anonym Says:

    Det verkar som att du inte läste exakt vad Profeten Muhammad har sagt? Det är okunnighet om religionerna som gör att krig sprids och att hat är emellan oss alla. Kristendomen, Islam och Judendomen tillber alla till Gud, men vi gör det på olika sätt. Du bör heller inte tala om sådant som du inte vet om! Att säga att Muhammad (fred vare med honom) var en pedofil och mördare är helt enkelt fel.

    Islam uppmanar inte folk att strida eller att sprida religionen genom våldsamma attacker, eller terrorism som begrips idag i form av flygplanskapningar, tortyr och dödande. Islam lär också muslimerna att inte ta ”lagen i sina egna händer”, detta är förbjudet. Dessa människor som sprider våld och våldsamma uppmaningar är precis sådana som inte följer Profetens ord och hans föredöme. Man kan inte döma Islam genom muslimers agerande eller deras handlingar, eftersom det finns väldigt många okunniga och vilseledda muslimer. Precis som det finns okunniga och vilseledda kristna i Kristendomen. Man måste skilja på en individ och religionen, annars blir det totalt fel.

   • nils Says:

    Om man gifter sig ock har sex med ett barn som är 6 till 9 år då är man ett jävla äckel. Så snacka inte skit, fy fan.

 19. Trött Says:

  Anonym ABC till Anonym mars 22, 2012 den 3:04 e m

  Du har uppenbarligen inte läst koranen och hur den fungerar. Det kan du få reda på genom answeringsmuslims.com med de tre stadierna av Jihad som implementerades och användes av Profeten Muhammed. Hur Profeten Muhammed mördade en kvinna av den enkla anledningen att kvinnor inte ska leda män – detta vansinne beskrivs bäst av Wafa Sultan som är utbildad psykolog.

  Det komiska i koranen är att en senaste versen anses finast och ledande varpå Svärdets vers är den sista att tilläggas koranen och den kontrar allt annat i koranen. Såvida du inte vill dö i kampen för att konstant kuva ickemuslimer så är du itne muslim. Nu är ni få och därför kan du anses använda dig av Al Taqqiya och smygjihad – att verka för fred och tolerans tills ni är tillräckligt många. Jo tack Europa vaknar upp till det här eländet allt snabbare.

  Walid Sheobat har sin tolkning av det som står i bibeln och Islam varpå han på prophecy conference säger att det mellan bibeln och Islam finns 22 motsättningar där kristna Jesus ska komma tillbaka mot antikrist medan Islams Jesus ska komma tillbaka och slåss mot de kristna etc. Alla dessa 22 motsättningar är på varsin sida de goda som ska piska den andre sidan. Islams syfte är att döda alla judar för att den sista imamen Al Mahdi ska kunna komma tillbaka vilket ger jihadisterna i Gaza och Västbanken nytt ljus <- speciellt hamas och fatah som själva citerar ur koranen att det handlar om religion och tro och att de ska mörda varenda jude!

  Kornanen uppmuntrar konstant att mörda och kuva ickemuslimer – att du ens drar en sådan fras visar på hur äckligt ohederlig du är. Förbered de för varje bakhåll – ta varje häst och man och slå terror in i deras hjärtan. Bara martyrer kommer till paradiset…så du kommer att hamna i helvetet i och med Islam…grattis!

 20. Ramlosa Says:

  Läsvärt, tack så mycket för en välskriven blogg.
  Frågan är ganska enkelt, kommer Islam att skapa fullskaliga inbördeskrig i Europa eller kan vi leva i fred???


 21. ”Ali Baba”? Du skriver inte ens ut ditt riktiga namn?… Ja med din aggressiva retorik, och att du kallar folk både det ena och det andra, ja då kanske du är en ”fegis” och ”okunnig” eller vad du nu slänger i ansiktet på folk.

  Själv gillar jag nog inte Islam. Är nog mer ”lagd” åt det kristna hållet om jag tvingas välja.

  Men att sprida fördomar och hat, ”Ali Baba”, ja om det är det ni håller på med, då är det nog inget för mig i alla fall.

  /Hej då


  • Person betyder ingenting. Fakta och sammanhgang betyder allt. Så:
   1) Aggresiv retorik? Vad menar du?
   2) Sprida ”fördomar och hat”. Ge exempel.

   En diskussion kan vara givande, så länge den förs på sakliga grunder. Tyvärr är ditt inlägg helt substanslöst. Försök igen.

 22. syrianen Says:

  Grymt bra skrivet…äntligen någon som belyser islams rätta jag…

  1914-1915 dödades 1.5 miljoner kristna av blodtörstiga muslimska turkar/kurder i turkiet. Deras pedofilmohammed och krigsbok koranen rättfärdigade detta handlande…

  //Syrianen

 23. George Says:

  Världen vore nog en bättre plats utan religioner. Kristna, judar, muslimer, katoliker – all respekt till er alla. Men…
  Sätt inte ”sagor” före vår värld, de lagar som finns i det land du lever eller internationella överenskommelser. Jesus, Muhammed, Moses, påven – vem som… Det är ju faktiskt ”bara” några texter som mängder hänger upp sig på. Jag brukar aldrig säga att massorna är indoktrinerade. Men visst är världen nästintill där! Tyvärr!


  • En alldeles för enkel analys. Att jämställa Jesus och Muhammed, eller islam och kristendomen är oseriöst. Synen på våld, individuell frihet, sekulära stater, kvinnosyn m.m. är som svart och vitt. Varför jämställdhet och livskvalitet är högre i västvärlden än i muslimska länder (OIC-länder) är knappast någon slump.

 24. witheld Says:

  Har du inte försått ännu att islam inte slutar växa trots att världen smutskastar den? har du inte förstått ännu att det är världens mest växande religion och inom snar framtid kommer den att vara dominerande? har du inte förstått att människor runt om i hela världen inklusive svenskar konverterar till islam? näe verkar inte så .. Allah väglede nämlige den han vill för i o med att du har läst koranen och läst hadither så har allah stängt ditt hjärta.. hoppas du hittar lyckan i det du söker o må allah vägleda dig.. tycker dock att du slösar din tid..


  • haha.. detta tugg har man ju hört förr. Det är sant att det finns en mycket liten grupp aningslös och okunniga etniska svenskar som väljer att konvertera till islam. Men myntets andra sida är att ännu fler människor med en religiös muslimsk uppväxt väljer bort denna avskyvärda barbariska och inhumana ideologi. Min uppfattning är att avhopparna är minst lika många som nytillskottet. Dominerande.. knappast.

 25. Goran kurdi Says:

  hoppas att in kunna översätta alla muhammads karrier, och historie, och visa för hela världen att vad islam är för religon, och vad muhammad hade varit! det finns mycket mer brott, mord, våld, blodbad, salkt, som går inte att brättas!

 26. gandalfgra Says:

  Tänk om han ändå hade lyckats ta livet av sig..hur mycket hade vi inte sluppit i så fall..! 😦

 27. 1 Joh. 2:22-23 Says:

  Tack för bra information!

  Har kommit till uppgiften om Muhammeds ”himmelsfärd” från Jerusalem.

  Jag har en fråga.

  Muhammed gjorde sin himmelsfärd enligt Sura 17:1:

  ”Honom allena all ära, honom, som lät sin tjänare företaga en nattlig färd från det fridlysta templet till det allra avlägsnaste templet, vars hela omkrets vi välsignat, för att visa honom några av våra tecken!”

  Själva himmelsfärden gjordes alltså från ”det allra avlägsnaste templet, vars hela omkrets vi välsignat”.

  Vilket Tempel fanns i Jerusalem omkring 620 e.kr.?

 28. Brutus Says:

  Kalla fakta ur muslimernas bruksanvisning koranen: Underkasta dig islam eller dö!

  “Om onda vägar vet man ett ting blott: att aldrig leda de till något gott.”
  William Shakespeare 1564 – 1616 engelsk dramatiker, poet och skådespelare.

 29. Daniel Says:

  Välskrivet. Tack för att du lade ned tiden. Jag tycker att det är kul att se att de flesta mot-kommentatorer verkar upprörda över att du ifrågasätter och kritiserar så här i kölvattnet av Muhammedfilmen. Det finns alltså ingen plats för oliktänkande inom Islam.

 30. Joel Lindholm Says:

  Intressant läsning. jag skulle nog till och med kalla din text för bra eller åtminstone nödvändig. Jag måste även erkänna att det mesta av det jag läst här var nyheter för mig. Tack för den upplysningen och det är svårt att argumentera emot dig när du har så bra källhänvisningar.

  Jag tänker inte argumentera emot. Det har folk här ovanför gjort så bra ändå även om de flesta har lyckats göra bort sig. Får se om jag lyckas undvika det. Som sagt: Inget motargument, snarare ett inlägg i diskussionen att ta i beaktande eller helt förkastas om man föredrar det.

  Först lite kort om mig själv (debattören, frid vare med mig): Man mellan 20 och 30 år, s.k. etnisk svensk, studerande till lärare för grundskolans tidigare år, sympatisör med det rödgröna blocket samt agnostiker. Jag anger alltför sällan källor i sådana här sammanhang delvis av lättja, det medges, men främst för att mina inlägg främst grundar sig på personliga tolkningar och uppfattningar. Mina egna eller andras.

  Så till saken: Din text tycks enligt mig ge en skrämmande bild av det du kallar sanningen om Muhammed. Vissa hävdar att du ljuger men då du har de bästa källorna så låt oss för enkelhetens skull anta att alla dina fakta stämmer (så slipper du upprepa det själv). Din sanning är dock förstärkt med personliga reflektioner och subjektivt laddade påståenden. Inget ont om det, du vill underhålla läsaren och bara det faktum att mitt eget intresse inte försvann efter de första styckena bör vara en god recension i det avseendet.

  Du beklagar dig över att så många människor lever sina liv efter en mans vittnesbörd om sina egna uppenbarelser (eller möjligtvis hallucinationer). Ingen kan veta om Jibril/Gabriel kom till Muhammed. Jag håller med dig och skulle även vilja låta det omfatta samtliga s.k. profeter i samtliga religioner. Undrar hur många Messias, Buddha etc. som sitter inlåsta på mentalsjukhus? Undrar om de faktiskt bör sitta där också? Spekulera gärna vidare här.

  Islam framstår för mig efter att ha läst din text som en farlig religion att följa till punkt och pricka, särskilt som Muhammeds senare mer våldsförhärligande uppenbarelser då ersätter tidigare mer vettiga levnadsregler. Det fina i kråksången är således alla troende muslimer som INTE följer Islams alla regler till punkt och pricka. Jag är medveten om det kontroversiella i detta uttalande och jag ber samtliga muslimer som läser detta att inte missförstå mig. Ni är trogna muslimer och goda människor även om ni inte lever efter allt som er profet har sagt. Fortsätt gärna att förneka allt som står på den här sidan om att Muhammed var en ond pedofil som dödade alla som sade emot honom. Så länge ni inte våldtar, stenar, inskränker etc. så bör vi inte ha några större problem med att leva ihop.

  Fakta i all ära men världen styrs inte av fakta. Den styrs av tolkningar och uppfattningar, och så länge den rådande uppfattningen är något i stil med ”Peace, love and understanding”, (läs yttrandefrihet och tolerans) så är jag nöjd.


  • Du har en poäng i dina slutsatser. Islam kommer inte att försvinna som religion på många hundra, kanske tusen år. Men den måste reformeras om vi skall kunna leva tillsammans. Det går inte att kompromissa om synen på yttrandefrihet och alla människors lika värde!

  • anders Says:

   det enda vettiga som skrivits här! Håller med dej,Joel!

 31. En som är inte med i leken längre Says:

  Varför konverterar vissa kvinnor till islam? Klart att de gör, när en muslim killes familj vägrar acceptera henne som kristen eller what ever och kärleken är blind, hon går in i fällan självmant. Har du sett filmen: Inte utan min dotter? Varför har de flesta muslimer två ansikte? Om de får barn från en icke muslim kvinna, varför blir det självklarhet att barnen ska få den muslimska religionen per automatic?
  Varför kan inte islam acceptera människor som säger att de är inte med i leken? Vi ateister, vi är moderna människor som respekterar all människor som respekterar oss… i alla fall jag gör det. Alla har rätt att göra hur de vill hemma, men att tvinga och hota någon som är inte med det är helt fel!
  Jag tycker att Sverige det mesigaste landet i hela Europa. Svenskarna har tagit hit de värsta fanatikerna som blandar skit och alla blir lidande av det. Jag är invandrare och jag tycker att vi ska tacka svenskarna att de har tagit emot oss och get oss ett nytt hem.
  Man ska ge fan i att komma hit om man vill ha kvar sharia lagar och kan inte titta på en kvinna utan att bli kåt och hoppa på henne direkt. Är muslimer är så svaga att en gift man kan inte behärska sig när han ser en halvnaken kvinnobröst eller en fin urringning?
  Jag är väldigt oroligt att det händer saker i hela Europa pga av hatet som religionen för hit. Det sorgligaste i av allt att det bara SD som ser sanningen och de andra mesar vågar inte ta upp frågan för då blir det internationell konflikt av det och då börjar islamisterna bränna svenska flaggan och svenskarna blir inte neutrala längre som de har alltid ville vara. Ni måste stå upp och visa vad ni är! Ni är vikingar inte veklingar, här är det ni som bestämmer och de som inte gillar läget kan flytta härifrån. Sverige är ett fritt land och här finns demokrati och alla har rätt till att sluta leka och ha sina egna åsikter utan att bli rädd att få ett helvete för det!

 32. Mandat Says:

  Jag är född som muslim men jag och min familj lämnade den hemska religionen så fort som vi fick chansen. Jag vill bara säga till er alla som tror på Muhammad utan tänka och ifrågesätta den största bedragaren som värden har någonsin skådat. vad hette muhammeds pappa, Abdullah eller hur, som betyder Allahs tjänare. Allah var den mest omtyckta Gud som var gjord av sten. Han tog bort alla gudar och behöll Allah och gjorde honom till allsmäktige. Det dags att vakna och tänka själva för en gång skull. Han hade samlag med en nio åring det är bara fakta. Det är inga lögner, Tyvär allt är sant.

 33. Mike Says:

  Gott nytt år!

  Jag vill bara berömma bloggen och författaren! väldigt underhållande samtidigt som sanningen är skrämmande att höra!
  Du skriver strukturerat och sakligt medan dina motståndare kan knappt möta dina källor eftersom de kommer från självaste ”heliga boken” Koranen!

  Jag själv är inte religiös, men jag tycker det bara är löjligt när försöker jämföra det förtryckande Islam med den fredliga och förlåtande jesu lära. Jag har en idag inte fattat varför man självmant väljer att vara muslim, när det finns så många andra fredliga religiösa samfund man kan söka sig till.
  Jag brukar ta upp detta enkla exempel:
  Du vaknar upp ett rum och har aldrig hört eller läst ngt om islam eller kristendomen. 2 män närmar sig dig från ena änden av rummet. Den ena Jesus och den andra Mohammed. Du får höra den enas fredliga och förlåtande budskap och bakrund och den andras våldsamma och kvinnoförnedrande bakrund etc. (precis som de beskrivs i respektive heliga bok) Nu till frågan, om gud vill skicka ett budskap till människan, vem av dessa låter mest rimlig och pålitlig för dig som vill vara troende?

  tack, keep up with the good work!

 34. Jonas Says:

  Koranen är en bok, det mesta som står där är garanterat sanna ord, något som inträffade en gång för länge sedan. Om jag vore troende muslim skulle jag bränna den boken om ens bara en bråkdel av dess innehåll vore sant. Sådant våld tillhör det förgångna, världen måste lära sig att gå framåt och utvecklas. I framtiden finns förhoppningsvis inget islam kvar, sånt förtryck tillhör återigen det förgångna. Detta gäller dock dem flesta religioner, men islam är som alla lärda veta horribel, och så länge det existerar förtryck och hat bland människor kan vi aldrig bli enade och utvecklas framåt.

  Mvh en Svensk lärd man

 35. Thore Hult Says:

  Det islamska infernot
  Tack för en bra blogg. Jag har lusläst sida för sida ord för ord i
  Koranen så jag vet.
  http://islaminferno.blogspot.se/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=13
  Se här
  Thore

 36. Uffe Says:

  Tack för en mycket upplysande blogg. Intressant att ingen kan svara på frågan: Varför blev du muslim? Det kanske inte är så genomtänkt helt enkelt, utan andra omständigheter har mycket större inflytande på beslutet. Att födas till muslim och att det dessutom är belagt med dödsstraff att byta religion, är ju en omständighet som är svår att rå på…
  Du nämner att Islam behöver reformeras. Den kristna reformationen ledd av Luther på 1500-talet syftade till att blottlägga det grundläggande kristna budskapet, dvs få bort element som makt-och pengahungrande ledare inom kyrkan lagt till under århundradenas lopp. En liknande process inom Islam skulle leda till… Ja, vad skulle det leda till? Antagligen skulle vi se ett ökat förtryck och en ökad brutalisering av samhället eftersom läran i sig säger det. En reformation skulle ju tydliggöra detta.

 37. Ateist Says:

  Tack för en mycket bra och välskriven text. Kul med någon som vågar sticka ut hakan och komma med lite konkreta fakta om islam och Muhammed. Välstrukturerad text som verkligen uppmuntrar till att bläddra i både koranen och söka mer information om islam på webben.
  Men var är alla ni muslimer!? Jag vill höra era nyanserade argument om hur ni förväntas integrera er i det Svenska samhället och samtidigt hävda att Muhammed är en ”go gubbe” som man ska eftersträva att leva som.
  Att vara en rättrogen muslim i dagens Sverige är ju enligt texten ovan som att ta en tidsmaskin tillbaka till 600-talet. Eller är det så enkelt att man som ”rättrogen” bara behöver välja islam när det passar det egna syftet? Låt höra från våra muslimska medborgare. Följer ni koranen till punkt och pricka eller väljer ni bara ut delar?
  Om det nu är så att man efter behag kan ignorera vissa, enligt koranen mycket tydliga uppmaningar. Vore det inte enklare att släppa hela konceptet och bli en glad och trygg ateist som tror på sig själv och inte springer och gömmer sig bakom en bok när det passar?
  Ge mig argument för er religion! Försök knacka hål på texten ovan och göm er inte bakom argumentet att koranen är svår att översätta. Jag ser verkligen fram emot fler inlägg från muslimer.
  Är Muhammed en profet att följa eller är han bara en rondellhund?

 38. Saw Muhammed är bäst. Says:

  Du är full av skit-snack. Lägg ner bara.


  • Tröttsamt att de flesta muslimer har så dålig koll på vad deras religion egentligen står för. VAD ÄR SKITSNACKET? Ge konkreta exempel! Allt som står på denna sida är hämtat från islams urkunder/skrifter. Håller i och för sig med om att innehållet i dessa skrifter är skitsnack. Skönt att även en muslim kan vara självkritisk! Då är vi trots allt överens:)

  • Sockerconny Says:

   Så förbannat trött på er -bokstavstrogna muslimer. Hade jag fått bestämma så hade jag förpassat er och eran bok tillsammans med eran förbannade sten till månen. Här på jordklotet är ni bara jävligt jobbiga och vill inte ens diskutera anpassning eller något annat.
   Det kommer fler och fler tydliga tacken på vad detta skit är. Var är alla moderata muslimer?
   Agendan är ju solklar. Erövra jorden även om ni måste hugga huvudet flera miljarder människor! Stoppa Islam nu!

 39. Allahu akbar Says:

  Fortfarande inga inlägg från er muslimer!?
  Jag är nyfiken på era motargument och er syn på profeten.
  Var inte blyga. I Sverige har vi yttrandefrihet! Det går utmärkt att ha synpunkter. Men vänligen var sakliga och referera gärna till er heliga skrift och bespara oss från grundlösa och egenihoptåtade religiösa floskler. Fakta vill vi ha.
  Kan man vara rättrogen muslim i dagens Sverige, eller bryter ni alla mot era så kallade religiösa lagar och riktlinjer?
  Allahu akbar, eller…?

 40. Mix0r Says:

  Väldigt intressant sida, blir lite förvånad då jag kollar upp källorna och ser att de (kanske till viss del) faktiskt är sanna. Inte läst allt men det gör jag snart.


 41. Otroligt bra belysning av islam, att det stämmer ser man ju i styrande muslimska staters uppträdande gentemot människor! Att individuella muslimer överlåter imamer att tänka åt dem utan att använda sin egen hjärna är skrämmande och farligt! Döda och stympa medmänniskor kan aldrig rättfärdigas!

 42. Muhammed Says:

  Jävla rasist jävel! Jag kommer mörda dig i natt…

 43. zitan Says:

  Hej alla glada,

  Nu ska ni får diskutera med en kille som är muslim.

  Först vill jag bara påpeka att giftermål med minderåriga faktiskt var ett faktum i Sverige för inte allt för länge sedan, ja det har varit ett naturligt fenomen. Och för sisådär 1400 år sedan hade man ju ingen direkt personnummers hantering osv osv :D, nog om det.

  Ni eller du som tror att du gjort någonting klanderfritt och utmärkande med novellen som skrivits här vill jag föra fram kritik i dina slutsatser.

  1. Koranen i sig uppenbarades för över 1400 år sedan, innehållet i koranen innehåller både dåtid, nutid och framtid. Problemet med människor som försöker finna fel i koranen är att de inte tar hänsyn till detta faktum att koranen är bestående av dessa tre delar, alltså dåtid (innan profetens saw tid), nutid (under vår profetstid saw), framtid (efter profetens saw tid).
  Dina källor som du för fram kan med ett snabbt öga ses som trovärdiga påstående, men väljer man att se hela bilden ser man genast att dina påstående är svaga, många av dina påståenden är sådant som förklarar dåtid och nutid. Just delen framtid är det du egentligen ska försöka finna fel i eftersom d kan inte komma med påståenden i framtiden som tillhör då och nutid. Hänger du med?

  2. Tillämpandet av sharia lagar t.ex. i Iran som ni nämnt är en form av islams sharia men vem säger att det är rätt? Ni måste förstå koranens budskap för att förstå att sharia i Iran har blivit tillämpad efter egna intressen.

  3. Att vår profet SAW någonsin skulle begå självmord är ett absurt psåtående.

  4. I en del av din novell angående bestraffning vid stöld kan jag tala om för dig och alla er andra att den tillämpningen i stort sett inte används i de länder som har sharia, varför? Eftersom vår kära novell författare inte tar med hela sanningen utan bara en aya som så många islam kritiker idag gör är förklaringen den att du som tjuv i islam har rättigheter. Har du stulit något har du rätt att vedergälla din avskyvärda handling och på så sätt komma undan hand avhuggningen, alltså att hugga handen av någon är det sista steget och för att komma dit är chansen minimal. För mer info snälla läs koranen i sin helhet :D.

  5. Din sneda vinkling av att islam tillåter många fruar som något negativt förstår jag inte. Varför ska du snedvrida det? Alla vet och det är vida känt att du som ska ha fler än en fru måste behandla dina fruar på exakt lika villkor, både från hjärtat och i handlingar. Vem klarar av detta? Ja vår profet SAW klarade av detta men gör vi vanliga människor det? Detta står skrivet i koranen. Och för din humor vill jag säga, vilken religion nämner att du bara ska ha en fru om du bara kan ta hand om en fru? Ingen :D…Förutom koranen.

  Mycket av dina påståenden saknar grund och källor samt saknar väldigt mycket information.

  Efter att ha läst allt du skrivit har jag motargument för exakt allt och svar som bevisar att du inte beskrivit helheten utan bara en del för att du ska få likes och lite beröm.

  Gott folk tänk er för vad vi gör på denna jord, ni som ännu inte fått era hjärtat öppnade kan inte riktigt förstå hur allt fungerar och hur Allah SWT byggt upp allt för oss. Be om vägledning i ditt huvud och du ska se sanningen.

  Frågar du mig om Allah SWT kommer jag berätta om alla de tecken jag fått på hans gudomlighet, både när jag frågat om det och när jag inte gjort det.
  Om Allah vill ger han hos förståelse, be om förståelse och du kommer att få den.

  Vi i västvärlden har glömt bort döden, men döden ligger oss väldigt nära till hands. Vad ska ni göra när nu förruttnat och inte längre finns i liv? Tror ni inte att kommer att återuppstå på nytt? Precis som allt i denna värld återuppstår, alla människor som ”dör” men som kommer tillbaka till liv. ”döva,blinda. stumma, till honom ska ni alla återvända till. Döva blinda och stumma är de som ännu inte fått sina hjärtat öppnade, de som fortfarande har förseglade hjärtan.

  Kom ihåg att tro är inget du bara kan göra, du måste få tillstånd till det.

  Och till er som funderar på att läsa koranen, har i åtanke att den Svenska eller Engelska översättningen absolut inte går att jämföra med den arabiska. Och läs koranen med ett öppet sinne och kom ihåg dåtid, nutid och framtid.

  Tack och hej leverpastej


  • Hej Zitan

   Ditt första stycke visar direkt att du inte förstått någonting av värde. Att försöka bortförklara och förringa alla nutida barnäktenskap i den muslimska världen genom att ta upp medeltida traditioner i Sverige är oseriöst. Vårt samhälle och kultur utvecklas genom att vi INTE har en gammal gubbsjuk farbror som moraliskt föredöme. Du får därför chansen att visa att även du kan kritisera Profetens gärningar i ord och handling.
   1) Vad tycker du om att han gifte sig och våldförde sig på en 9-årig småflicka?
   2) Vad tycker du om att han beordrade mord på andra människor genom den vidriga metoden stening?
   3) Vad tycker du om hans åsikt att alla som vill lämna Islam skall/kan mördas?
   4)Vad tycker du om hans uppmuntran att mörda oliktänkare i olika sammanhang?
   5) Vad tycker du om hans idéer om att mannen får misshandla sin fru om hon inte lyder?
   6) Vad tycker du om hans idéer om att mörda alla människor av judisk bakgrund?

   När du kommenterat dessa punkter ur ett moraliskt/etiskt synsätt kan vi gå vidare med dina i många fall märkliga invändningar.
   Du får hemskt gärna också berätta om alla dina tecken du fått av Allah om hans gudomlighet. Ärligt talat vore det oerhört spännande att få ta del av dessa upplevelser.

   Mvh

   • zitan Says:

    Salam (Hälsar er med fred)

    Varför är det oseriöst? Det handlar om utveckling! Och du verkar mindre pålåst eftersom du påstår att vår profet våldförde sig på sin fru han gifte sig med när hon var 9, du kanske inte visste att de hade samlag först hon fått sin första mens. Och som ja sa detta var väldigt vanligt förr även bland dina förfäder. Du kommer med påståenden likt sådana man gör när man inte har någon empiri, kunskap eller förståelse.

    3. Här är du helt fel ute, att lämna islam är din fria vilja. Att sedan komma tillbaka till Islam blir en prövning från Allah SWT. Du är helt ute och cyklar som med allt annat. Läs Surah 2:7, där har du svart på vitt förklaringen till diskussioner som denna.
    Jag vet själv att jag aldrig kan påverka någon som inte tror det är bara upp till Allah att öppna hjärtan och ge inspiration. Det är föga synd att man pratar illa om islam när man inte vet vad det handlar om, när man bara följer media och blir bokstavsblind vid publicering av hadiths suror osv osv. Ett tips är faktiskt att läsa koranen och be om allah swt vägledning.

    5. :D, misshandla sin fru? Vart har du fått det ifrån? Vet du ens vilka rättigheter mannen har? knappt inga mer än att försörja sin fru, alla pengar som han tjänar är kvinnans. DU kan verkligen inte mycket och det är väldigt tråkigt. Du får dina tankar och påståenden från människor som saknar kunskap och det är faktiskt synd. Vi har en regel inom islam, lyssna aldrig på någon annan innan du tagit reda på sanningen, sanningen är allahs ord. Säger han att vi får nmisshandla våra fruar? Tvärtom. Läs på! :D.

    6. Ideer om att mörda judar? 😀 denna är också väldigt tankefull, att mörda är först och främst ”Haram” = förbjudet.Att mörda en jude eller kristen går emot surah al kafiron 109. Sista versen ”ni har er tro och jag har min tro”. Du måste förstå att de sista verserna i koranen förklarar i princip hela koranen för dig. När vår profet SAW talar om judar talar han inte om de judar du idag finner i Israel t.ex. som tar muslimernas parti, nej han pratar om de så kallade ”judar” som finns än idag ”zionister” som försökte att mörda profeten saw. Du måste särskilja på information om vår profet SAW liv och händelser i hans liv och vad vi muslimer ska följa. I varje händelse i Mohammeds SAW ,liv finns ett budskap till oss människor som ser sanningen tack vare att Allah SWT öppnat våra hjärtan och låtit oss se och höra sanningen, inte som de människor som ännu inte fått ta del av sanningen som fortfarande är 2:18 – döva blinda och stumma.

    Min vän och ni andra mina vänner fast ni är mina fiender så kommer jag att tala med er som mina vänner, och helt visst ligger det ett budskap i det, eller hur. Jag hoppas innerligt i mitt hjärta att ni en dag i detta liv får se sanningen, men ni måste själva be om den till vår herre.

    De tecken jag mottagit är så små men så värdefulla, att sitta här och skriftligt redovisa dom är inte en handling vi muslimer gör. Vi vill inte bevisa er något, vi vill inte bevisa er allahs SWT gudomlighet. När vår profet SAW mottog uppenbarelsen av Allah SWT kunde dagar efter bli sängliggandes av den starka inspiration han fick. Denna inspiration är den vi människor kan få men i betydligt mindre effekt, vi svettas t.ex. inte som vår profet SAW gjorde när han mottog uppenbarelsen. Den inspiration vi får är annorlunda men den känns och det finns inget bättre än det och denna inspiration sitter kvar i minnet väldigt länge. Det är svårt för människor som inte har en tro att förstå hur det verkligen förhåller sig men det är Allah SWT vilja se 2:7.

    Vi kan diskutera i dagar, månader, år , decennier. Jag kommer aldrig kunna påverka er utan Allah SWT tillstånd, ert jobb som ni utför finns skrivet. Smutskastningen i exakta ord som ni publicerar finns redan nerskrivet för de troende och har varit känt för muslimerna i 1400 år, vi har också fått information om varför det sker, allt har en röd tråd och denna röda tråden är islam – denna röda tråden bryts aldrig utan följs från första bokstaven i koranen till att sista människan får sin dom. Du finner inga motsägelser inte heller kan du bevisa att islam är osann och falsk. Att påstå något är inte svårt, att komma med utdrag ur koranen och hadither är inte svårt, en text är trots allt alltid en tolkningsfråga, spelar ingen roll om du skriver en uppsats eller en roman. Vi är tvunga att tolka texten utifrån vårt perspektiv.


   • Zitan!

    Slingra dig inte nu. I ditt första inlägg skrev du ”Frågar du mig om Allah SWT kommer jag berätta om alla de tecken jag fått på hans gudomlighet, både när jag frågat om det och när jag inte gjort det.”

    Nu låter det istället att du inte vill/vågar redovisa dessa. Jag vill gärna veta om dessa tecken. Om du inte menar det du skriver kan du lika gärna lägga av att kommentera!! Jag tror nämligen att du är muslim av födseln. Du är född i en familj där islams normer och världsuppfattning var oantastliga. Du insöp dess budskap från tidig ålder och var sedan färdigindoktrinerad i vuxen ålder. Hade du växt upp i en annan familj eller land, med hinduisk eller kristen miljö hade dina åsikter och personlighet varit helt annorlunda. Så vad är det som får dig att tro att just en illateral krigsherre från Mecka skulle vara en sanningssägare? Det är en oerhört intressant fråga i mina ögon.

    Muhammeds liv och gärningar är av största vikt, och det är nästan komiskt att se hur tvångsmässigt du agerar så fort han kommer på tal. Om du verkligen läser berättelsen hans liv (som denna sida återger) kommer du att finna episoder som är helt fruktansvärda. Några exempel är att beordra avrättning av människor genom stening, anstiftan till mord på människor som kritiserat hans lära och giftermål med småflickor. Kan Muhammed vara ett föredöme i detta även i dag? Är kritik/satir av Muhammed och hans lära acceptabelt i dina ögon? Och bör man straffa folk som är otrogna i sina äktenskap – hur i så fall? I de texter jag läst om Aisha står det att äktenskapet fullbordades när hon var 9 år. Du menar alltså att äktenskap med småflickor är acceptabelt om de bara fått sin menstruation? I så fall ett en kontroversiell definition på nutida pedofili.

    I sura 4:34 sanktioneras våld mot kvinnor som inte lyder sina män. Om du sedan letar efter debattrådar på nätet eller klipp på Youtube kommer du att hitta mängder med muslimer som diskuterar graden av våld som får användas. Debatten handlar alltså om hur mycket våld som får användas. Inte om våldet i sig. Uppdrag Granskning har haft en spännande granskning av moskeér i Sverige, där de flesta också rekommenderar kvinnan att uthärda misshandel och sexuellt tvång. Allt enligt skriftens budskap. Det är alltså andra muslimer som hävdar detta.

    Du skriver om hur ni muslimer är säkra på att de islamska lärorna är de sanna och de ska följas. Vad skall följas? Varje dag ser vi resultaten av islams lärjungar när de skjuter ihjäl, spränger i luften eller tvingar andra till underkastelse. Mig veterligen flyr människor från muslimska länder till kristna och inte tvärtom. Varför skall jag anse att alla våldsuppmaningar i Koranen och Muhammeds liv, istället kan ersättas av tolerans och medmänsklighet? Ge mig namnen på de muslimska ledarna som förespråkar demokrati, yttrandefrihet, lika rättigheter mellan man och kvinna och införandet av FN-s mänskliga rättigheter. Ge mig ett namn.

    Mvh

  • Goran Says:

   Hej kära musulman! Vännen jag har läst din skrift, tro inte att folk som är kunnga och har lite koll på religion, vetenska, historia, och särkild islam, koran, muhammads karrier, kan så lätt lita på dig, och tro din kära profet! Vännen urdrar om du själv kan eller vet sanningen om koran, muhammad, eller halvön kltur och civsilation. Jag faktiskt vet inte var skulle jag börja med för det finns så mycket att man snaka om! Men slutfattning är så, koranen är bara gorjt eller skriven av människor, allah bara finns i musilmarnas huvud, den riktiga guden som skapat universumet har ingenting göra med din profet och koran göra, koran är som alla de bocken som är skruvna av människor, muhammad är värsta och grymaste människa som livet sett, om du läst koranen noga upptäcker du att den är full av blod, sex, erövring, och slaveri till profeten indreckt genom allah. Vännen var lite modig och erkänn, befri er och öppna era ögon och hjärna!

   • zitan Says:

    Salam (Hälsad med fred) Goran,

    Jag tror inte att du riktigt förstår vad det handlar om, läs gärna mitt senaste inlägg innan detta inlägg..

    Alltså när du berättar om blod, sex och erövring har du kanske glömt att Allah SWT i koranen när Adam blir sänd till jorden säger att ”ni kommer att förbli fiender en tid” med andra ord kommer det aldrig bli fred på jorden. Jag frågar dig, om du kollar på samhället idag, är det muslimer du ser ha sex på fotbollsarenor? Publika platser? Är det muslimerna du ser som försöker ta över världen med hjälp av blod osv? djävulens verk är att smutskasta islam och få skam på dom, men både DU och JAG vet att verkligheten är en annan. De blod du ser i världen idag ser du av svenska vapen, tyska vapen, amerikanska vapen, ryska vapen, israeliska vapen m.m. Är ledarna i Syrien, Egypten, Tunisien, Saudiarabien, Qatar, Jordanien, Yemen m.m. exempel på muslimer? Om du läser islam riktigt ordentligt ska du veta att djävulen kommer visa sig i skepnader som förvirrar människor, skepnader som får människor att tro att islam förespråkar det du påstår – detta står skrivet för 1400 år sedan vi muslimer vet redan om detta och vi vet varför saker och ting sker i världen för vi är pålästa. Vi får sanningen från vår herre serverat till oss i dess bästa form., Djävueln kommer göra allt för att stora massan ska ta avstånd från islam och detta genom att erövra världen och använda våld och blod. Men du kanske inte förstått varför fred aldrig blir av. Kolla ut över världen, ser du något samhälle där man inte mördar varandra? Ser du något folkslag som inte mördar? Ser du något kön som inte mördar? Hur många praktiserande muslimer i Sverige är ute och slåss på helgerna och kostar staten pengar i form av arresteras i fylleceller? Tänker du aldrig i dessa banor, ser ni inte att ni islamfobister inte ser problemet i t.ex. det svenska samhället. Brott och kriminalitet, vi praktiserande och troende muslimer skulle aldrig skada en fjäder på en höna och det är vi som bidrar med fred. Droger och alkohol, spel i casino, skulder till öronen, dessa faktorer är djävulensverk och varför har jag rätt att säga det? Dessa faktorer är de som skapar problem i ett samhälle,kostar samhället pengar. Tänk igenom det noga själva.

    Ett problem människor har är att de aldrig kan se över sig själva, vad gör jag för att bringa fred mellan människor, vad gör jag på min fritid eller min lediga helg som är bra för samhället? Tänk noga och skriv ner alla de fel du hittar, gå sedan till den islamska skriften och se vad den verkligen säger, kanske blir du vägledd.

    Men som jag tidigare sagt, jag skulle kunna skriva en 1000 sidor lång bok i flera efterföljande fortsättningar men det skulle aldrig få en islamofob en som pratar illa om islam att förstå eller se sanningen.

    Jag är en stolt muslim för jag vet vad en muslim är, jag tycker inte rebellerna i Syrien förespråkar islam, jag tycker inte Saddam förespråkar islam inte heller sheikerna i Saudiarabien eller Iran och Sudan, ni måste förstå att vi muslimer är muslimer. Vi tar oss aldrig till toppen, toppskikten är till för djävulen – vårt toppskikt vi strävar efter är den i nästa liv.

    Ber om er förståelse och ber att Allah SWT ger oss kunskap och förståelse, Ameen.

   • 1 Joh. 2:22-23 Says:

    Hej på dig ”Zitan”.

    Tänker inte skriva så väldigt mycket, även om jag faktiskt läst koranen ”din” några gånger.
    Då jag också tidigare läst hela Bibeln, speciellt NT, ett antal gånger, vet jag numera vad islam (och Muhammed) är för något. Däremot misstänker jag att Allah och Jahve kan vara densamme. Men bilden av Jahve (Allah) har Muhammed förvrängt å det grövsta!

    Du skriver bl.a. om folk som åker in i fyllecell. Har du någon kunskap om Noa? Han var den förste att plantera en vingård. Han testade sitt vin och ”small av” i ren fylla!
    Tänk om någon polis sett honom då (eller någon rättrådig muslim…)… Märkligt att just Noa också är uppräknad som en av tre tillräckligt rättfärdiga människor som Jahve inte skulle förgöra om mänskligheten i övrigt förtjänar att förgöras p.g.a. dess orättfärdighet.
    Alkohol kanske inte är problemet, om bruket inte blir en passivviserande förslöande vana.

    Något annat jag funderat över är er syn på kvinnors ”ärbarhet” – att vara jungfrur fram till äktenskapet.
    Varför verkar det inte gälla män?
    Om det är viktigt att inte ”tillverka” barn före äktenskapet för kvinnor varför kan då män ”knulla runt” med västerländska ”horor”? Är inte de barnen muslimska mäns egna barn? Skiter muslimska män i de barnen – sina egna avkomlingar?
    En människas människovärde tycker jag i stor grad hänger ihop med hur denne behandlar sina egna barn. Födda som ofödda.

    Vad anser du?

 44. Ahmad Jirki Says:

  Salam Bror/Syster

  Med all respekt,

  Jag håller med dig till en viss nivå och tar absolut inte illa upp av dina inlägg. Tycker alla ska kunna acceptera och ta emot kritik eller dem åsikter som möjligtvis väcker viss uppväckelse.

  Idag så finns det ingen riktig fakta som beskriver hur profeten levde eller vad denne förespråkade förutom det som står i koranen. Den första hadith som skrevs var cirka 150 till 250 år efter profetens död. Hadith är en samling påståenden som samlats ihop av Bohkarri och liknande som fått höra dessa berättelser och antecknat dem. Hur mycket av dem är sanningsenliga vet bara Gud och majoriteten av dessa berättelser är påhopp och smutskastning av profeten.

  Huvudsyftet med dem flesta religionen är inte att följa profeterna utan deras budskap. Budskapet för vissa är klart och tydlig och för vissa en massa tolkningar och diverse brutala och våldsamma handlingar.

  Det står klart och tydligt, Förtryck är värre än mord, och diverse andra goda egenskaper som vi kan utnyttja eller följa helt enkelt. Men vad gör dagens Imamer, jo de lägger in tolkningar vilket är förbjudet. De lägger in hadith berättelser och diverse annat. Jag personligen kan inte ens lyssna på vissa imamer, för att det som kommer ur deras mun är ren BS. Sen måste jag påpeka att dagens så kallade muslimer eller dagens utbildade läser inte koranen noggrant utan läser Hadith och dem lögner som är skrivna i Hadith. Majoriteten av dagens muslimer kan inte eller kanske vill inte ifrågasätta Imamer eller vissa äckel Mullor. För enligt dem dessa har mer kunskap än oss och borde inte ifrågasättas eller de är närmare gud än vad vi är. Alltså ren BS.

  Idag är det vi människor som begår all ondska och inte profeterna. Alla profeter är döda och vi har dem heliga skrifterna kvar. Idag har vi mänskliga rättigheter, demokrati och en hel del vetenskap och kunskap men ändå begår vi onda handlingar, VARFÖR?

  Det står inte i koranen att vi ska våldta, mörda, förtrycka, ljuga, spränga oss, begå självmord, skära huvudet av folk, går runt med skägg och skrämma folk, och en hel del annat som jag inte kommer på just nu.

  Vems fel är det egentligen?

  En sak till vart i koranen står det att kvinnors könsorgan ska sys ihop? Vart i koranen står det att aggression är berättigad?

  Enda sättet att förstå Koranen och GUDs makt är vetenskap.

  MVH

  Ahmed


  • Herre Gud!! Varför ljuger ni om allt våld som Koranen och Muhammed faktiskt uppmanar sina anhängare till? Det finns ju mängder av avsnitt där aggression sanktioneras, både mot oliktänkare och som straff för vissa beteenden inom gruppen. Muslimer världen över visar varje dag att mord och religiöst våld är en del av islam oavsett om det gäller islams anhängare i Nigeria, Pakistan, Afghanistan, Filippinerna, Irak, Egypten, Yemen, Somalia, Sudan… eller något annat muslimskt land. Har för mig att människor i stort sett flyr FRÅN muslimska länder till kristna länder och inte tvärtom. Anledningen är att Islam sanktionerar våld mot de som inte anses ha ”den rätta läran” och förtrycker all form av mänsklig individuell frihet. Demokrati, mänskliga rättigheter (bl.a. yttrandefrihet och religionsfrihet) och vetenskap är intimt förknippat med det kristna västerlandet och INTE den muslimska världen, som har en egen definition på mänskliga rättigheter, där sharialagarna är överordnade och därmed är friheten i praktiken lika med noll!
   Vetenskap innebär att analytiskt se på världen utifrån orsak och verkan. Vetenskapliga bevis skall gå att verifiera. Dvs allt som Koranen och Allah INTE står för. Religion är en åsikt!!!!

   Innan du skriver ett liknande substanslöst svar (likt ditt förra inlägg) måste du först orka läsa berättelsen om Muhammed som denna sida återger. Sedan kan du återkomma och fråga vad allt våld och förtryck kommer ifrån.

   Mvh

   • zitan Says:

    Salam,

    Ljuger om allt våld? Vem ljuger om våld? Du måste förstå att koranen är en script utan tvivel och några motsägelser, hitta en och publicera den. Du måste förstå koranen för att förstå att våld inte är en lösning, jag menar kolla ut i ditt underbara Svenska samhälle. Hur många våldsbrott ser du? Hur många våldsbrott ser du gjorda av praktiserande muslimer? Du måste också förstå religiöst våld används i situationer där det inte är legitimt, vi har flera exempel. De länder du nämner är extremister och fundamentalister, det är en skillnad från dessa då de inte förespråkar islam utan använder och nyttjar religionen för att anse sig ha legitim makt och tolka koranen utifrån dess egna vinklar. Att tolka koranen är inget du eller jag får göra utan vidare, vi kan tolka koranen utifrån vår egen läsning men att tolka den och sedan sprida vidare våran tolkning med auktoritet är fel. ISLAM, den ISLAM som ni anhängare till islamofobin känner till är den islam som djävulen skapat inte den islam som visar den rätta vägen och det korrekta med religionen. Och du gör fel att jämföra det ”kristna” västerlandet då kristendomen i stort sett är utdöd, det är fel av dig att kalla det för det kristna västerlandet då mycket av den etiken t.ex. katolska och protestantiska knappt finns att finna längre. Det du ser i ditt samhälle är inte kristna värderingar, det är ”demokratiska”, läs på.

    Sharialagar är ett ämne som du inte bör ge dig in på om du inte är pålåst, sharialagar har inte mer ont i det än vad USAs dödsstraffs lagar eller Vitrysslands dödsstraff eller Sveriges dödstraff som avskaffades runt 1920 talet. Sharialagar handlar inte om död, det handlar om förebyggande och läser du på om ämnet kommer du finna den verkliga sanningen om dess avsikt. Sharia är det bästa av brottsbalkar, eller kanske är du nöjd med en allt mer ökad våldsvåg med mord och konstiga händelser, våldtäkter osv? Tror du islam förespråkar detta? Många gånger blir vi muslimer påminda i skriften att våld och mord kommer att öka, folk kommer att använda islam som skyddspelare, när slutet närmar sig kommer folk att försöka utrota islam men att Islam i slutändan blir dominerande, se surah 110 an nasr.

    Att tillämpa sharialagar på det sätt som vi blivit tillskrivna tillsammans med allt annat islam berättar är det bästa men tyvärr, ser vi i flera länder en korruption och tolkningar som går över vad som anses vara islamsk etik.

    Vetenskap :). Islam är en religion som inte går att falsifisiera, med andra ord går den itne att motbevisa och med andra ord är det en vetenskap. I skriften finns många bevis som styrkts på senare tid precis som sunnan och koranen förklarar, i slutet kommer de största bevisen fram och det största beviset är mötet med din herre. Att världen expanderar är vetenskapligt bevisat, Allah SWT förklarade detta för oss redan för 1400 år sedan, subhanallah. Finns många bevis och bara att söka lite på youtube, googel efter miracles , proof, islam och du får en hel sjö av bevis.

    Denna sida berättar en förvrängd och icke sann historia om Mohammed SAW, du måste förstå att det som står här är inte är sant och att du förlitar dig på en text skriven av en person du inte känner är lika dumt som att tro på att tomten rider på i luften på sin släde. Jag rekommenderar dig att läsa koranen i sin helhet, läs berättelser om Mohammed SAW och läs starka berättelser i sunnah, alltså sahih och inte daif.

    Salam

   • Goran Says:

    Hej vänner! Kärre zitan kan du bara översätta eller tolka den här versionen eller ayat i koran, för oss! ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ , jag kan övertyga och säkra dig och allah dinna islamiska bröder att koran är gjord av muhammad och hans medarbetare, den har ingentin med den absluta guden att göra, jag lövar dig att det inte finns nåt vtenskap i, muhammad gjorde massa vteskap fel svar när han svarat folket, det är full av gramatiska fel, historisk, full av fula ord mot mäniskor, tills och med djur. Han trodde i koran att solen går ner i en lerig vatten pöl, al kahf 86, kan säga till oss var finns jajuj och majuj, det bara okunniga som kan tro på koran och muhammad, och det som står i sanningen om muhammad det stämmer hel rätt enligt islamiska bekräftade källor, fast det finns massa annat som inte nämnats!


   • Nu börjar du bli riktigt rolig!
    Men först måste du faktiskt skärpa till dig. Du lovade t.ex. att berätta om alla de tecken du fått på Allahs gudomlighet, både när du frågat om det och när du inte gjort det. Jag vill ha dessa utlovade svar!!

    – Vilket muslimskt land tillämpar islams lagar bäst? Eller är alla länder lika illa?
    – Var tillämpas de ”fantasiska” Sharialagarna på det sätt som du anser vara minst ”korrupt”? Eller lyckas muslimerna alltid klanta till tillämpningen, i alla länder?
    – Jag frågade dig om våldet mot kvinnan, där sura 4:34 ger mannen rätt att fysiskt bestraffa sin fru om hon inte lyder. Är detta förenligt med jämställdhet?
    – En angelägen fråga till en islamist som dig är om yttrandefriheten skall innefatta kritik/satir mot islam och profeteten. Tillåter islam kritik mot lärans innehåll och mot Muhammeds liv och gärningar?
    – Ge mig en namnet på en muslimsk ledare som förespråkar FN-s mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet mellan könen. Ge mig ett namn.

    Eftersom du lovordar de gudomliga sharialagarna är du med andra ord ett hot mot demokratin! Att införa påhittade lagar från en fejkad Gud innebär per automatik att mänskliga lagar (sekulära) lagar som anger dess motsats är förkastliga. Att du sedan har mage att lyfta fram Islams skrifter som vetenskapliga bevis, visar tydligt att du inte läst sidans innehåll alls. Eller vad anser du om profetens skruvade uttalanden om att muslimer bara äter med en tarm, medan övriga använder sju. Eller att barnet liknar den förälder som fick orgasm först!!?

    Att sedan DU skriver att jag förlitar mig ”skriven av en person du inte känner är lika dumt som att tro på att tomten rider på i luften på sin släde” är hyperroligt!! Hela sidan bygger på islams egna skrifter, och om du anser dessa lika trovärdiga som berättelser om flygande tomtar, är i och för sig glädjande. Flög inte profeten på en ”häst” med vingar?

    Om diskussionen skall vara givande, måste du besvara de frågor du tidigare utlovat, och inte komma med fler substanslösa inlägg. Upp till bevis!!

    Mvh

   • Goran Says:

    Sanningen om muhammad, bra gjort! Som muslim man ska tro blint på alla mystiska och lögnar som finns i islam, koran och de mirakel som profeten gjort, att han flög till Gud på en flygande åsna, han delat månen i två delar, han hade haft 4000 vanligmans sexkraft…. Med andra tusentalar av lögner och mirakelar !

   • zitan Says:

    Salam,

    Du verkar angelägen om mina tecken, om jag sedan väljer att inte berätta om dom betyder inte att jag måste eller hur.

    – Det handlar inte om vilket land som tillämpar islams lagar utan det handlar om när korruptionen och maktbenägenheten försvinner från staten då
    har du det bästa landet. I dagsläget alltså inget land.

    – Du verkar inte riktigt påläst angående islam och dess läror, tillämpningen finns i väldigt få länder. Men kolla gärna tillbaka på vår profets SAW
    samhälle och se hur det såg ut och snälla följ inte på hittade hadither, kom med konkreta bevis från koranen. Du kanske inte visste
    att sådana som dig och Goran tidigare med all glädje hittade på saker om islam och publicerade det som en HADITH, dessa hadither anses som
    DAIF = svaga.

    – Våldet mot kvinnan, haha. Vi män får inte röra våra kvinnor, enda redskap vi får använda är en lite pinne på ca 5 cm. Detta är enda verktyget vi får använda
    och kallar du det för misshandel – kolla då på alla de svenska medborgare som mördat, slagit och våldtagit sina partners JA nu pratar jag om tiden innan invandringen.
    Kallar du det för jämställdighet? Att aga sina barn och slå sina kvinnor var ett relativt förekommande fenomen på 1940 talet, Hmm ja 70 år sedan och förekommer än idag.

    – Det finns en viss skillnad på kritik och kränkningar, att rikta kritik mot islam som lära eller Muhammed SAW liv är du välkommen, Allah SWT pratar om
    att folk kommer kritisera och sprida lögner. Så det är inget nytt för oss och inte heller är vi särskilt upprörda eftersom vi vet sanningen, vi följer inte lögnerna.

    – Jag är ledsen men vilka muslimska ledare finns det i världen idag? Som jag tidigare sagt, vi muslimer håller oss ifrån toppskikten. vi lever för toppskiktet i nästa liv.
    Det finns dessvärre inga muslimska ledare, alla är de korrupta och är så långt ifrån islam man kan komma. DU måste förstå, att vi väntar på vår khalifa och än finns han inte.

    Du behöver uppenbarligen läsa lite mer ang islam än att leta dig till sidor som denna och läsa daif hadiths och osammanhängande ”citat”.

    Varför är jag ett hot mot demokratin? Vet du ens hur sharia lagar ska tillämpas? Läs på lite kolla på lite föreläsningar som kända och trovärdiga (ej korrupta) mutftis talar om.
    Sharia har sin grund i förlåtelse och de ”otäcka” saker du hört om det är sådant som nästan aldrig förekommer eftersom du har så många sätt att rättfärdiga dig, hela islam bygger på förlåtelse.

    Du känner inte mig men jag är en välutbildad man med hög inkomst, högre än du tro – jag lever ett väldigt bra liv och Allah SWT hjälper mig.

    Som sagt dina påståenden kommer från daif hadiths som hittats på av människor lika dig, du förlitar dig allt för mycket på hadither än på koranen. Koranen är Allah SWT ord, haditherna kan vara vem som helsts ord.
    Du måste förstå att dina påståenden är väldigt svåra att bevisa och väldigt enkla att motbevisa. 😀

    Tyvärr är det bara information du hittar hos islamofober, att hitta på hadiths är inget svårt – att få folk att tro på dom är desto enklare.

    Jag säger bara att det du påstår är helt fel, vår profet flög aldrig på någon häst, inte heller stämmer det med orgasmen och tarm påståendet är absurt.
    Aldrig läst om detta i koranen, kanske har du det men inte jag.

    Du borde få mer kunskap om islam som religion och inte haka upp dig på historier om vår profet SAW i hadither som är daif. Du har mycket kvar att lära dig om islam min vän

    Salam


   • Detta blir bara bättre och bättre…

    1) Om du erbjuder dig att berätta om de tecken du erhållit från Allah angående hans gudomlighet, är det skamligt att sedan vägra. Varför? Skäms du? Har du börjat tvivla på dess innebörd?

    2) Förstår du inte hur tunn hela din tro är? Du hävdar alltså att INGET land tillämpar islams lära på ett korrekt sätt. INGEN muslimsk ledare säger sanningen och alla är korrupta. Det är tydligen bara du kvar som har förstått Islams sanna budskap?? Säger det inte så lite om din lära, när alla religiösa ledare har missuppfattat budskapet, oavsett hur mycket de studerar skrifterna?

    3) Var går gränsen mellan det du kallar kritik av islam och Muhammed, och det du benämner som kränkningar? Det är av yttersta vikt att veta detta, då profeten själv beordrade mord på människor som kritiserade/kränkte hans lära. Ligger jag pyrt till?

    4) Det går väl inte att studera hur sharia skall tillämpas genom att lyssna på muftis? Du sa ju nyss att alla muslimska ledare är korrupta! Du som ensam muslim har tydligen full koll hur sharia skall tillämpas. Upplys mig och ge mig länkar där detta budskap predikas?

    5) haditherna som ligger till grund för beskrivningen av Muhammeds liv på denna sida är INTE daif. Sahih Bukhari och sahih Muslim står för de flesta haditherna. På vilken grund kallar du deras hadither för daif? Jag håller med dig att islams budskap ibland är helt absurt. Orgasm- och tarmhistorien berättas av sahih Bukahari och sahih Muslim. Som jag sa, borde du läsa sidans innehåll innan du kommer med invändningar. Läs avsnitt 17, och återkom.

    6) Att du får slå din fru med en 5 centimeters pinne känns helt absurt!! Får hon slå dig med stekpannan i så fall? Eller varför ges en part vetorätt över den andre? Islam ger kvinnan en underordnad ställning, där hon skall lyda. Detta är vidrigt. Du har ingen rätt att bestämma över din fru oavsett om du tjänar bra eller är välutbildad. Tydligen är du så ouppfostrad att du tror dig vara bättre än din fru. På vilken grund då? Ge mig EN anledning till att din fru skall lyda dig, eller riskera att bli fysiskt bestraffad med en pinne? Detta är anledningen till att muslimska länder eller områden aldrig kommer att kunna konkurrera med icke-muslimska. De utnyttjar nämligen inte potentialen som finns hos 50% av befolkningen. Kvinnor kan nämligen vara både dugligare och kunnigare än män, i samtliga områden där inte fysisk styrka räknas. Jämlikhet är INTE att slå sin fru – oavsett om det är med en 5 cm pinne eller en knuten näve! Var hittar du förresten stöd för metoden med en 5cm pinne? Det är väl inte i en hadith? Dessa var ju nyss så oerhört opålitliga!

    Du har mycket kvar att lära om islam, min vän.

    Mvh

 45. zitan Says:

  Salam 1 Joh 2:22 2:23,

  Först vill jag berömma dig för att du läst Quran, den är dock inte min. Det finns inget gud förutom gud (La illah illa allah), är något vi muslimer säger flera gånger varje dag och att sätta någon vid hans sida betyder att vi gjort den grövsta synden som det inte finns någon förlåtelse för, alltså att förneka gud är något helt annat än att sätta gudar vid guds sida. Att du har misstankar, teorier osv är enligt mig ett tecken på den förvirring andra religioner har. De som säger likt dig att vår profet SAW har förvrängt texter osv visar på att du inte kan ha förstått koranen, det är en sak att läsa men en annan sak att förstå den – dessutom är en översättning långt ifrån originalet. Just det koranen är kvar i sitt original utförande precis vad Allah lovat oss, jämförbart med andra religioner där version efter versioner släppts och olika texter står i de alla, kanske ser du det som en starkare sanning. Allah SWT har påpekat detta för oss i koranen som mycket annat.

  Appråpå Noa har vi faktiskt en hel Surah (kapitel) nämnt efter honom surah 71. Där kan du läsa sanningen om Noa.

  Du verkar ha en tendens att uttrycka ganska hårda anklagelser, att muslimska män också nu ”knullar” med västerländska horor är en anklagelse som känns både generell och motsägande. Jag vet inte vad du har för bevis på detta eller vad du fått det ifrån och för oss muslimer är det en stor synd att falskt anklaga människor eller ljuga, vet inte vilken religion du följer men vi försöker att vara så rättfärdiga vi kan i varje steg vi tar. Vi är säkra på guds straff och vi är säkra på domedagen. Allah SWT påminner oss om människor som kommer med falska anklagelser 16:105 te.x.

  Jag vill rekommendera dig att läsa koranen på arabiska i dess original språk och inte översättningar som enkelt blir vinklade. Varför finns koranen i sitt original utförande?`Allah SWT har lovat oss detta, han har lovat oss att ingen kommer att kunna ändra den inte heller förstöra den. Du måste förstå att det som hänt tidigare med gamla och nya testamentet samt koranen är en plan av Allah SWT, vi människor tror att vi kan planera bra men Allah är den bästa planeraren. Skulle det inte förbli ofred på jorden enligt Allah SWT? Tänk dig, vad gör vi här? Min vän för att finna sanningen krävs det att du ber om att få se den och bara Allah SWT kan ge dig den.

  Falska anklagelser mot islam är något vi muslimer faktiskt tar med ro för vi är säkra på att de islamska lärorna är de sanna och de som ska följas, allt från att be fem gånger om dagen i vissa fall fler till att ge zakat (allmossa) till fattiga så ofta vi kan. All den vetenskap som finns berättat för oss i koranen och som för varje dag som går kommer det fram nya bevis på Allahs SWT gudomlighet, den allsmäktige den barmhärtige den förlåtande.

  Sahihi international är den enda översättningen som faktiskt godkänts av kända muftis runt om i världen men att den aldrig kan ersätta Al quran kareem.

  Läs 51:47, där har du ett vetenskapligt bevis angående universum som expanderar.- 55:19 – 55:20 / 25:53 även här angående det salta och söta vattnet som möter varandra men som aldrig blandas.

  Allt uppenbarat för 1400 år sedan. (Det finns hundratals, vissa påpekar 1000 tusentals vetenskapliga bevis i koranen. Många har ännu inte bevisats) Allah SWT upprepar detta för oss väldigt ofta i koranen, att sanningen finns i denna bok och du finner den inte någonstans.

  • Goran Kurdi Says:

   Hej zitan, jag undrar först om du har tillräcklig information om islam, muhammad, koran, och historien! vet du hur många år din profets mama varit gravid på muhammad, om inte då hana stanade i mammas mage i 4 år, hoppas att du förstår vad det betyder. för muhamads pappan och farfaren har giftat sig i med det samma, muhammad föddes 4 år efter sin farbror hamza, vet du hur många av muhammad farbror trodde på muhammad och blev islam, du känner till abu lahab! vännen jag hade varit musilm och föjlde islam blint oxo, men efter att ha läst islam och gått genom den, då visste jag vilken katastrof är islam, jag kan lova dig att koran, förutom är plokat av andra reliogeon och äldre mystiska historie, gamla hamurbiska lag, dikter från arabiska poeter, allmäna ordspråk, det är full av fel både gramatiska och brättelse av det som muhammad hört och vilje lägga till koran. som jag sagt att religeon är nånting som är klturell, likadan vi kan säga att islam hör till arabarna och deras kltur, liksom indier som dyrkar ko, eller budiska…..tvd! ni tror på allah,som kan vara gud, men tro kan inte vara sann, allah bara finns i islamiska huvud, ni skulle inte hävda att islam är den rättaste, och allah är den store Guden. har du nån aning om dem brott som bara din kära håriga profet gjort, vem kan acceptera och ha en 6 årig till sin fru och gör sex med en 6 årig,liten filcka, komma och spruta i melan benen, och ta henns oskuld när hon är 9. jag lovar dig att islam grundar sig bara på lögn, jag har läst koran några gångar, hur ska man tolka och förstå den, hur ska man tolka den här ayat (سورة التوبة الا ية29
   قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) ni som muslim när ska tänka lite mänskligt, hur kan ni hänga med moderinizm och demokrati. det är bättre att ni tänker och öppna ögonen. ni skulle sluta ljuga, och sprida falska saker!

 46. Sara Says:

  Hej
  vill bara säga att du har inte de sanna info om profeten, då han var inte gift med alla dessa fruar dvs att han var gift med många men han hade inte den ”äktenskapen” eller ” samlag ” med alla dessutom Aysha var inte 9 år när han gifte sig med. Tyvärr är det massa o sanna info finns i din Blogg, hoppas att du få någon gång läsa en bok som har det sanna info om islam och profeten.
  Jag är inte arg eller förbannad men jag förstår att en person som du får info. från länkar som tillhör islam hatare
  Jag är en stolt muslim som älskar alla människor oavsett vilken religion de tror på för Gud och vår profet sa att vi måste tror på alla profeter , det är inte min roll att döma andra som tronade eller attisk för Det är bara gud som vet vem som är bra och vem som är icke bra människa.
  förresten ingen människa som är perfekt, det är bara gud som är perfekt.


  • Hej Sara

   Tyvärr tror jag inte att din läsförståelse är tillräckligt bra för att förstå allt textinnehåll. Om du hade läst och förstått, står det mycket tydligt att informationen om profeten Muhammed på denna sida enbart är hämtade från Islams egna skrifter. Om du nu inte gillar vad du läser, finns det andra religioner att konvertera till. Om du har synpunkter på Aishas angivna ålder får du diskutera detta med Sahih Bukhari och Muslim – det är nämligen dessa författare som anger flickstackarns ålder till lågstadieålder (se nedan). Du borde läsa på mer om din religion. Varför du är stolt har jag svårt att förstå.

   Bukhari, vol.7 bok 62, nr 88
   ”Profeten skapade kontraktet (bröllopskontrakt) med Aisha när hon var 6 år gammal, och fullbordade äktenskapet (samlag) när hon uppnått 9 års ålder. Hon levde med honom i nio år (till han avled).”

   Muslim skriver i bok 8 vol. 3, nr 311 :
   ”Aisha (Allah be pleased with her) reported that Allah’s Apostle (may peace be upon him) married her when she was seven years old, and he was taken to his house as a bride when she was nine, and her dolls were with her; and when he (the Holy Prophet) died she was eighteen years old.”

   • Rami Says:

    Hej,

    Du skriver onekligen på ett väldigt övertygande sätt. Du har källhänvisningar, refererar och smyger in egna åsikter och tankar för att stärka dina påstående.

    Jag själv är inte lärd i Islam men jag är troende. Är uppväxt i en familj som inte tror. Varför är jag troende och vad är mina upplevelser av tron? Lika svårt att förklara som när en man/kvinna försöker förklara vad kärlek är för någon som inte upplevt det är det svårt att förklara tron för någon som har stängt sina sinnen, inte vill förstå, utan bara är ute efter att håna. Jag kommer därför inte försöka.

    Det jag önskar från dig. Och resterande som skrivit på ett kränkande sätt om islam är att se på detta videoklippet: http://youtu.be/om-a-qoI5qU

    Han bemöter i stort sett samtliga dina punkter på ett sakligt sätt.

    Ni som hyllar kristendomen men inte förstår Mohammeds äktenskap med Aisha. Vad anser ni om att Maria som 12 åring gifte sig med en 90 årig Josef? Är det mer korrekt i era ögon?

    Du skriver att Mohammed våldtagit. Jag vill att du inte blandar in egna tankar eller åsikter. Har du något vetenskapligt, någon islamisk artikel eller något dokument över huvudtaget som stödjer ditt löjliga påstående?


   • Hej Rami

    Ditt inlägg har potential. Om du inte valt att tolka min kritik av islam som ett personligt påhopp. Jag vet att många muslimer har svårt att skilja på sak och person, men jag ber dig att inte använda ord som ”kränkningar”, då detta numera sker per automatik av människor som inte klarar av att bemöta meningsmotståndare i sak. Min kritik handlar om islams vidriga ideologi och dess grundare. Jag är dock seriöst intresserad av varför du som uppväxt i en icke-troende familj aktivt väljer att ansluta dig till islam. Det finns många religioner att välja på, varför islam?

    Din liknelse mellan Muhammed och Josef visar att du inte förstått vad saken handlar om. Ingen kristen idag anser att Josefs handlingar skulle utgöra en moralisk vägledning i dagens samhälle. Profeten Muhammed betraktas som ofelbar, en person som inte kan kritiseras. Historien är fylld av beteenden och värderingar som idag är helt otänkbara. Islam utgör undantaget då den lyfter fram Muhammeds handlingar som Guds vilja. Vad har du att säga till alla de muslimer som anser att profetens äktenskap med Aisha skall utgöra norm/lag för dagens äktenskapslagar?

    Att en 50-årig man genomför ett samlag med en 9-åring ser jag som en våldtäkt. Har du en annan åsikt?
    Att en krigsherre avrättar en man och sedan omgående vill ha dennes fru i sitt eget harem, där han direkt efter att ha torterat och mördat Safiyya´s man genomför ett samlag, är i mina ögon en våldtäkt. I den kontext som förelåg kunde hon knappast ha nekat. Att Muhammed utnyttjar sitt övertag till att kräva sexuellt umgänge är djupt omoraliskt och ett sjukligt beteende. Du kanske har en annan åsikt?

    Filmen du hänvisar till är fylld av tillrättalagda flosklar. Kan du utveckla vilka punkter du menar?

    Mvh

 47. nuur Says:

  men herre min skapare! du vad du hatar islam! o så du kritiserar som fan jag svär! vill säga bra ta reda på fakta om islam din rasist!!! vi som muslimer har respekt för alla människor o så pratar vi inte skit om er religion, jag kan allt om kristendomen men säger inte skit om det för att vi som muslimer är inte respektlösa lika som dej! däremot vill veta vad du har för religion du e inte ens nån som tror på nåt iallafall?
  vet sådana som dig! vill bara att alla ska hata islam! men aldrig!!


  • oj, oj, oj så upprörd man kan bli!
   Tyvärr ser jag inga sakliga invändningar mot innehållet (som dessutom är hämtat från islams egna källor). Återkom när du kan konkretisera var faktafelen på finns.

   Din andra postning tog jag bort. Den verkar hämtad från någon svensk lärobok från mellan- eller högstadiet. Du behöver inte upplysa mig om islams fem pelare:) Eller var det bara på skämt? Tyvärr tror jag inte det.

   Mvh

   • Zitan Says:

    Det är ju uppenbart att du väljer vem som ska publicera på denna sida och vem som framförallt ska ha möjlighet att besvara dig. Usch, publicera det man skriver om du nu ska tala om ”Sanning”., Tack


   • Nej Zitan, det sker ingen censur på grundval av åsikter. Ditt senaste inlägg är dock en upprepning av tidigare framförda åsikter, vilket är ointressant då det inte för diskussionen framåt. I ditt första inlägg skrev du ”Frågar du mig om Allah SWT kommer jag berätta om alla de tecken jag fått på hans gudomlighet, både när jag frågat om det och när jag inte gjort det.”
    Jag har flera gånger bett att få ta del av detta erbjudande, men du vägrar. Gör allvar av ditt löfte och berätta om alla tecknen på Allahs gudomlighet, så skall jag ta dig seriösare igen.
    Tills dess kan du väl leka med din 5 cm pinne, du säger dig slå din fru med, när hon inte lyder dina befallningar!

  • SockerConny Says:

   Nej ni pratar inte skit om kristendomen ni utrotar den i stället. Man är inte rasist för att man kristiserar en religion. Koranen skrevs av en rövare och bandit. På den tiden så var man inte så snäll. Kvinnan var inget värd osv. Väldigt många muslimer tror och följer det som står i en bok som skrevs för över tusen år sedan. Inte konstigt att ni bokstavstrogna inte passer in eller ens vill anpassa er! Koranen står tydligen över allt annat! Era handlingar visar vad ni står. Det som kommer ur era munnar är inget annat än sktsnack och lögn:

 48. muxudiinlive Says:

  du missuppffatar den islamska reliogen.det du har skrivit är helt fel. men det är lugnt vet att det finns okunnighet!!!!! framförallt måste du va efterbliven!! tycker du att jag skriver av från nån annastans. ok vi hoppar över! jag e 18 år och så tillhör jag islam och växt med kristna killar.DE HAR ALLTIT VARIT Schysta mot mej! och jag MED! jag har aldrig sagt nåt om deras religioner.jag visar respekt mot de, jag har lärt mig många religioner som bl.a kristendomenm .judendomen,hinduismen, buddhismen osv. det finns ingen religion som tillåter att man får kritisera andra religioner, först om vi pratar om ISLAM DET STÅR INGENTING I KORANEN ATT MAN FÄR GÖRA OSKYLDIGA MÄNNISKOR ILLA,, en annan till om vi talar om KRISTENDOMEN det står ingenting i bibeln att man får kritisera andra religioner!!! va fan är det det du håller på nu!! det är så jävligt klart att det är kritik mot islam! allså man får ogilla islam men man hart inte rätt o kritisera andra religioner! skärp dig verkligen!!!!!!

  du behöver o läsa koranen ordentligt sen får du återkomma till mig!

  (läs surah kafirun 109) där har du rätta svaret! den sista ayat säger ( ni har er tro och jag har min tro)och det är profeten som sa till judarna. så det bevisas den här ayah att en muslim får inte och kritisera andra religioner,om du har läst koranen då hade du kunnat fakta om islam och jag tycker verkligen det e du som skriver av från andra ställa där det står skit o lögner om islam! även om du har skrivit detta artikel så är du rasist!!!!!!! men vrf så elak fattar verkligen inte?


  • Du har missuppfattat flera saker oerhört grovt. Jag tar dom i tur och ordning:

   – En religion är en åsikt. Bara i en diktatur förbjuds människor att kritisera andras åsikter. Du förstår med andra ord inte att yttrandefriheten är fundamentet i alla fria samhällen. Bosätt sig i Nordkorea eller Saudiarabien och upplev skillnaden.

   – Koranen (och haditherna) är fullproppade av uppmaningar att skada och mörda människor som inte följer islams alla sjuka regler. Sedan kan man alltid diskutera hur du definierar ”oskyldiga människor”. Men läs hela berättelsen om Muhammed och återkom med mer konkreta exempel på att islam tar avstånd från våld mot oliktänkare.

   – Du tänker med magen och inte hjärnan. Du skriver att jag återger ” skit och lögner” . När du påstår detta måste du också visa VAR dessa lögner står. Detta kan du inte eftersom källorna är islams egna skrifter, och dessa vågar du inte kritisera. Fegis!

   – Varför skulle jag vara en rasist eller ens elak, när jag försvara världen mot idéer som skapar våld och förtryck. Du skriver att du är 18 år, men omognaden lyser igenom när du anser att jag är dum bara för att jag inte håller med dig i vissa frågor.

   MVH

 49. anonym Says:

  Varför bry sig om andras religion??
  Istället för att skriva onödiga texter, kunde du väl skriva om något som får människorna till att tänka på bättre saker.
  Låt folket tro på vad dem vill.
  Vill man vara kristen, jude, buddhism, muslim och m.m. så låt dem vara.

  Jag tror det finns vackra meningar som man kan skriva där alla tänker positivt och inte trycker ner någons religion.
  Ha respekt för alla profeter, vill man inte ha respekt för alla profeter då behöver man inte heller skriva negativa meningar.

  Världen är fritt vi får tro på vad vi vill! För att man tror på Mohammed eller Jesus, det betyder inte att man ska trycka ner andras profet.Den profet vi tror på, ska vi tro och ha respekt för från hjärtat. Det är inte skriven någonstans att man ska trycka ner någon annans religion.!!


  • Detta är sista gången jag svarar på en kommentar som kräver ”respekt” för islams idéinnehåll genom att säga att man inte får kritisera eller ”kränka” en religion!!!!
   Varför skulle en ideologi som förespråkar så mycket våld och förtryck vara förbjuden att kritisera? Det är snarare en plikt för en människa med en human människosyn att ständigt ifrågasätta Koranens och Muhammeds vålduppmaningar.
   Du får tro på vad du vill – tomtar, Shiva, solgudar, Oden, troll eller Allah. Så länge du gör det privat. När du vill förändra samhället eller kräva anpassning av andra människor har du gått för långt. Men uppdelningen i andligt och sekulärt existerar ju inte inom islam, vilket är en del av problemet. Varför skall vi avskaffa yttrandefriheten och åter inför förbud mot hädelse i vår lagstiftning? VARFÖR?

   Vill du leva i ett samhälle där kritik mot islams idéer är förbjudet finns det många länder att flytta till…….

 50. Rune Ljungberg Says:

  Islam är ingenting annat än ett återupplivande av forntidens MÅNKULT som fört vidare symbolerna, riterna,cermonierna och även namnet Allah från ett beläte med flera namn. Månguden Hubul är i själva verket islamisternas Allah och Muhammed hans FALSKE profet som genom tiderna lurat miljarder, främst analfabeter.
  Now,how´s that grab you?

  • muxudiinlive Says:

   är det din gud som beordrade dej och kritisera andras religioner? vad tror du på egentligen? jag kan anta att du tillhör kristendom! ok i så fall kan du få reda på all fakta om islam innan du svamlar!
   om islam är ingenting så varför varje år islam blir mer och mer? varför folk som bor i tyskland konverterar cirka 4000 människor till islam? varför islam blir den enda religionen som som får mest anhängare varje år?Varför väljer dessa människor att komma till Islam fast än de bor i västvärlden, samt all negativ information de får om Islam av media? juu därför att islam är en religion som består av kärlek.

   jag behöver inte p säga skit om din religionen som ha respekt för min tro och jag kommer och visa mycket respekt för din tro!

 51. 1 Joh. 2:22-23 Says:

  I det här inlägget kör vi rent teologiskt. Jag förutsätter i det här inlägget att det finns en andlig ”verklighet” och tittar lite på islam ur det perspektivet.

  Först till Rune L.

  Det där om Allah som mångud etc. framförs ofta från olika (kristna) håll.
  Hur förklarar du då att Allah framställs i Koranen som Abrahams, Isaks, Jacobs och Ismaels Gud?
  Har du överhuvudtaget läst Koranen?

  Ponera att det Muhammed hänvisar till är just JHWH, eller Jahve. Får det någon betydelse?
  – Ja, om han är sänd av Jahve. Då blir din/vår kritik av islam osann (+ att hela kristendomen blir falsk).

  Om han inte är sänd av Jahve, men hänvisar till Jahve, blir din form av kritik inte heller sann.
  Är det inte just Sanningen som är Vägen till Livet…
  Däremot är Muhammed då en självupphöjd falsk profet som leder sina anhängare rakt ner i avgrunden oberoende av vem han hänvisar till. Enligt kristendomen är Jahves son, Jesus, enda, säger enda, vägen till Jahve. Precis just exakt den vägen förkastar/stänger islam.
  Exakt vad mänsklighetens störste motståndare kan tänkas vilja göra. Då är det också extra listigt att hänvisa och (falskt) göra sig till Jahves ”siste profet”.

  Enligt kristendomen är ju den ”direktvägen” till Jahve stängd, det går inte att hoppa över Jesus, Jahves son, som försoningslösning för människan.

  Därför blir det fel att påstå att Allah är någon falsk mångud etc. Det kritiken träffar inte rätt på målet utan går att vifta bort för anhängarna då de ju vet vem Muhammed säger sig hänvisa till.
  Samtidigt måste jag hålla med om att Muhammeds beskrivning av Jahves egenskaper närmast får nackhåren att resa sig och kallsvetten att rinna då mänsklighetens hittillsvarande största tyranner närmast känns som söndagsskolelärare i den jämförelsen. Stackars mänsklighet om islam vore ”den rätta religionen”!
  (Ev. jämförelse med judarnas Tora haltar, ingen Evig grillning med nya skinn så fort det gamla är genombränt där inte, som tydligen Allah ger de ohörsamma som evigt straff enl. Muhammed)

  Till ”muxudiinlive”.

  Så du tycker att kristna skall visa ”respekt” för företrädarna för en religion ”som skall givas seger över varje annan religion”? Som läromässigt går in och korrigerar kristendomens innersta kärna, sliter ur ”hjärtat”, och därefter lämnar ett tomt innehållslöst skal efter sig.

  Det är islam som konfronterar kristendom, inte tvärtom. Kristendom fanns åtminstone 600 år före det Muhammeds och islams svärdsmission startade.

  Historiskt sett undrar jag om inte islam faktiskt har mer människoblod på sina händer än vad världskommunismen, med Stalin och Mao i spetsen, åstadkommit. Hur många hundra miljoner människor människor har islam slaktat (snacka inte om korståg, de var bara ett försvar mot islams människoslakt!)?

  Islam är människosläktets störste fiende, andligt sett. Sannolikt även materialistiskt sett.

  ”På frukten känner man trädet”!

  • muxudiinlive Says:

   Hur ofta har jag inte fått det kastat rakt i ansiktet, precis som en rak höger, att alla muslimer är terrorister och det enda som vi tänker på är att döda andra oskyldiga människor.
   När ska folk sluta generalisera? Sluta likställa alla muslimer till en enda individ? Vi är många muslimer på den här jorden och vi är alla enskilda individer med egna unika tankar. Vi delar en gemensam tro, men, sedan har vi även våra egna viljor, egna begär och tankar.
   Så muslimer är terrorister …
   Vilka utlöste första världskriget? Muslimer?!
   Vilka utlöste andra världskriget? Muslimer?!
   Vilka dödade 20 miljoner av urbefolkningen i Australien? Muslimer?!
   Vilka skickade bomber för att träffa Hiroshima och Nagasaki? Muslimer?!
   Vilka dödade mer än 100 miljoner indianer i Nordamerika? Muslimer?!
   Vilka fraktade cirka 180 miljoner afrikaner som slavar, varav ungefär 88 procent dog under färden och blev kastade i Atlanten? Muslimer?!
   Vilka dödade mer än 50 miljoner indianer i Sydamerika? Muslimer?!
   är det muslimer som gjorde så? Nej, det är inte muslimer. Det är dåd utförda av människor, drivna av olika begär och viljor. I dag säger vi inte att alla amerikaner är terrorister fastän de i stort sett utrotade alla indianer och tog deras land. Eller för att de lät atombomber falla över Japan.
   Alla muslimer är inte terrorister. När en icke-muslim begår brott så är han en vanlig brottsling. Men när en muslim begår ett brott så är han en terrorist. Hur kommer det sig?
   Hur vi än beter oss, hur goda medborgare vi än är, så räcker det inte till. Trots att jag är som du och du är som jag och vi lever våra liv i vår vardag precis som alla andra så är det inte tillräckligt. Inte tillräckligt för att få ses som en människa och inte en terrorist

   ståt det i koranen att en muslim får döda andra oskyldiga människor? neeh inte överhuvudtagetn ( LÄS SURAH BAQARA) tack!

   • Goran kurdi Says:

    Muxudii, vad menas av den här ayat? قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُو

   • 1 Joh. 2:22-23 Says:

    Muxudiinlive skriver bl.a.: …”en rak höger”.

    Men helledudane då vad finkänslig du kan vara. Blev du rakt kränkt?

    ”Kränkt” – är det ett av favoritorden bland er stackars ”utsatta” muslimer…
    – Hemska ”otrogna””!
    Och då måste ni ju få försvara er och speciellt er tro genom att ”behead those who insult islam” i er alldeles egna definition på ”kärlek och fred”.
    http://www.youtube.com/watch?v=yyWDV4qpvQc (ett mycket snällt exempel, finns ”riktiga också, men de mår man dåligt av att titta på)

    Var någonstans skriver jag att ALLA muslimer är terrorister?
    Du verkar iaf tycka att ”anfall är bästa försvar”, förutom lite inledande självömkan.

    Även om det finns mer att bemöta är det knappast lönt att fråga något mer än frågan nedan i ett inlägg, för då slingrar du dig antagligen undan som de andra islamapologeterna jag tidigare stött på…

    Fråga:

    Det där, av dig inflikade ordet ”oskyldiga”, att inte skada ”oskyldiga människor”, låter väldigt intressant.
    Exakt vilka definieras ”oskyldiga” enligt dig? Vad säger din lära om oss människor som inte tror på vare sig dig eller Muhammed – är vi oskyldiga?

    Definiera ”oskyldig”, tack!

   • muxudiinlive Says:

    Goran kurdi hej,Det är surah (TAUBAH) AYAt 29,jag läste,det översätter inte på rätt sätt, man kan inte översätta exakt som arabiska,

    Man skall veta när och under vilket tillstånd versen kom ner
    Inte vem.som.helst skall tolka koranen
    Denna är vid krig
    Vilket betyder att man skall strida mot dem som inte troende
    Som.sagt under kriget, Ordet
    قاتلوا
    Betyder kämpa mot INTE döda,

    alltså denna ayat kom ner när judarna mobbade profet muhammad peace be upon him, men det inte innebär att man får strida utan mening utan det måste finnas orsak,

   • Goran kurdi Says:

    Hej muxudiin! Vänen jag vet vad ordet قاتلوا betyder, betyder inte kämpa, jihad betyder kämpa, قاتلوا kommit från قتل، och det betyder mord, قاتلوا är verbet! Men vad har gjort profeten med judarna, har han kämpat och lekt med dem! Jag tycker att bara det ayat eller vers räcker för att man teror stämpla allah , islam, och muhamad! Vänen jag har läst koran många gångar, och mycket om islam, koran är full elaka ord som uppmaning till mord, hån, hot, förolämpning, det är skam att man säga att det är Guds ord!

   • muxudiinlive Says:

    Joh jag vet inte riktigt vem du är men du verkar hygglig kille! ok i så fall måste vi kunna förstås ordentligt tack!
    framför allt måste jag säga att jag inte kränker!

    den största synden inom islam kallas för (shirk) och man gör denna synden genom att lämna sin tro,

    och en muslim får inte döda eller hjälpa någon annan att döda en oskyldig människa. Dödar man en person så innebär det att man dödar hela mänskligheten.
    det finns nån som säger, jag är muslim men dödar människor eller exploderar, den som exploderar folk har inte rätt att döda nån, att döda nån är bland de största synden inom islam, till exempel om vi pratar i somalia, alltså det finns några som heter (ALSHABAB) ska man kalla de för islam, nej inte alls, för att de dödar folk och sen säger de vi är muslimer, de har alltså namnet islam men de är INTE ALLS,
    en

    svaret

    alla vi är oskyldiga, du är som jag och jag är som du,

   • muxudiinlive Says:

    joh du skrev inte terrorister, men du menar ju så!

   • 1 Joh. 2:22-23 Says:

    muxudiinlive skriver:

    ”alla vi är oskyldiga, du är som jag och jag är som du”.

    – Talar du sanning där?
    Tror du verkligen själv på det du säger i det inlägget?

    Vi tar lite mer. Vi tar lite av kyrkans trosbekännelse.

    – ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
    himmelens och jordens skapare.

    Vi tror ock på Jesus Kristus,
    hans enfödde Son, vår Herre,
    vilken är avlad av den helige Ande,
    född av jungfrun Maria,
    pinad under Pontius Pilatus,
    korsfäst, död och begraven,
    nederstigen till dödsriket,
    på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
    uppstigen till himmelen,
    sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
    därifrån igenkommande till att döma
    levande och döda.”

    Menar du som muslim också att det är ”oskyldigt” att säga:
    – Vi tror ock på Jesus Kristus,
    hans (Allahs) enfödde Son, vår Herre,” …
    sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,”?

    ———————

    Vill också Tacka Goran kurdi! Du gör ett bra arbete i sanningens tjänst!

    Största Tacket till Sanningenommuhammed! Det är ett fantastiskt arbete du utfört här!

    Tack igen!


   • Tack så mycket! Det är alltid kul med lite uppskattning:)

   • Rune Ljungberg Says:

    Bra skrivet i boken ”sanningen om Muhammed” Innehållet är tydligen huvudet på spiken sanning eftersom ingen vågar debatten, allra minst en bekännare av vad som går under beteckningen Islam.
    Sorry for a late shoot back.
    Hör av mig i mån av tid.

   • Björnen Says:

    Dessa händelser som du beskriver, vilka muslimer inte haft del i är i sanning fruktansvärda!
    Om man nu ser ut i världen så verkar det som om muslimer (som i deras egna ögon anser sig rättrogna) gör allt de kan för att komma ikapp i ondskestatistiken!

    Islamska staten mördar, våldtar och stjäl i en allt högre takt med granatkastaren i ena handen och Koranen i den andra…

    Enligt de som följer islam så är de dem som är mest bokstavstrogna!

    Fantastiskt att se hur denna religion, som är så full av kärlek och tolerans, i verkligheten praktiseras…

   • zitan Says:

    Tvång är förbjudet inom islam, tycker ni borde skaffa er mer kunskap………..


   • Kära gamle Zitan.

    För många månvarv sedan meddelade jag dig att du är varmt välkommen att delta i fler diskussioner/åsiktsutbyten OM du verkligen svara på tidigare frågor du fått. Du skrev t.ex.
    ”Frågar du mig om Allah SWT kommer jag berätta om alla de tecken jag fått på hans gudomlighet, både när jag frågat om det och när jag inte gjort det.”
    Har fortfarande inte sett röken av det löftet!!

    Du skrev också en spännande formulering i en diskussion kring kvinnomisshandel att:
    ”Våldet mot kvinnan, haha. Vi män får inte röra våra kvinnor, enda redskap vi får använda är en lite pinne på ca 5 cm. Detta är enda verktyget vi får använda”

    Vilket träslag är din pinne gjord av?

    MVH

   • zitan Says:

    Admin för denna sida måste ju bekräfta alla inlägg och tydligen kan han även redigera dom, det gör sidan oseriös och väldigt vinklad. Jag tackar för mig och avregistrerar mig, så länge du inte kan ha en fri åsikt och tycka, tänka och skriva vad du vill utan att det manipuleras är det ingen vits att ha en sådan här sida. Den är ju bara till för ”hatarna”. Och – Va inte rädda för muslimer vi är inte farliga, ert hat måste kretsa kring något och islam är fel ställe eftersom det kommer bara att slå tillbaka.


   • Gamle ”gode” Zitan!
    Du och jag hade tidigare i kommentatorsfältet en lååång diskussion om islams idéinnehåll. Du lovade att:
    ”Frågar du mig om Allah SWT kommer jag berätta om alla de tecken jag fått på hans gudomlighet, både när jag frågat om det och när jag inte gjort det.”
    Du vägrar fortfarande att infria detta ditt löfte. Fegis!!!!!!!!!!!

    Angående muslimsk kvinnomisshandel skrev du bl.a:
    ”Våldet mot kvinnan, haha. Vi män får inte röra våra kvinnor, enda redskap vi får använda är en lite pinne på ca 5 cm. Detta är enda verktyget vi får använda och kallar du det för misshandel?”
    Har du låtit frugan smaka på pinnen på sistone? Du vet att lagstiftningen inte tar hänsyn till tillhyggets längd som sådan. Du borde ligga lågt med dina bekännelser om hur du slår din fru. Polisen läser även inlägg på nätet…….

    Alltså, fortfarande är det så att du är välkommen med nya inlägg, men att fortsätta rapa upp gamla formuleringar tillför inte diskussionen något. Därför tas bitar bort. Du har självklart friheten att avregistrera dig. Till skillnad från många muslimska länder lever vi ju i ett fritt land:)
    Mvh

 52. Rune Ljungberg Says:

  Sorry om jag gick händelserna i förväg. Min avsikt är inte och har aldrig varit att kritisera någon religion. Det jag skriver ingår i ett projekt som belyser de ”gudomliga” förhållandena under 200 talet e.Kr. Onödigt påpeka att det var 400 år före islams ankomst på världens religiösa scen.
  Kunde inte tänka mig att responsen skulle bli så stor. Vad jag utelämnat är följande: ”Folken på den arabiska halvön tillbad även före islams ankomst månguden Hubul fem gånger om dagen genom att i knäböjande ställning,var de än befann sig, vända sig mot belätets tempel i Mecka. De troende vallfärdade till Mecka minst en gång i livet och sprang omkring avgudens tempel kallad Kabah samt kysste en svart sten som antas vara en meteorit. Offrade djur på altaret. Kastade stenar mot onda makter. Allt detta före islams ankomst. Månkultens symbol är crescenten eller nymånen som finns på muslimska länders flaggor,moskéer, gravmonument etc.
  Muslimerna hävdar att deras Allah är judarnas Jehova och att islam är nära förbunden med den kristna religionens profeter,apostlar och även Jesus. Detta påstående motbevisas genom arkeologisk forskning samt skrifter, även arabiska, från 700 talet e.Kr.”

  • 1 Joh. 2:22-23 Says:

   Rune.

   Du skriver bl.a.: ” Min avsikt är inte och har aldrig varit att kritisera någon religion.”

   Just det är min avsikt, att kritisera en specifik religion – islam – och om möjligt avslöja dess innersta falska väsen. I första hand. Människorna som den religionen har förlett, känner jag, i vissa fall, en sympati för. Det är alltså i första hand religionen och inte muslimerna som min kritik riktas mot. Människorna, som är födda in i religionen, har lärt sig att ljuga, döda och bedra andra människor om det gagnar religionens spridning. Hjärntvättade med ett ”högre mål” som ”gagnar medlen”.
   Ungefär som Nazister och Kommunister resonerar. Bara det att islam är ännu farligare då den därtill tillgodoser människans ”andliga mottagare” långt bättre än nazism och kommunism, vilket gör människor ännu sårbarare för den läran. Du ser ju också hur t.o.m. våra höga kristna ledare förleds av läran, trots att just kristna borde vara vaccinerade mot det avfallet.

   Du har säkert rätt om traditionerna som förts vidare av islam, men hur är det då med vår egen midvinterblot? Har inte det gjorts till jul i den kristna traditionen…
   Är vi då asatroende?

   Islam kallas allmänt för en av tre ”Abrahamitiska ökenreligioner”. Jag tycker inte att det är just där vi skall skjuta in kritiken. Att säga att Koranen/Muhammed inte säger vad den/han säger, vad leder det till?

   Koranen säger t.e.x.: …”följen Abrahams lära” … ”Sägen: Vi tro på Gud, på vad som nedsänts till oss och vad som nedsänts till Abraham, Ismael, Isak och Jakob och stamhövdingarne, på vad Mose och Jesus fått och vad profeterna fått ifrån sin Herre, utan att göra någon skillnad på någon ibland dem, i det vi underkasta oss honom.”

   – Du vet, en förfalskad hundralapp måste vara väldigt lik en äkta om den skall gå att lura någon med.
   Märkligt bara att många ateister verkar genomskåda ”hundralappen” bättre än många kristna…


 53. Signaturen ”peace be upon them all”

  Ditt inlägg är som en mindre uppsats! Vill du ha dina inlägg publicerade måste du korta ner dom – ordentligt!.
  Du har kopierat mängder av verser i Gamla Testamentet som helt sanningsenligt uttrycker en människosyn som är fruktansvärd och där dödstraff är mer regel än undantag för mängder av olika beteenden. Du tror tydligen att lagarna i Gamla Testamentet gäller även för Kristendomen!!? Mose lag gäller mellan det judiska folket och Gud. Jesus skapar ett nytt förbund mellan människa och Gud, där våld och dödsstraff är helt frånvarande. Det dubbla kärleksbudet anges som väg till evigt liv och förlåtelse och kärlek står i fokus. Läs Nya Testamentet och se själv vad som berättas om vad Jesus sa eller gjorde. Oavsett om man är religiös eller inte är Kristendomen överlägsen islam gällande hur den ser på mellanmänskliga relationer och synen på straff för ”synder”.

  Om Muhammed på något sätt förbättrade för kvinnor är det ju bara ett bevis på hur otroligt sjuk kvinnosyn som tidigare existerat i arabiska områden. I dagens samhälle har vi INGENTING att lära av en illateral kvinnoförtryckande våldsverkare som levde för 1400 år sedan. Tvärtom kan ett jämställt och demokratiskt samhälle aldrig skapas med Muhammeds lära som förebild. Läs denna sajt noga och du skall se sanningen. Släpp idéer som du lärt dig sedan barnsben och föräldrar och släktingar sagt vara gudomliga. Tänk själv, tänk humant.

  • muxudiinlive Says:

   vill inte slösa en enda minut åt dej! käften o skaffa ditt eget liv medan du sägerallt skit om andras tro!


   • Jag förstår att det är jobbigt att föra en diskussion när man saknar argument! Det du kallar för ”skit” är islams lära. Allt är hämtat från islams egna texter. Kul att vi är överens:) // Mvh

   • SockerConny Says:

    Hade inte din tro påverkat så många andra negativt så kunde vi ”skita” i din tro! Men nu är inte så fallet! Tusen och åter tusen drabbas väldigt negativt (mördas, fördrivs mm).

  • Peace be upon them all Says:

   Så vad är det du vill få sagt? Att Profeten Muhammed (SAW) var ute efter rikedomar och kändisskap?

 54. peace be upon them all Says:

  Du som gjort denna blogg är ju ett jävla skämt. Jag har svarat på dig och ändå vägrar du att publicera det jag skrivet för att du inte har några motargument. Du är ju då en större hycklare än mullorna i Iran. Herregud


  • Du får EN ny chans. Debattera kortfattat och kärnfullt. INGA uppsatser. Självklart publicerar jag ett inlägg som framför sakliga argument, och till skillnad från många av islams anhängare värdesätter jag yttrandefrihet och debatten denna skapar……
   Mvh

  • SockerConny Says:

   ”Större hycklare en mullorna i Iran”? Menar du att bara Irans mullor är hycklare och inga andra?
   Bara den meningen säger mig att du är en hycklare som inte kan acceptera andra. En sann muslim med andra ord? Även ditt ”namn” luktar hyckleri lång väg om man tänker på vad som händer ute i världen. Fred till alla bara din tro är ”rätt”!?

   • Peace be upon them all Says:

    Har jag skrivit någonstans att det bara är mullorna i Iran som hycklar? Men de är bland de största hycklarna i världen och därför jämförde jag bloggskrivaren med de, inte för att jag menar att han är värre utan för att det är symbolik och ger större effekt.

    Sen, på vilket sätt är jag en hycklare för att jag säger till alla profeter, frid vare med de? Enligt Islam ska man säga t.e.x. Jesus frid vare med honom, eller Musa frid vare med honom. Så att jag hycklar med mitt namn? Nej, jag tror nog att det är du som är lite vilse.

    Sen till bloggägaren, menar du att mitt första inlägg inte var saklig?


   • Som jag skrev tidigare var ditt första inlägg en mindre uppsats. Sakligheten var inga problem:)
    Däremot rekommenderar jag dig att läsa sidan från början till slut, då du tydligen inte förstår vad du läser. Annars skulle du väl inte fråga mig vad det är jag vill få sagt? Du tror tydligen att jag satt samman sidan för att visa att Profeten Muhammed (Fubar) var ute efter rikedomar och kändisskap??!
    Islam kan inte skapa toleranta demokratiska samhällen som bygger på de mänskliga rättigheterna om främst yttrandefrihet och religionsfrihet. Islam tolererar och uppmuntrar till våld mot oliktänkare, vilket skapar eviga konflikter i muslimska samhällen och hindrar människor från att leva sina liv som de själva önskar gällande t.ex. val av livspartner, sexualitet, klädval, fritidsintressen m.m m.m. Misär och förtryck kommer att vara Muhammeds anhängares ständiga följeslagare. Du är troligen sedan barnsben indoktrinerad att anses islam som något positivt, vilket tyvärr hindrar dig från att se klart. Eller?

   • SockerConny Says:

    Du skev om mullorna i Iran och deras hycklande! Bara för att en person verkar vettig betyder det inte att Islam är det! Som jag har skrivit, det händer för mycket skit i världen i Islams namn. Så ditt nick blir nästan bara ironi när det fördrivs och mördas kristna mfl av muslimer.

 55. Lasse Says:

  Hej på er.
  Jag vill börja med att tacka för en intressant artikel.

  Jag ha ägnat en stund åt att läsa den och alla inlägg och en röd tråd jag ser är att de flesta som försvarar islam gör det utifrån någon form av religiös uppfattning, alla sakliga inlägg i alla fall. Kritikerna verkar utgå från en mer profan syn på Islam och se Islam som en ideologi.
  Om vi förutsätter att Islam är en religion så kan jag tycka att Zitan har många poänger i sitt resonemang och att även Islam utvecklas.
  Om vi å andra sidan ser Islam som en ideologi som ger oss mäniskor klara och tydliga regler för hu vi ska leva våra liv både i stort och smått så framstår Islam som en fascistisk lära. Jag menar att om all makt utgår från koranen och dess auktoriserade tolkare så handlar det om ren diktatur.
  Om vi förutsätter att vi i Sverige inte levde i ett sekulärt samhälle och att pingströrelsen hade den sanna tolkningen av bibeln och att vi var tvungna att åka till pingstförsamlingen i Knutby för att få den förklarad för oss så hamnar vi väl i närheten av vad Islam är.
  Vad menar jag? Jo att om det hade varit det normala i många generationer så kanske vi inte tyckt det var så konstigt, till och med bekvämt. Men om inte en lära utvecklas så kommer den till slut inte att fungera i ett modernt samhälle. Och då måste läran eller samhället ändras.
  Jag kan inte så mycket om islam men jag har förstått att till skillnad från kristendomen så styr Islam betydligt mer över mäniskors vardagsliv och följaktligen måste mer tolkas och om nu Koranen är statisk var hamnar vi då? Jag har fått svaret av ett flertal att Sharialagarna ska stå över värdslig lag just för att de kommer direkt från Allah, ja i alla fall från hans profet. Sharialagarna är jag inte heller så insatt i men jag tycker nog Svea rikes lag fungerar rätt bra
  Att alla ska få utöva sin tro ser jag som ensjälvklarhet, det gäller mig också så jag pratar med Gud hemma på min kammare när vi båda har tid.


  • Du snuddar själv på varför islam och t.ex. kristendomen skapar olika samhällen och mänskliga beteenden och värderingar. Jesus var en andlig ledare som själv sa att man skulle ge kejsaren vad denne krävde, och Gud vad denne krävde. Det skedde alltså en uppdelning mellan andligt och sekulärt ( religion och stat). Inom islam existerar inte detta. Muhammed var en andlig OCH världslig ledare, dvs religionens lagar och normsystem kom att gälla ALLT. Att du utövar din tro hemma i kammaren är uttryck för en privat tro. Islam med dess sharialagar kräver överordning i HELA samhället, både i det privata och offentliga rummet. Hur kan du acceptera att muslimer ges rätt att utöva en sådan religion, där individens relation med Gud är en liten del av tron och den ideologiska lagstiftningen påverkar alla i samhället? Du accepterar alltså att leva som andra klassens medborgare, där din eventuella fru och döttrar blir i behandlade som dagens kvinnor i muslimska länder? Har du inga principer inte är förhandlingsbara?
   Mvh

   • Lasse Says:

    Nej jag accepterar inte att leva under Muslimsk lag och jag kan aldrig se mig som en andra klassens medborgare. Vad jag däremot reagerat på bland kommentarerna är att det ibland blir lite svårt att förstå hur man kommer fram till sin ibland upplysta kunskap. Att alltid hänvisa till koranen och att se det som en absolut sanning och att följa regler som det inte går att tolka utan hjälp är för mig obegripligt.
    Men jag menar att ska vi ha en seriös diskussion om islam så måste vi utgå från att Gud/Allah existerar annars kan vi inte försöka reda ut om något blivit feltolkat. Om så inte vore fallet så är diskussionen onödig.
    Mig veterligen finns ingen nu levande mänska som sett Allah skriva Koranen, inte heller någon som hört Muhammed berätta om sina syner utan det är tolkningar genom muntlig tradition under många generationer. Där menar jag att något kan ha gått fel och att det är där vi kan diskutera med djupt troende muslimer.


   • Hej Lasse
    Islam är en tro och ingen vetenskap. Kontentan av det du skriver är att du skall försöka få islams anhängare att ifrågasätta om Koranens ord är sanna eller inte, på grundval av att ingen sett Allah skriva denna bok. Lycka till:)

    En bättre väg i mina ögon är att koppla innehållet i islams skrifter till hur dessa går att kombinera med ett demokratiskt, jämställt och tolerant samhälle, där individen är fri att både tro och uttrycka sig oavsett religioners normer och lagar. Eftersom islam uppmanar sina anhängare till våld och förtryck av oliktänkare och kvinnor samt vägrar acceptera individens rätt att själv välja t.ex. religion eller livspartner råder det knappast brist på samtalsöppningar.
    Mvh


 56. @Frid för Fred

  Denna sida handlar om den s.k. profeten Muhammed och hans sjuka idéer och beteenden! Vill du diskutera kristendomen finns det många andra sidor att besöka! En kort reflektion på ditt första och enda inlägg:
  Du skriver ”Även om Jesus fundamentala budskap och lära inte skilde sig från Islam”
  Är du helt frisk? Islam förespråkar våld och mord på oliktänkare. Förtryck av kvinnor och ger människor olika värde och rättigheter beroende på deras tro eller kön. Jesus säger däremot att man skall älska sina fiender och sin nästa som sig själv, dvs en i grunden pacifistisk religion.

 57. 124 Says:

  Hej! Jag är muslim och vill gärna svara på era frågor då jag sätt att ni inte fått svar av andra muslimer förutom ett fåtal.

  Jag har bara 2 regler för att svara på era frågor:

  1: Har ni en fråga om Islam så ställ den som en vanlig människa istället för att skriva ”mördaren”, ”Pedofilen” eller dylikt.

  2: Ställ konkreta frågor.

  Frid vare med er och hoppas Allah leder er på den rätta vägen!


  • Svar och frågor

   1. Håller delvis med. Men eftersom han uppmanade sina anhängare till mord och dessutom tvingade ett 9-årigt småbarn till samlag är han rimligtvis både en mördare och pedofil. Gillar du inte det kan du alltid byta religion.

   2. Det finns mängder av konkreta frågor till islams anhängare. Du får hemskt gärna besvara dessa.
   Hur skall islam kunna fungera i samhälle där följande fundament skall finnas:
   – Jämställdhet. Koranen ger mannen rätt att misshandla sin fru fysiskt om hon inte lyder. Jämställdhet innebär att bägge parter är jämbördiga i ett förhållande. Inte att kvinnan skall lyda.
   – Religionsfrihet. En mänsklig rättighet är att själv få välja sin religion (eller ingen religion). Muhammed sa att man skall döda den som lämnar islam. Hur kombinerar du detta med religionsfrihet?
   – Yttrandefrihet. Grunden i ett tolerant och humant samhälle är att alla får säga sin åsikt. Detta gäller framför allt att yppa kritik mot politik eller religion. Muhammed beordrade att kritiker av hans religion skulle mördas, vilket vi ofta ser konsekvenser av även i dagens samhälle, där islamkritiker mördas eller mordhotas. Hur skall du få islam att acceptera det som ofta kallas ”hädelse” i religiösa kretsar?
   – Islam godkänner våld, vilket gör att muslimska samhällen aldrig kommer att bli toleranta mot det som anses som ”icke-muslimsk”. I Sura 17:35 förbjuds muslimer att mörda icke-muslimer utan ”rättmätig” anledning. Alltså med rätt anledning kan muslimer slakta människor i sin omgivning bäst de vill, med Allahs stöd. Följden av detta ser vi dagligen runt om i världen. Hur skall du få islams anhängare att tillämpa principer om ”icke-våld”?
   – I ett demokratiskt samhälle skiljer vi på stat och religion. Samhällets lagar och regler bestäms av folket och dess representanter genom öppna val, inte genom att tillämpa gudomliga lagar. Muhammed var även en ledare över samhället, vilket fört med sig att islams lagar skall tillämpas både privat OCH offentligt, genom de s.k. sharialagarna. Hur skall du få islams anhängare att förstå betydelsen att religion hör hemma i den privata sfären?

   Frid vare med dig också. Men Allah ger tyvärr inte den rätta vägen, utan en väg som kantas av våld och förtryck!

   Mvh

   • 124 Says:

    Ställ en fråga i taget och hänvisa till Koranen eller haditherna för dina påståenden. Sedan vill jag att du säger om du är kristen, ateist osv så att jag kan vara i en bättre position för att besvara dig.

    Salam Aleyikum


   • Om jag är kristen, ateist, buddhist, satanist eller asatroende är helt oväsentligt i denna diskussion. Varför islam inte fungerar i kombination med ett demokratiskt, tolerant och humant samhälle är ett allmänmänskligt intresse. Om du anser dig behöva vinkla dina svar utifrån grupptillhörighet får du tänka om.
    Jag tar frågorna två i taget och hoppas du klarar detta.
    1) Jämställdhet. Koranen ger mannen rätt att misshandla sin fru fysiskt om hon inte lyder. Jämställdhet innebär att bägge parter är jämbördiga i ett förhållande. Inte att kvinnan skall lyda. (Sura 4:34)

    2) Islam godkänner våld, vilket gör att muslimska samhällen aldrig kommer att bli toleranta mot det som anses som ”icke-muslimsk”. I Sura 17:35 förbjuds muslimer att mörda icke-muslimer utan ”rättmätig” anledning. Alltså med rätt anledning kan muslimer slakta människor i sin omgivning bäst de vill, med Allahs stöd. Följden av detta ser vi dagligen runt om i världen. De senaste dagarnas skörd är en nya massakrer av muslimerna i Boko Haram, en uppmärksammade knivmord i Kina med 27 döda och över 100 skadade, otaliga attacker på oliktänkare i bl.a Pakistan och Irak. Listan kan tyvärr göras oändlig…
    Hur skall du få islams anhängare att tillämpa principer om ”icke-våld”?

    Eftersom vi befinner oss i Sverige, ber jag dig använda svenska ord och begrepp i ditt svar. Även gällande hälsningsfraser.

    Mvh

   • goran kurdi Says:

    hej muslim vänen, kan du om islam, har du läst koran, kan arabiska, har du koll på histori ,vetenskap, religeon! om du vet universumet funiys runt 10,5 fre jorden, men i den här ayat, muhamad har blandat allt,
    هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٩، البقرە- här säger muhamad att allah har skapat jorden och allt på jorden, sen gick och skapat himlen i sju, våningar. tror du att det kan komma i hopp med vetenskpapen!


 58. Hej!

  Vissa icke-muslimer tror felaktigt att muslimer dyrkar en annan
  Gud än judar och kristna. Detta kan kanske bero på att muslimer
  ofta säger till Gud som “Allah”. Faktum är att muslimer dyrkar
  Gud såsom Noa, Abraham, Moses och Jesus (fred och välsignelse vare över dem alla). Ordet “Allah” är helt
  enkelt det arabiska ordet för Gud, den Allsmäktige. Det är ett
  arabiskt ord med rik betydelse, som endast syftar till den Enda
  Sanna Guden. Allah är också samma ord som arabisktalande
  kristna och judar använder när de referar till Gud. Om du har en
  arabisk översättning av den kristna Biblen kommer du att finna
  ordet “Allah” där ordet “Gud” används på svenska. Men även
  om muslimer, judar och kristna tror på samma Gud (Skaparen)
  skiljer sig koncepten rörande Honom märkvärt. Exempelvis tar
  muslimer stort avstånd från idén om att Gud har någon vid sin
  sida eller skulle vara del av en “treenighet” eftersom fullkomlighet
  endast kan tillskrivas den Allsmäktige.

  Det verkar att icke-muslimer tror att Koranen är skriven av profeten Mohammad (fred och välsignelse vare över honom) eller av profetens följeslagare. Några vänner har skrivit i sina kommentarer att i Koranen finns ingen vetenskaplig information/bevis och de tror att Koranen är påhittat men det finns tusentals veteskapliga bevis i Koranen vilket upptäcktes nyligen av vetenskapsmän.

  1.Vårt universum uppstod genom att från början så fanns det en nebulosa, sedan blev det BIG BANG… Det var en stor explosion som gav liv till galaxer, solen, månen och jorden. Skapandet av universum upptäcktes av vetenskapsmän för ungefär 40, 50 år sedan.
  Men BIG BANG, skapandet av universum nämns redan i Koranen i Surat Al-Anbya (kapitel 21 vers nr 30):

  ”INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro? ”

  Det Big Bang som upptäcktes nyligen nämns redan i Koranen för 1400 år sedan.
  FRÅGA: Vem kunde ha vetat det?

  2. Vetenskapsmän fick veta 100-200 år tillbaka, att månens ljus är inte månens egna ljus utan reflekterande ljus. Men Koranen säger i Surat Al-Furqan (kapitel 25, vers 61):

  ” VÄLSIGNAD vare Han som har smyckat himlens valv med stjärnbilder och där satt upp en [lågande] fackla och en måne som [återkastar dess] sken! ”

  FRÅGA: Vem kunde ha nämnt det i Koranen för 1400 år sedan.

  3. Jorden är rund formad och det fick reda på 1595 talet, då en fransk sjöman seglade runt jorden som han bevisade att den var rund. Men vi vet att jorden inte är helt rund som en boll utan den är lite förläng (pol till pol är 4000 mil och omkretsen längs ekvatorn är 4007 mil). Koranen säger för 1400 år sedan i Surat An-Naziat (kapitel 79, vers 30):

  ”Och efter detta har Han brett ut jordens yta”

  FRÅGA: Vem kunde ha nämnt det för 1400 år sedan.

  4. Idag säger vetenskapsmän att universum utvidgar vilket nämns i Koranen för 1400 år sedan i Surat Adh-Dhariyat (kapitel 51, vers 47):

  ” VI HAR byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar det. ”

  FRÅGA: Vem kunde ha nämnt det för 1400 år sedan?

  Jag kan fortsätta prata mer om vetenskap….
  Det finns över 1000 verser i Koranen som talar om vetenskap.
  Koranen är bokstavligen Guds ord som den Allsmäktige uppenbarade till Profeten Mohammad (frid vare över
  honom), genom ängeln Gabriel. Koranen bekräftar den lilla sanning som kvarstår i de föregående skrifterna och tar avstånd från och
  rättar de fabriceringar och de tillägg som har krupit in i dagens
  versioner av dessa skrifter.

  “Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Tro på vad Vi
  [nu] har uppenbarat med bekräftelse av den [sanning] som
  [redan] är i er hand” (Koranen 4:47)

  Med vänliga hälsningar!


  • Islam skapar förtryck och misär oavsett var och när den praktiseras.
   – Jämställdhet är omöjligt när en part får misshandla den andra vid ”olydnad”. Kvinnor förvägras i många andra sammanhand samma rättigheter som män vilket ständigt skapar förtryck.
   – Koranen och Muhammed uppmanar till att använda våld och mord mot oliktänkare. Muslimska stater konsekvent förvägrar sina invånare individuella rättigheter då människors beteenden kan bryta mot ”Guds” lagar och normer. Att vi därför ser flykt från förtryck FRÅN muslimska stater och aldrig TILL desamma är en logisk följd.
   – Islam kan inte kombineras med vare sig yttrandefrihet eller religionsfrihet, vilka är grundläggande för ett tolerant civiliserat samhälle.

   Om du tror avsnitt som du välvilligt försöker tolka som någon sanning rent vetenskapligt föreslår jag att muslimska samfund och stater uppmuntrar vetenskaplig forskning runt Koranens uppkomst och skapande. Men nej, det skulle ju innebära att sanningen kan bli tydlig att islam är tidernas bluff och en mänsklig skapelse. En ideologi som skapar så mycket elände borde snabbt hamna där den hör hemma – på historiens soptipp. Jag tror på demokrati, jämställdhet, yttrandefrihet, religionsfrihet och alla människors lika värde – allt islam motsätter sig.

 59. Erik Says:

  Vem som kände till dessa vetenskapliga rön redan på 600-talet? Satan kände säkerligen till en hel del om detta. Han var som guds ängel själv närvarande under skapelseprocessen.

 60. Yanni Says:

  Får man fråga vart du kommer ifrån?


  • Med tanke på att du inte vet skillnaden när man skall använda orden VAR och VART, antar jag att dina rötter finns utanför Sverige. Eller? Själv är jag uppväxt utan några som helst religiösa krav eller normer, där man som liten socialiseras in i ett religiöst tankemönster. Utan denna indoktrinering blir det lättare att se objektivt och analytiskt på religion. Vad är din bakgrund?

   • Patrik Says:

    Hej. Vill bara tacka för infon du tagit fram om Muhammed. Det va mycket intressant! Keep up the Good work:)

 61. Lars Says:

  Hej. Jag är konvertit sedan många år tillbaka. har dessutom master som beteendevetare och arbetat mycket i mellanöstern.
  Jag vill säga följande. Ja du har källhänvisningar och visst så kan man läsa dessa och se att de flesta av dessa är helt ok som källhänvisningar ( anledningen till att jag nämner ”de flesta” är att jag inte gått igenom dem alla. Din skrift är ett bra arbete. Men, det som saknas är grundkunskapen inom islam. Man kan inte ta ett stycke ur Koranen, eller från en Hadith och sedan dra en slutledning från detta. Koranen är inte skriven i konologisk ordning. För att helt förstå vad Mohammded (PBUH) menar måste man vara en lärd inom Islam och det är inte du. ta denna uppsats, översätt den och sänd till en mufti så får du veta alla dina brister med denna skrift. Att svara på de fel som finns i din skrift tar för mycket tid. men bara för att skrapa på ytan. Min systers dotter är 18 år. Jag skulle med säkerhet kunna säga att hon är i ålder jämförbar med en 12 åring i mellanöstern sätt att tänka, tala och agera ( likaså många andra 18 åringar vårat västerlänska bubbelgum samhälle. I mellanöstern arbetar många vad vi kallar barn när de är 10-12 och uppåt, de hjälper sin mor, far med arbetet och blir tidigare ”vuxna” än vad vi i väst är. Dra så tillbaka tiden 1500år. Man kan inte jämföra en 9-10 åring idag mot en 9-10 åring då. Felet vi ofta gör är att sätta allt som hänt förr mot hur vi lever idag. på den tiden kunde man ha 50 fruar, Islam satte regler mot detta som gav kvinnan hjälp och rättigheter. Detta fanns inte då. I många av dina parateser av vad Mohammed (pbuh) sagt eller någon annan sagt så finns inte referenser ! då är alltså du referensen ! Det som skrämmer mig mest är alla dessa enkla människors kommentarer, där man blir så glad och glorofierar din enkla uppsats som inte skulle ens få G på ett av de större universiteten. Däremot så är den väl godkänd som skrift åt någon av de högerextrema rörelserna.
  Får dock en känsla av att du själv är kristen. Som motsvar och god information så ber jag dig gå till youtube och skriv Ahmed Deedat så kommer du nog även du snart konvertera. Där får du svar på sanningen om kristendomen och att sanningen är att Jesus var Muslim.


  • Hej Lars
   Spännande med en konvertit. Det händer att jag tror mer vissa dagar än andra, men att placera mig i ett speciellt fack blir svårare. Gillar frihet att bestämma själv, i motsats till många muslimer. Tråkigt att höra att din systers dotter är så svagbegåvad. jag har träffat väldigt många flickor och kvinnor från Mellanöstern, och att kalla dom överlägsna i tal, tänk och beteende mot västerländska ungdomar är en slutsats som gäller i din värld, inte min. Att kalla någon överlägsen pga sin etniska härkomst kallas något här i Sverige… tror det är rasistiskt!!
   Att en mufti/imam/ayatolla eller någon annan som lärt sig Koranen utantill, men missat lektionen med hur viktig individens frihet och FN-s mänskliga rättigheter är, skall lära mig hur Koranen och haditherna skall tolkas var väl menat som ett skämt!? Det överlåter jag till alla fantastiskt toleranta och upplysta människor i länder som Saudiarabien, Yemen, Iran, Pakistan, Afghanistan, Sudan, Somalia, Irak eller andra framstående länder i världen. Eller ännu bättre uttolkare finns i de övertygade muslimerna i Al Quida, IS, Boka Haram, Islamiska Jihad, Talibanerna, Nusrafronten, Al Jihad, Hamas, Hizbollah, Muslimska Brödraskapet, Abu Sayyaf eller kanske Al Shabab. Humana, toleranta och kärleksfulla feminister som brinner av övertygelse att skapa ett kalifat där hbtq-frågor och jämställdhet står högt på agendan. Eller hur?
   Mvh

 62. Leif Aronsson Says:

  Hej, denna där sk. profeten Muhammed, var han även nekrofil?Muhammed skall ha haft samlag med sin farbror Abu Talib´s döda fru…det låter som man säger idag ”helt sjukt”……

 63. Sebastian Says:

  Hej, många säger att IS inte har något med islam att göra. Men läste dina kommentarer där du bland annat lyfter fram fientlighet mot andra religioner och finner grund i koranen att man kan ta till våld mot icke muslimer. Det skulle uppskattas om du skulle kunna redogöra för likheter mellan IS och islam. Alltså konkreta välgrundade argument för att IS finner sin grund i islam. Tack på förhand.


  • Hej Sebastian! Nu hade du tur. Jag loggade in för första gången på ett halvår och får förutom din intressanta fråga, se det vanliga ifråga om diverse inlägg som kör det vanliga tugget om ”jag skall knulla din morsa…… döda dig… eller de evigt tröttsamma som hävdar att sidan är lögner, utan att ge ett enda exempel”.
   IS eller ISIS har självklart massor att göra med islam. Varför tror du att Sveriges halva miljon muslimer och dess företrädare knappt säger flaska, när tusentals människor mördas på de mest bestialiska sätt. Allt i Allahs namn. Det enklaste är att du går till islamsajten ”http://skafferigodis.blogspot.se/” och läser de första styckena som handlar om islams imperialistiska natur och hur vi otrogna skall tvingas till underkastelse. Våldet mot oliktänkare kom med Profetens intåg i historien och direktiven till skapandet av ett världsomspännande kalifat finns i Koranen och i Muhammeds egna ord (hadither). IS agerar helt i enlighet med islams skrifter. Kom också ihåg begreppet abrogation, där de mer aggressiva och våldsamma uppmaningarna i slutet av profetens levnad ersätter mildare yttrande tidigare i livet. Några kärleksfulla smakprov:
   Sura 9, vers 29 (9:29)
   ” Kämpa mot dem som, trots att de förr fick ta emot en uppenbarad skrift (judar och kristna), varken tror på Allah eller den yttersta dagen, och som inte förbjuder det som Allah eller hans sändebud har förbjudit, och inte iaktar den sanna religionens bud – kämpa mot dem tills dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten”

   33:27
   ”Och han gav eder deras (de otrognas) land och hem, deras ägodelar och ett land, som ni aldrig beträtt i arv, ja Gud är allsmäktig.”

   Muslim 19:4366
   Allahs budbärare sade:”Jag skall förvisa Judarna och de Kristna från den Arabiska halvön och kommer inte att lämna kvar några andra än muslimer.”

   Muslim 19:4294
   Han(Muhammed) brukade säga:”Strid i Allahs namn och i Allahs väg. Strid mot dem som inte tror på Allah. Skapa ett heligt krig…Om de vägrar att anamma Islam, så kräv skyddsskatten från dem. Om de går med på att betala, acceptera den och låt dem vara. Om de vägrar att betala, så sök Allah hjälp och strid mot dem.”

   Muslim 1:30
   Allahs budbärare sade: ”Jag har blivit befalld att strida mot folk så länge de inte säger att Allah är den ende Guden, och den som bekänner detta har garanterat sig skyddet av sin egendom och liv från mig, förutom de rättsliga angelägenheterna från Allah.”

   Mvh

 64. Goran Kurdi Says:

  Till Lars ( pbuh), den här texten är hel rätt och intressant, jag är så nöjd och gladd att svenskar och icke muslimer och Arabar, kunna förstå på det här sättet att vad var mördaren, och mafialedaren, pedfeten ( pedofil- profeten) muhammad för människa. texten är framtagen av islamiska skrifter, vad kan vara fel på texten? den i dagens läge ser man i isis, daash, det är en levande exempel på muhammads gärning fast på ett modernt sätt! kan du säga en bra sak i islam och koran, som alla vanliga människor inte kunnat göra eller veta, kan du ge mig bara en människlig ayat eller vers i koranen, förutom dem verser som uppmuntrar folk att döda, halshugga, gör jihad för den jävla allahen, som finns bara i muslimernas huvudet. jag har gått genom koranen många gånger, allt om islam, muhammad, du verker att inte nån aning om islam och dess pedofet!

 65. Hemsa Yusef Says:

  Salam Oleikom. Först vill jag säga ”som jag utan att ha läst allt som blivit skrivet” redan genom att läsa endast en del, förstår att jag kommer få emot mig. Att, Det finns aldeles för många fel i det som du skriver om Profet Mohammed och Islam (PBUH). Först, Koranen är inte skriven i kronologist ordning, för att förstå Koranen så måste man ha en djup kunskap kring detaljerna i det som står skrivet. Här har man/du endast läst enstaka saker och gjort en ide kring dessa baserat på vad jag anser att du anser är logiskt tänkande. 1+1 är 2 osv. Koranen är mer komplex än så. När man inte förstår Koranens skrift så behöver man därav rådfråga en Mufti. Dessa har spenderat hela sina liv till att förstå Koranen och Profet Mohammeds lära (PBUH). Angående senaste kommentaren kring att ISIS har med Islam att göra så är detta svårt att svara på. Ett snabbt svar är att de följer Islam till vad som passar dem till vad de vill få ut av deras kamp. Dock så gör de många saker tvärt emot Islam. Sättet de verkar behandla sina fångar är emot Islam och sharias lagar, De verkar döda oskyldiga vilket är emot Sharia osv. Det svåra är att veta vad som verkligen händer, då man endast får höra en sida av myntet. Det finns ingen media som kan ge en rättvis bild. Den bild som speglas, hur vet man att den inte än manipulerad osv.. Om det dock är som det ger sken av, så är det väldigt mycket som görs från ISIS håll som går tvärt emot Islam. Men som sagt folk skriver om saker de igentligen inte vet mycket om. Oftast är det som man kan läsa från många av dessa kommentarer okunnighet som talar. Tror minsann inte många av dessa kommentatorer är universitetsutbildade eller har läst Koranen, och de som gjort det har som synes inte förstått innebörden.

  Som svar till bilden på en hand som är avhuggen så vill jag endast säga detta : Ni som klagar på att man enligt Sharia lagarna får handen avhuggen vid stöld, kvinnor blir stenade, Huvuden blir avhuggna om man mördare eller våldtar någon osv. Stjäl inte, mörda inte, var inte otrogna. Då behöver ni inte oroa er ! vill ni kunna stjäla, vara otrogna och mörda ? I USA har man dödsstraff med liksom en massa andra länder. Att kriga i Islams namn ”Jihad” är endast en handling som får göras OM man blir anfallen, alltså som försvar. Precis som om vi i Sverige skulle bli attakerade av ett främmande land, om vi då försvarar oss mot denna attack, då är det en form av Jihad !.
  Lite fakta om kristendomen: man får inte äta gris, eller dricka alkohol, Jesus befaller att mörda eller ”slakta” en skara folk ”Luke 19:27″ ”
  Nedan är vad Jesus befaller:

  ”But these enemies of mine, who did not want me to reign over them, bring them here and slay them in my presence.”

  Så även Jesus har befallt att döda, vad jag vill komma till är att det är lätt att ta saker ur sin kontext och få det att låta bra så att de okunniga håller med. Hitler och flera andra duktiga talare gjorde likadant !.
  Har åter läst lite i din inledning och redan efter att läst en halv sida fann jag 5 fel i din text. Alltså för lång tid att förklara. Snabba exempel dock. Det finns flera Hadither angående Aishas ålder. Man kan dock inte jämföra en ung person idag mot en ung person då!, det räcker med att jämföra en ung person i mellanöstern idag mot en svensk i samma ålder i Sverige så ser man att en kvinna i mellanöstern är många år äldre i sitt sätt och handling än en Svensk kvinna. Aisha har i olika Hadither sagts vara från 9 till 18 år beroende hur man räknar och vilka hadither man läser. det finns starka och svaga hadither! Man skall även veta att Abu Bakr, Aishas Far var Profet Mohammeds bästa och närmaste vän (PBUH). I enlighet med Hadither så hade Muhammed (PBUH) inte samlag med Aisha föränn hon blivit kvinna enligt dåtidens sätt att se på det. Som jag sa, det är enfaldigt att tro att då var som nu !. Detta förfarande var lika för kristna och ”ateister” om dessa fanns då vilket jag inte tror !.

  Nu är det dags att sova 🙂 ….

  • rätt ska vara rätt Says:

   Lite off topic och jag tänker hålla mig utanför sidans huvudämne, men bibelcitatet Lukas 19:27 är del av en liknelse som Jesus berättar, om en person av hög börd som vill se förräntning på sina pengar (Liknelsen om de tio punden). Det är alltså ingen befallning från Jesus, om man läser den i sitt sammanhang. (Avrättningsordern yttras av karaktären i liknelsen.)

 66. Hemsa Yusef Says:

  Vill även säga till mina bröder här som skriver illa valda ord till svars: det är emot Islam att göra så ! I enlighet med Sunna så skall vi tala med ett bra ordföråd även om vi blir kritiserade, Profet Muhammed (PBUH) talade aldrig illa till någon, var alltid rättvis och hade alltid bra svar till dem som önskade. Alhamdullilah. :-).


  • Men Lars!!!
   Min mamma sa alltid att när man ljuger så blir tungan svart! Din tunga blev nu väldigt svart.
   Några korta exempel. Enligt Bukhari, volym 9, bok 83, nr 17 säger profeten: ”Blodet på en muslim….. får inte utgjutas utom i tre fall: i hämnd för mord, en gift person som varit otrogen, samt den som lämnar islam och överger muslimerna.
   Profeten Muhammed uppmanar muslimer att döda de vill tillämpa religionsfrihet och själva välja sin religion. Inte så bra svar eller rättvist.

   Fler humana yttranden av den vänlige och rättvise profeten: Den yttersta dagen kommer inte förrän muslimer kämpar mot judarna. Muslimerna skall döda dem och judarna skall gömma sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga : Åh, muslim, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom!

   Apropå att tala med gott ordförråd till kritiker finns följande episod i enlighet med profetens sunna:
   ”Den judiska poeten Ka´b bin Al-Ashraf, som ansågs ha hädat islam och förolämpat de muslimska kvinnorna i vissa av sina alster. Den kärleksfulle profeten Muhammed frågar därför sina anhängare vem som kan tänka sig att mörda den frispråkiga författaren som sårat Allah och hans apostel.[48]
   En frivillig muslim vid namn Muhammad bin Maslama anmäler sig och frågar om han får ljuga inför poeten i syfte att komma honom nära. Guds apostel visar här islams brist på moral och ger den blivande mördaren klartecken att ljuga, så länge det gynnar islams sak.[49] En natt mördar sedan Maslana och hans fosterbror poeten Ka´b. De återvänder med den mördades avhuggna huvud till profeten Muhammed, som då utbrister ”Allahu akbar” och prisar Allah för mordet på hans fiender.

   Exemplen på hur den kärleksfulle profen behandlar sina medmänniskor på de mest blodtörstiga och inhumana sätt äro tusenden. Inte konstigt att IS, Boko Haram, Talibaner eller Al Quida slaktar folk i enlighet med sin profets föredöme. Usch!

   Mvh

 67. Hemsa Yusef Says:

  Oj, ser att jag redan hade svarat på en kommentar förr, fick mail glömde bort…. kommentaren är en bit upp under Lars, mitt Svenska namn ! .

  Vill kommentera ditt svar. Nej min systers dotter är inte svagbegåvad, hon har samma begåvning som alla länders döttrar och söner, Vad jag menade är att en kvinna i ett av de länder du skrev som svar, har levt ett helt annat liv än vad vi gör i Sverige, vilket resulterar i att de är mognare vid 18 år än vad en Svensk flicka är vid samma ålder. Självklart finns dåligt I alla länder, Men i Sverige så promotar man dåliga saker som alkohol, droger och (även till 4 åringar i form av ADHD medicin som innehåller Amphetamin), man har sex med väldigt många innan man till slut gifter sig = könssjukdomer, deppresion och familjeproblem till svars.
  I en Amerikansk studie visade det sig att en kvinna där kysst ca 80 män innan hon gifter sig. Kul att vara nr 82 på hennes lista. Därav kan man lite förstå när många utlänningar skriker olika ord till västerlänska kvinnor. Dock så är väldigt många av de ”utlänningar som skriker dessa ord lika stora kolsupare själva”
  Angående hbtq rörelser och vad du skrev, det är för patetiskt att även tala kring. Det visar ju endast på vart vi är på väg i västvärldens så kallade frihetsländer ! Vad det gäller homosexuella så har jag inget emot människan i sig, endast deras snedvridna läggning. Om alla vore homosexuella så skulle inte människan existera nu !. Vi som är muslimer (då menar jag de som FÖLJER Islam) tror på Jämvikt, inte jämlikhet, då jämlikhet aldrig kan uppnås. Rätt man på rätt plats. Inte kvotering på grund av läggning eller kön. Suck. Angående frihet, det är endast en önskedröm som dock inte vi människor klarar av, vilket just hbtq och liknande är ett bevis på. Vi behöver regler at förhålla oss kring, inte frihet, det är endast ett fint ord. frihet under regler är väl dock vad vi även i sverige har ? Kvinnor tror att vi män gillar att se dem gå omkring i tajts och bara magar. I princip nakna vandrar våra Svenska flickor omkring utan tanke eller respekt för att vi trots allt är ett mångkulturs samhälle.Vi i sverige klagar på att utlänningarna, muslimer klagar på våra Svenska kvinnors klädstil. Att muslimerna borde ta seden dit dom kommer. Men när vi Svenskar åker utomlands, tar vi då seden dit vi kommer ? nej, vill åker till Turkiet och super trots att det är ett islamiskt lan, vi går in i Moskeer utan att ta på oss slöjor (kvinnor) (var just i Turkier samt blå mosken) därav denna vetskap. vi skiter fullkomligt i andra kulturer när vi kommer dit, men klagar på de människor som gör detsamma här. dubbelmoral.
  Angående att Muftis lärt sig Koranen utantill, vilken Advokat känner du eller någon annan som kan Lagtexten utantill ? eller Bibeln utantill ? . man har en väldigt bra kunskapsbank om man kan det !.
  Ayatolla, de tillhör Shia, vilka inte representerar Muslimer !. Vet du att Shia följer de 12 imamerna, vilken den sista av de 12 imamerna väntar på att komma ut den grotta han påstås sitta i sedan över 1000 år ! = inte Muslimer ! de slår sig själva blodiga till minnet av Husseins död, det är emot Islam att skada sig själv ! = inte muslimer. Shia är en sekt. Shia talar illa om Aisha som Profet Mohammed (PBUH) älskade högst av alla och påstår att hon och en till fru förgiftade honom till döds. De går emot haditherna, samt avskyr Abu Bakr, Omar etc etc. Så de är inte muslimer. Även Ali som Shia´s avgudar följde ju Muhammed (PBUH). De tror dessutom att Imamerna ayatollahs har direktkontakt med Gud. ! Så deras religion är science fiction, Inte muslimer. De flesta Shia vet inte ens om detta utan följer vad deras far sag och gjort. (detta förekommer tyvärr även bland Sunni). Men InshAllah förhoppningsvis kommer det bli bättre.


  • Hej igen Lars

   Som konvertit vore det intressant om du kunde berätta vad som fick dig att omfamna just religionen islam, som knappast är känd för sin humanism eller pacifism mot oliktänkare. Jag kan förstå ett människor som socialiseras in i ett tankemönster om rätt/fel/sant/falskt fastnar i det normerande tankesättet, men varför tror DU på att en obildad och våldsam man för 1400 år sedan berättade någon form av sanning?

   Dina svar skapar så många frågetecken. Du har åsikten att friheten är en illusion som tydligen måste begränsas. Därmed har du också ansvaret att redogöra för var dessa gränser skall sättas. Jag har nio frågor som jag och säkert många andra vill ha svar på:

   1) Du skrev att du redan efter en halv sida funnit 5 fel i texten, utan att förklara!? Att Muhammed varit en gubbsjuk pedofil med dagens måttstockar genom att tvinga en 9-årig flicka till giftemål och samlag är klarbelagt genom haditherna från Bukhari i bok. 5, vol. 58, nr 234, och Muslim i bok 8 vol. 3, nr 311. Bukhari och Muslim är knappst svaga hadithsamlingar!!! Skriver du att det finns felaktigheter i texterna är det ytterst svagt att inte ha modet att redovisa dessa!
   2) Du beskriver hur illa det är att särskilt kvinnor har kysst många innan de gifter sig. Att människor blir mer eller mindre förälskade och attraherade av varandra är tydligen ett problem. Hur skall du komma tillrätta med det? Förbjuda ej gifta att umgås eller vara intima? Om kyssar är farliga, hur ser du på kramar?
   3) Du anser att islam inte tolererar jämställhet, som du istället vill kalla ”jämvikt”. Vad får dig att tro att kvinnor är underlägsna män på något område förutom i de flesta fall fysisk råstyrka? Varför anser du att du skall ha rättigheter som kvinnor skall sakna?
   4) Du ogillar homosexualitet och skrev att människan inte skulle existera om alla vore homosexuella. Visst, men alla är inte homosexuella, så vad är problemet? Vilka konkreta begränsningar skall homosexuella personer tvingas till i ditt drömsamhälle? Får en homosexuell man/kvinna delta under bönerna i din församling/moske? Varför/varför inte?
   5) Frihet är inte ett abstrakt begrepp, utan ytterst konkret när det gäller människors möjlighet att själva välja hur de vill leva sitt liv. På vilka områden skall du begränsa individens fria val gällande musikstil, kläder, livspartner, åsikter, matvanor, religion….
   6) Du ogillar att kvinnor i samhället bär kläder som visar bar hud eller kvinnliga former. Vilka begränsningar vill du se gällander kvinnors klädsel?
   7) Du anser att shiamuslimer inte är muslimer. Och? På vilket sätt är det ett problem för dig och vad anser du att man skall göra åt detta ”problem”? Dina tankar placerar dig på samma sida som IS (ISIS) när de slaktar shiamuslimer under förevändning att dessa är avfällingar eller otrogna som hotar islam.
   8) Du försvarar stympningar och halshuggningar som straffmetod. Hur ser du på stening av otrogna?
   9) Dina inlägg redogör för en individ- och samhällssyn som redan existerar i vissa delar av världen. Du har inte funderat på att bosätta dig i dessa fantastiska länder, eller släpper dom inte in dig i t.ex.Saudiarabien, Sudan, Somalia eller Afghanistan?

   MVH

   • RT Says:

    Tjena bloggskaparen.

    Jag är muslim och ska försöka ta mig an din uppsats. I och med att den är så lång så börjar jag i det här inlägget med Profetens (SAW) giftermTjena bloggskaparen.

    Jag är muslim och ska försöka ta mig an din uppsats. I och med att den är så lång så börjar jag i det här inlägget med Profetens (SAW) giftermål med Aisha.

    För det första var det vanligt på den tiden att gifta sig med yngre fruar (se tex Josef giftermål med Maria. Jag har då aldrig hört att Josef är en pedofil)

    I varma klimat är det känt att tjejer kommer in i puberteten snabbare. Om man var en tjej på 11 år i Arabien för 1400 sedan gjorde man allt det vuxna kvinnor fick göra. Man fick hjälpa till hemma och tog betydligt, betydligt större ansvar än vad tex 18 åringar i Sverige gör idag. Man blev helt enkelt tvungen att mogna.

    Att gifta sig då med en, som vi anser idag, minderårig var inte konstigt alls. Det var inte konstigare än om en 21 åring gifter sig idag.

    Något som man måste ha i åtanke är att förr i tiden så levde man betydligt kortare än vad man gör idag. Så om en kvinna gifte sig när hon var, låt oss säga 25-27 så ansågs hon vara för gammal men idag är det vanligt för 25-27 åringar att gifta sig. Vissa gifter sig tillochmed för första gången när de är i 30 års åldern.

    Du kan inte ta regler och normer som gällde förr i tiden och se ner på de för att de inte är som de regler och normer som vi har idag. År 3100 kanske vi människor kan leva i 200år och då kanske det är vanligt att gifta sig när man är 55 år, betyder det att folk i framtiden ska se ner på oss som lever idag på 2000-talet och kalla oss för pedofiler för att vi gifte oss med 24 åringar?

    Men det roligaste är att profeten muhammed aldrig kritiserades för hans giftermål med Aisha någongång under hans livstid eller efter hans bortgång. Hans giftermål med Aisha började kritiseras först på 18-1900 talet. Varför det måntro? 😉


   • Välkommen:) Vet du vad, jag håller helt med dig när du hävdar att ”Du kan inte ta regler och normer som gällde förr i tiden och se ner på de för att de inte är som de regler och normer som vi har idag”
    Kul att vi är överens! Självklar kan man inte fördöma alla människor som levde förr i tiden med helt andra värderingar än idag. MEN och det är ett gigantiskt men, problemet idag är att ytterst få icke-muslimer anser det acceptabelt att ”gubbar” i femtioårsåldern och andra vuxna män har samlag med småflickor i nioårsåldern. Barnäktenskap är godkända av muslimsk sharialag, där allt skall överensstämma med de lagar och beteenden som Profeten Muhammed skapade/hade. Tycker du att det är acceptabelt för muslimska män att gifta sig och ha samlag med småflickor idag, bara därför att profeten Muhammed gjorde så? Om nu alla dessa så kallade moderata muslimer anpassat sig till västerländska värderingar där tvångsäktenskap och sexuellt umgänge med småflickor är både juridiskt och moraliskt förkastligt, då borde ett offentligt ställningstagande MOT profetens status som evigt föredöme i äktenskapsfrågor och sex med minderåriga vara en bagatell. Sedan kan man ju fortsätta att diskutera profetens syn på t.ex. religionsfrihet och yttrandefrihet. Var är de moderata muslimernas röst? Finns dom utanför sådana här anonyma kommentatorsfält som detta? Var är alla enorma demonstrationer mot allt våld som idag utövas i islams namn? Var är 100.000 svenska muslimer som demonstrerar mot IS människosyn? Varför är ni så tysta??????
    Mvh

 68. född i muslimskt land Says:

  Wow! klockrent och sanningsenligt!

  Jag är uppvuxen bland stränga muslimer, och jag kan intyga att det verkligen ser ut så om inte värre/grövre!

  Islam (religion) är farlig för människohjärnans utveckling.

 69. Lars, Hemsa Yusef Says:

  Salem Oleikom.
  Din inledning stämmer ( åsidosatt att du ibland ger egna inlägg som du själv anser rättfärdiga trots att de endast visar dig egen syn och inte alla andras och ger kommenterar till olika stycken vilka vägleder läsaren åt det håll du vill få dem att vägledas mot. Vilket inte gör detta till en som du annars vill ge sken av giltig uppsats met källhänvisningar. Inom Universitetsvärlden får man inte lägga inga kommentarer, all skrift skall vara oberoende. denna text är väldigt vinklat till ditt eget tycke…………………..

  Hemsa


  • Hej Lars

   Till att börja med undanber jag mig arabiska hälsningsfraser.
   Sedan vill jag att du respekterar normal diskussionsordning genom att först svara på mina tidigare 9 frågor, som baserades på ditt förra inlägg. När detta väl är gjort kan vi ha en seriös diskussion huruvida Gamla Testamentets regler i t.ex. Moseböckerna anses vara giltiga även för dagens kristna, eller om dina trosfränder inom shia kan anses som ”riktiga” muslimer. Du verkar dock inte det minsta upprörd över hur dina muslimska bröder inom IS tar tillfånga kvinnor och har dessa som slavar som de säljer och våldtar, allt enligt profetens ”goda” föredöme! Om detta märks ett tyst samtycke?!

   Mvh ”Ali”

   • född i muslimskt land Says:

    Nää nää men kvinnohandel vad är det egentligen? De skiljer ju inte mellan kvinnor och kameler, de tillhör samma undergrupp av ”djur” enligt islamisk lag.

   • Fred Says:

    Hur den historiske Muhammed var som person är beroende på vilka källor man anser är trovärdiga. Alla Hadither i Sahih-Bukhari anses vara trovärdiga för sunnimuslimer men inte för shiamuslimer. Att Muhammed gifte sig t.ex. med en 6-åring anses inte vara trovärdigt för shiamuslimer. Hoppas att du har förståelse för det när du kritiserar islam och inte drar alla över en kam.

 70. Lars, Hemsa Yusef Says:

  Det var väldigt fegt att inte ta upp hela mitt svar som innehöll många svar till dina 9 frågor..Vilket visar att att dina argument inte är så starka som du själv vill tro. Men, jag skall svara exakt på dina 9 frågor inom kort. Detta visar dock vad jag skrev som du refuserade, valde att ta bort till din egen vinnings skull att din egen kära demokrati inte håller om du själv får välja… eller hur.


  • Underbart att höra Lars, att du verkligen funderar på att svara på mina tidigare ställda frågor. Tänk dock på att vara kort och kärnfull – Inga uppsatser.
   Demokrati är ingen eget litet projekt jag har, utan ett helt grundläggande samhällssystem som Sverige och alla civiliserade stater tillämpar. Detta inbegriper fria val, jämställdhet och individuella friheter som yttrandefrihet och religionsfrihet. Att du hellre ser en återgång till religiös diktatur i form av gudomliga sharialagar säger faktiskt mer än du anar. Som jag sagt tidigare finns det flera stater där detta tillämpas. Varför bor du kvar i ett sådant ogudaaktigt land som Sverige?
   Mvh

 71. Angiggi Says:

  åååååh vilken bra sida. äntligen någon mer än jag som tar bladet från munnen och säger vad man tycker och tänker.

 72. 1 Joh. 2:22-23 Says:

  Hej alla muslimer!

  Kan ni uttyda lite ur Sura 17?

  Det står bl.a. följande där:

  ”101. Vi bestyrkte Moses med nio fulländade mirakel fråga Israels Barn. När han gick till dem sa Farao till honom, ”Jag tror att du, Moses, är förhäxad.”

  102. Han sa, ”Du vet mycket väl att ingen kan manifestera dessa förutom himmlarnas och jordens Herre. Jag tror att du, Farao, är fördömd.”

  103. När han förföljde dem, då han jagade dem ut ur landet, dränkte vi honom tillsammans med de som stod på hans sida, allihop.

  104. Och därefter sa vi till Israels Barn, ”Gå och bo i detta land. När den slutliga profetian inträffar, kommer vi att sammankalla er alla i en grupp.””

  Vi tar vers 104 en gång till:
  ”Och därefter sa vi till Israels Barn, ”Gå och bo i detta land. När den slutliga profetian inträffar, kommer vi att sammankalla er alla i en grupp.”

  Var ligger det landet Allah gav till Israels barn?
  Är den gåvan upphävd i någon senare sura?

  Om Allahs gåva inte är upphävd och innefattar nuvarande Israel, Västbanken och Gaza ligger ni nog rejält illa till efter detta livet.

  Man börjar nästan ana lukten av kraftigt genombränt skinn redan nu…


 73. Hej!

  Jag vill tala om till dig, Du är satans son, du äcklar mig din jävla skit, du kommer att brinna i helvete, era mommor är bara horor. så ni därför era jävla oäkta barn skriver massa skit om islam och allah och profeten Mohammad, när tiden är inne kommer vi muslimer att krossa er, era jävla bajs. Alla som är emot Allah kommer att brinna i helvete, det är ingen gud än allah och Mohammad är hans profet verkan ni eller er satan kan ändra på det, vakna innan det är försent era jävla oäkta barn som kom från smutsiga horor.
  Jag är svensk som har blivit muslim och jag är stolt över min relgion
  Brinn är helvete! Jag är inte rädd från er era jävlar, Mannen som skrev så om profeten är ouppfostrad hora med otillräklig kunskap, denna jävla galen. Vi muslimer vi kommer och kommer att öka för att ta hand om såna som dig. Tiden är snart inne och du ska se och leva denna bragda dagen.

  Alexander Svensson


  • Härligt ”Alexander”!! Självklart är du en etnisk svensk:) Själv är jag en utomjording med superkrafter:) Du bekräftar verkligen att islam är en religion fylld av tolerans och kärlek till alla människor!!

   Kramar //

  • Angiggi Says:

   jag säger bara suck. först och främst så borde du gå tillbaka till skolan och lära dig grammatik. det heter inte till dig utan för dig. det heter inte era mormor utan era mormödrar. samt en massa andra grammatiska felstavningar. sen skriver du att du är inte rädd för oss. då kan jag tala om att jag är väldigt rädd för dig och dina likar. se bara med hur mycket hat du uttrycker dig med. det skulle inte förvåna mig om man en dag får nyheter om att du dödat ett antal personer i profetens namn. kan du då säga att islam är en kärleksfylld religion. sen mannen som skrev om profeten hette Muhammed Ibn Ishaq Ibn Yasar, mer allmänt kallad Ibn Ishaq (704-773). boken finns i din moske. be att få läsa den så ska du få se att inget är lögn. men som i alla religioner så göms det undan allt som kan ge en negativ bild.

 74. Varvsarbetarn Says:

  Stablit sammanfattat ! Snyggt och allt med källor

 75. docma Says:

  Tack för nyttiga sidor om islam. Diskussionerna därefter visar på ett utomordentligt tydligt sett vad det är för svinpack vi har att göra med.
  Tyvärr är Dina länkar inte helt korrekta. Snälla, kan Du inte se över dom?

 76. Bengt Borgen Says:

  Hei. Fantastisk debatt som jeg ønsker å delta i.
  Jeg er medlem på forum i Norge og er registrert som debattant på ”Disqus”.
  Er det mulig å delta i debatten her, selv om jeg ikke klikker på ikonene?

  Vennlig hilsen
  Bengt Borgen

 77. Fuck ateister Says:

  Din plats kommer ligga i botten av helvetet din smuts din äckel . Din””” ateist
  Dagen lär komma då du me dina ögon ser hur stort skit du har ätit för det du aöger om gud o hans propghet

  Din mongolin om koranen nämner hur ett barn kommer till för 1400 hur kommer det sig att forskar efter en sån lång tid komma på nu för 30 årsen hur ett barn födds
  Säg mig????

  Hur kommer det sig att
  Mekka ligger i mitt punkten av världen
  Då nasa har nyligen kommit fram till det men muslimer har fått veta det för 1400 sedan??
  Du skriver som en kunnig persson men din hjärna innehåller häst skit

  Gå o studera mera o läs saker och samtidigt förstå det innan du ens öppnar din mun…


  • Jag undrar vem som skall studera mera? Att inte skriva som man pratar lär man sig på mellanstadiet, liksom särskrivningar och dubbelstavning. Fast det skiljer väl lite mot den kurdiska grammatiken? Är skit ett populärt ord inom kurdisk kultur? Spännande med Mecka som världens mittpunkt. Hur tänker du då eftersom jorden är rund. Jag kan förstå ekvatorn som mitten av breddgrader, men Mecka som mittpunkt? Skriv mer om detta liksom hur Koranen beskriver mänsklig fortplantning på ett korrekt sätt. Mvh

 78. Elizabeth Says:

  Hej ,Stor tack att du har skrivit den här artikeln. Allt stämmer !.
  Till dom som ,tycker att islam är bästa väg till Gud ,jag rekomenderar: Snälla läsa KORAN från första sida till sist ! ,några personer kanske inte bara en gång, och bara sen ni kan diskutera om ni vågar eller ,en normal preson lämnar islam po en gång .
  Stor respekt dem ärliga och duktiga ,som har tålamod att diskutera vidare.

 79. Anneli Says:

  hej. vet du att vissa hänvisningar inte stämmer. som sura 5;13 tex.

 80. Elisabeth Says:

  Tack för en otroligt bra och informativ sida.
  Jag har läst alla kommentarer och jag måste erkänna att en del
  av dem skrämmer skiten ur mig pga hot osv.
  Men…de kommentarer som skrämmer mig mest är de som
  försvarar denna religion och dess inhumana agerande när det gäller
  mänskliga rättigheter och för att inte tala om vilken total
  förnekelse av vad som är rätt eller fel.
  Jag är 60 år.Jag är varken kristen, religiös eller rasist.
  Jag är realist.
  Mvh/
  Elisabeth
  PS.Tack än en gång för en bra sida.


  • Jag är snart 40 år och humanist:) Tack för uppmuntran. Dom vill att vi skall vara rädda. En av de effektivaste metoder att behandla auktoritära våldsverkare är med humor och sarkasm. Att bli förlöjligad är värre än döden!

 81. Muhammed Says:

  Hej!
  Tack för en utmärkt artikel med klar och tydlig källhänvisning.

  Till en början väljer jag att fokusera på Muhammeds personlighet. Källorna du hänvisar till, är accepterat av Sunni Islam, men inte Shia Islam. Detta innebär att den uppfattning du bildat dig om Muhammed är Sunni Islams version. Är du medveten att du skrivit en artikel som du generaliserat för alla islamiska inriktningar, när du egentligen riktat kritik mot Sunni Islams syn på religionen och Muhammed?

  Shia Islam har en helt annan syn på Muhammed än den du framhävt.

  Bästa hälsningar,
  Muhammed


  • De allra flesta muslimer tillhör sunni och därför är detta mest intressant. Självklart har shia en diametralt annorlunda bild av Muhammeds liv och gärningar;). Han var väl en stillsam pacifist som bara satt och luktade på blommorna och aldrig gjorde en fluga förnär. Kanske man kan höra lite med närmaste Hizbollahledare!?

 82. abbe Says:

  http://www.sistaprofeten.se

  http://rasoulallah.net

  jag hittade svar på alla dina frågor i de hemsidor


 83. Bra och informativ hemsida om islams profet Muhammed. Jag har själv en hemsida med samma ämne på på följande adress:

  http://www.sanningenomislam.com

  Lycka till!


 84. Tack för din djuplodade förklaring och arbetet med att förklara Islam.
  Självklart Får man mycket Pisk från Islamister som besöker sidan och läser detta. Anledningen är ganska enkel. Muslimer själva har inte kunskaperna om sin egen Religion (indoktrin). De är själva födda och fostrade av en muslimsk familj. Analfabetism i de Islamiska länderna är hög och de flesta får veta om Islam antigen genom berättelser eller genom att besöka Moskén där Imamer lär ut ”sin goda version”. Alltså en version om Muhammed i tiden förre Medina. En tid i staden Mekka. Faktum är att Islam i Mekka var fredlig. Men å andra sidan hade inte Muhammed mer än 100 stycken följeslagare. Kristna och Judar (rika affärsmän) vägrade att konvertera och fortsatte sin dyrkan för flera gudar både i Mekka och Medina. I sin strävan att få fler följeslagare ändrade Muhammed sin strategi och började plundra karavaner. Därefter började han dela med sig sitt byte och skaffade sig rikedomar genom plundring och hot i Allahs namn. Flytten till Medina var kanske inte så fredlig som man kan tro utan var en konflikthärd på den tiden. Den som kontrollerade Medina, kontrollerade självklart karavanrutter till och från Medina. Muhammeds många uppenbarelser efter Medina tiden var alltid i anslutning till faktiska händelser. Med andra ord sade Muhammed precis det som förväntades av honom för att följeslagare skulle nappa på hans erbjudanden. Allt i Allahs namn. Det är ingen slump att Islam blev expansionistiskt stormakt på bara 100-150 år. Våldtäkter, erövringar, slavhandel. Tvinga de erövrade folket att konvertera (underkasta sig) till Islam eller fördrivas eller dödas. Och så en idag fortsätter detta men i andra former. Det jag kallar Politisk och Ekonomisk Jihhad. Det är en form av expansionistisk utbredning av Islam där målet enligt Muhammeds lära är att världen ska vara en stor enad Kalifat. Detta ser man i flyktingar. Från hela mellanöstern väller folk in till Europa. Dessa är 80 % så kallade Muslimer. I min mening inga egentliga muslimer men potentiella Muslimer så fort de hamnar i de Europeiska Moskéer och börjar anamma imamers predikningar. Imamerna i Europas Moskeér fostrar nykomna Muslimer till de läror som skedde efter Medina. Frågar man en Imam i en Europeisk Moskée om Muhammed så kommer du aldrig få några negativa svar om Muhammed. De berättar endast tiden förre Medina. Därför är våra Politiker och Media ruskigt dåligt rustade för att möta detta hot. De vet helt enkelt inte om detta. Genom att utbilda och upplysa folk i västvärlden vilket du gör självklart genom denna utmärkta berättelse med källangivelser kan vi få kanske våra Politiker och representanter att vara mer försiktiga i vad vi kallar för Religion. Islam är ingen Religion. Det är en indoktrin som innefattar olika samhällsdelar som t.e.x Ekonomi, politik, sjukvård, militär. Personligen skulle jag det första jag gjorde om jag blev en Politiker att förbjuda utöva Islam i Sverige, då Islam INTE är en Religion.

 85. Angiggi Says:

  längesen jag var här.
  jag menar ingen översättning utan när man trycker så hamnar man inte där det står. men du har säkert fixat det nu.


 86. […] Nedanstående text är hämtat från: ”Sanningen om  Muhammed”: https://sanningenommuhammed.wordpress.com/2010/07/02/sanningen-om-muhammed/ […]

 87. Undrande Says:

  Hej,
  tack för en genomarbetad och intressant sida! Det inger förtroende att du har så mycket källmaterial och att du svarar sakligt. Efter att ha läst kommentarerna undrar man om någon av de muslimer som svarat har något bra argument att komma med? De har uteblivit.
  Jag har muslimska vänner som jag tycker mycket om. De är folk som vill leva bra liv, som tror på Allah och följer lagom mycket av hans regler.
  Men när man läser om islam möter man två olika sidor; dels den som pekar på de mindre trivsamma sidorna (som i den här bloggen) och dels den som säger att islam är en tolerant och en fredens religion, att det inte står i Koranen att man ska döda otrogna o.s.v. Jag är medveten att religion och synen på religionen ofta förändras med tiden, så det är nog mycket som bara är tradition numera. Min känsla är att många av dagens muslimer inte kan sin Koran ordentligt, att de mestadels är muslimer av tradition och för att de tror att det finns en gud. Eller kanske för att det ligger så djupt rotat i en muslim att man inte får ifrågasätta varken islam eller Muhammed?
  Nu till min fråga; vad finns det för stöd i Koranen för att islam är 1. en fredens religion, 2. tolerant, 3. inte förtrycker kvinnor? 4. att muslimer inte ska döda de som inte tror?


  • Du har helt rätt i att islam är en dubbelsidig ideologi. Någon är inte enbart en religion eftersom Muhammed var en politisk ledare och därmed krävde islams överhöghet både i samhället och privat. Så länge Muhammed var i underläge och hotad till sin existens vädjade han fredligt till omgivningen att ansluta sig till honom och lyfte fram texter som inte provocerade icke-muslimer. Men när makten inte längre kunde ifrågasättas visade han islams blodtörstiga maktbegär, där andra åsikter förföljdes så länge de inte underkastade sig Muhammeds överhöghet. Begreppet abrogation är synen att det alltid är de texter som Muhammed yttrade sist som har tolkningsföreträde, dvs de förtryckande och våldsamma. Allt detta framkommer i de texter som finns på denna sida (Sanningen om Muhammed). Läs igen och återkom om du inte hittar svaren på dina frågor. Alternativt kan du leta på http://skafferigodis.blogspot.se/
   Mvh

 88. Undrande Says:

  Tack för svar. Får ge mig på att lusläsa länkarna också. 🙂 Om jag förstår dig rätt finns de mera fredliga texterna i de tidiga texterna, d.v.s. innan Muhammed började känna sig desperat och hotad?
  Jag hittade faktiskt en väldigt intressant artikel nyss som jag vill dela med mig av. Den tog upp lite av det jag var ute efter. Men det verkar inte som att den här skribenten heller hittar så mycket fredligt att stödja sig på. http://www.huffingtonpost.com/ali-a-rizvi/an-open-letter-to-moderat_b_5930764.html

 89. Mats Birgersson Says:

  Hej
  Tack för ditt efterforskande om Islam. Människans godhet finns även inom Islam och hos de flesta muslimer. Men de måste revidera sitt förhållnings sätt till sina urkunder, så att det passar i ett modernt samhälle. Om det är möjligt vet jag ej.
  Har du läst letters to Al-Baghdadi från hundratals muslimska ledare och skriftlärde. Vad tror du om detta. Jag har försökt få Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa att skriva under på brevet men de vill inte och inte heller fördöma i klarspråk IS mfl liknande organisationer. Då jag är pacifist blev jag glatt överraskad, när jag hittade SMFR på nätet för några år sedan. Men är nu besviken på dem. När jag menar de har bättre förutsättningar att påverka våldsamma muslimer, än vad tex kristna har, så säger de att jag skuldbelägger dem ?
  Min fråga är, egentligen. har du under dina studier fått någon klarhet i frågor som rör förhuds amputation ( omskärelse ) Vad och var finns det skrivet om denna könsstympande företeelse, i Islams skrifter. Vad sa Mohamed. Vad sägs om kvinnlig könsstympning. Vad jag förstår sa Mohamed att stymparna skulle stympa försiktigt. Det var säkert bra sagt på den tiden. Hoppas han i dag skulle ha sagt att all könsstympning på kvinnor och män är förkastligt.
  Mvh Mats Birgersson

 90. H.Nilsson Says:

  hej
  Tack för en bra sida.
  Vill skicka med en länk till en undervisning av Jay Smith som
  visar att både Muhammed och koranen är en stor fake.
  Hoppas att inte engelskan eller att föreläsningen sker i en kyrka är ett hinder att lyssna på innehållet. Islam faller som ett korthus när både koranen och Muhammed är ett luftslott !!

  mvh H. Nilsson


 91. Man ska kanske även ta upp en liten detalj till.
  Det är möjligt att den redan tagits upp nånstans och att jag missat det.. men jag skriver ändå.

  I väst har vi gjort gemensam sak i att underteckna det vi allmänt kallar FN´s förordning om mänskliga rättigheter och religionsfrihet.

  Det är nånting som Muslimer tagit stor fasta på och åberopar i alla länder de kommer till, Religionsfriheten!!

  Inget Islamskt land har själva undertecknat denna förordning utan skapat en egen så kallad Kairodeklaration som är baserad på Sharia-lagar och alltså inte har några mänskliga rättigheter och heller ingen religionsfrihet.. lämna Islam så lever du under dödshot.

  Det är anmärkningsvärt att Muslimer anser sig ha rätten att åberopa denna religionsfrihet vi har, men ändå alltså inte stöder den själva…

  Dessutom utgör just det faktumet att Islam INTE uppfyller just denna ”regel” för religionsfrihet som säger att religionsfrihet även innebär rätten att få LÄMNA en religion.
  Då detta alltså inte uppfylls av Islam så har Islam faktiskt ingen rätt att få praktiseras i ett upplyst demokratiskt land…och borde således totalförbjudas i alla dess former.

  • Marie Says:

   Hej!
   För några år sedan samtalade jag med en professor i religionsfrihet och tog då upp frågan om alternativa MR-artiklar och Kairodeklarationen. Han sa att staterna bakom Kairodeklarationen inte hade fått igenom den i FN, men att det varit ”farligt nära”.
   Att Saudiarabien företräder MR i FN är ett skämt!

 92. Hawre Says:

  Tack så mycket för att ni har lagt fram en del av sanningen om Muhammad, men jag vill säga att Muhammad, koranen och haditherna är mycket mer våldsamma än vad ni har tagit upp.
  Min pappa är Imam och jag före detta muslim,idag ateist 🙂
  Jag har vuxit inom islam djungeln så jag kan säga att jag kan det mesta om religionen.
  En sak är konstig med religionen och det är det som har gjort att religionen fortsätter växa trotts allt, och det är att mer än 90% av samtliga muslimer runt hela världen vet ingenting om sin religion trotts att de läser koranen och haditherna och Muhammads biografi!!
  Jag läste själv tidigare flera gånger koranen från början till slut utan att tänka på ett enda verse! Alltså majoriteten av muslimerna läser med hjärtat och inte med hjärnan, fråga en muslim har du läst koranen , svarar klart jag har läst hela koranen, fråga vet du vad som står/ betyder [9:29], [51:56], [8:41 ] , [33:50] ,[8:39] och hundra tals till sådana verse får du som svar inget. Självklart om man förstår vad dessa verser vill och betyder så blir man antingen ateist eller ISIS, det finns inte mer alternativ, för att om man tolkar koranen som det är så bildas ISIS.
  Även massa sann/rätt hadither (hadith sahih):
  här är några:
  1: Muhammad har sagt: Kämpa mot icke muslimer tills de säger/ roppar trosbekännelse, alltså blir muslimer då trosbekännelse består av att erkänna att Muhammad är sändebud och koranen är från gud. Så detta betyder att det ska inte finnas fred så länge hela världen inte har blivit muslimer..
  2: Muhammad har sagt: Den som ändrar sin religion från islam till någon annan religion eller som bara lämnar islam ska straffas med döden ”halshuggning”. Personen kallas för ”murtad” dvs. förrädare!
  Alltså om jag som barn har ärvt islam religionen från mina föräldrar / förfäder , eller redan i min mammas mage är muslim, sedan när jag som vuxen kan tänka, läsa och skriva och inte vill vara muslim så är jag ”murtad” och ska bestraffas med halshuggning, bara för att jag inte vill ha något som jag inte själv har valt! vilken logik finns i detta?!
  3: Muhammad har sagt: attacker de ställen, städer och länder som inte är muslimer och tvinga de under vapenhot att bli muslimer. Det finns tå metoder, en heter GHAZA eller GHZWA, detta är den sämsta metoden och betyder att utan att meddela de i förtid skicka en arme och knacka på dörren. Alla som inte blir muslimer ska dödas, kvinnorna ska våldtas och barnen säljas, egendomen plundras, detta är då ghaza.
  Den andra metoden är FATH, vilket betyder att muslimerna skickar först en sändebud med islams budskap till icke muslimerna och berättar om att islam och de ska välja bli muslimer, om de vägrar ska de ges alternativ bara till (judar och kristna) vilket är att betala Jzya dvs. gå på knä och betala pengar, om de vägrar betala så ska de också dödas, våldtas, säljas och plundras.
  Alla de tre hadither jag nämt förekommer i Muslim och Bkhari böckerna och är starka/rätta hadither. Hela islam har spridits genom FATH och GHZA, och vid alla GHAZA och FATAH har verse 9:29 koranen och den (tredje Hadithen som jag nämnt) har använts som motivering och mål, på detta sätt har islam nått hela världen, tidigare i Spanien och öst Europa ,hela mellan Östen och delar av asien..

 93. Visionären Says:

  Wow, kul att hitta till denna sida (föredömlig @ bloggägaren) och se att det är så många muslimer som uttalar sig här. Först en förklaring till er muslimer för säkerhets skull. Jag är inte den svenne som du möter på gatan och som tittar ner i marken för att inte möta din blick. Jag ser inte ens ut som en svenne. Men jag har svenska värderingar, vilket betyder b.la.:

  1. Jag avskyr barnamördare och kvinnoförtryckare. Förklara nu för mig var i er j-a sagobok det står att det är ok att köra över barn med lastbil och att lemlästa dem till oigenkännelighet. Inte f-n kan Mohammed ha gett er instruktioner om detta. När han levde sitt miserabla liv fanns inte ens lastbilar.

  2. Jag avskyr barnamördare och kvinnoförtryckare. Förklara nu för mig var i er j-a sagobok det står att det är ok att våldta kvinnor och barn och att stoppa upp fingrar i deras underliv endast på den grund att de tillhör en annan kultur än er.

  3. Jag avskyr parasiter och bedragare. Förklara nu för mig var i er j-a sagobok det står att det är ok parasitera och bedra folk som tillhör en annan kultur genom att skriva sig på skenadresser, hyra ut lägenheter ni fått från socialen i 3:e, 4:e, och ibland t.o.m. 5:e hand. Eller genom att ha ett antal olika identiteter som möjliggör att ni kan glida runt i Europa och lyfta bidrag lite varstans.

  Och till Lars, zitan m.fl. muslimska ärkenötter. Ni ska vara j-t glada och tacksamma för var dag som går och ni inte träffar mig på stan. Som sagt ser jag inte svensk ut, men är otroligt explosiv.

  Ha’de era fån.

  V

 94. Muhammed Says:

  Tusen tack för en riktigt bra skriven text! Underbart att det finns människor som du, som sprider det riktiga och sanna budskapet om denne sadistiske, pedofiliske ökenpirat. Förhoppningsvis öppnar det ögonen på någon iaf.

  Allt gott!

 95. OnReal Says:

  Jag är en tjej på 15 år, kommer från Egypten och är kristen.
  I skolan jag vi religion och jag är verkligen så jävla trött på alla fördomar ska vara mot kristen och judendomen medan de står i religion boken att Mohammed aldrig använde våld!
  Jag blev sååå glad när jag hittade din blogg och blev mållös efter att jag läst de! ❤️
  Jag kommer definitivt använda detta till skolarbete ❤️❤️❤️

 96. Lena Says:

  TACK för en fantastiskt bra och upplysande text,så glad jag blev när jag nu kan ge källor till alla mina påståenden om Muhammed. För att klargöra en sak kring epilepsi så kan han mycket väl ha haft det, epilepsi uppträder i många olika former och med massor av olika typer av anfall – under vissa anfall kan man se ”syner” hallucinera som vi säger 😉 , min son har epilepsi och det händer att han under vissa anfall ser saker, bland annat såg han en gång hur riddarna slogs mot den drake – gör det honom till profet? Guds sändebud och den mun ”gud” talar genom? I så fall kan jag tala om att han skulle ändra en hel del till förmån för barnen – 😀
  Åter igen TACK för en upplysande sida. Kampen för att befria de små slöjbärande flickorna går vidare och detta blir ett fint vapen.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: